Post an ad!

Käyttöpääoma – mitä se tarkoittaa ja miten rahoittaa se?

Yhteistyössä Kasvurahoituksen kanssa. Käyttöpääoma koskettaa jokaista yrittäjää ja sellaiseksi haluavaa. Etenkin, kun keskustelu inflaatiosta ja energian hinnan noususta käy kuumana, on yrittäjien kiinnostus käyttöpääomaa kohtaan lisääntynyt, ja syystäkin. Käyttöpääoma nimittäin vaikuttaa siihen, miten paljon yrityksellä on rahallisia resursseja liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Ilman käyttöpääomaa yrityksen toiminta laantuu ja lopulta pysähtyy. Hallitsemalla käyttöpääomaa tehokkaalla ja kestävällä tavalla voidaan yrityksen liiketoiminnasta tehdä kannattavampaa ja tehokkaampaa.

Lue lisää:

Mikä on käyttöpääoma?

Mikä on sopiva määrä käyttöpääomaa?

Käyttöpääoma yrityskaupassa

Käyttöpääoman rahoitus

Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi

Mikä on käyttöpääoma?

Usein yritystoiminnassa ensin maksetaan tuotteiden tai palveluiden valmistaminen ja vasta sen jälkeen saadaan niistä korvaus yrityksen kassaan. Sitä rahamäärää, jolla kustannetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan, kutsutaan käyttöpääomaksi. Käyttöpääomaa siis tarvitaan yrityksen päivittäisen toiminnan pyörittämiseen ja yrityksen suurimpia käyttöpääomasyöppöjä ovatkin vaihto-omaisuus sekä myyntisaamiset.

Yritykset, jotka sitovat vähemmän käyttöpääomaa, ovat kannattavampia. Tämän vuoksi käyttöpääoman optimoiminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää.

Mikä on sopiva määrä käyttöpääomaa?

Mietityttääkö sinulla mikä on sopiva määrä käyttöpääomaa sinun yrityksellesi? Käyttöpääoman määrän tarve on hyvin yrityskohtainen eikä yhtä oikeaa vastausta ei ole, sillä siihen vaikuttavat esimerkiksi yrityksen koko, toiminnan tehokkuus ja toimiala.

Yrityksen alkutaipaleella käyttöpääomaa tarvitaan usein enemmän kuin jo vakiintuneessa liiketoiminnassa. Jotta yritys pääsee näyttämään kyntensä markkinoille, edellytetään usein aktiivista ja runsasta markkinointia. Käyttöpääoman tarvetta voi alussa lisätä myös se, alussa tuotteita tai palveluita voidaan joutua myymään normaalia hintatasoa halvemmalla ja mikäli suunnitteluvaiheen laskelmia ei ole tehty huolellisesti, saattaa toteutusvaiheessa tulla vastaan odottamattomia investointeja.

Myös se mitä yritys myy vaikuttaa käyttöpääoman tarpeeseen. Käyttöpääoman merkitys on suurimmillaan silloin, kun yritys valmistaa tuotteita, sillä silloin raaka-aineiden ostot ovat monesti suuria.

Jos toiminta on sesonkiluonteista, on käyttöpääoman riittävyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Käyttöpääomapuskurin suuruuteen vaikuttaa etenkin kausivaihteluiden suuruus. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että puskuria olisi hyvä olla vähintään muutaman kuukauden menoja vastaava summa.

Myös investoinnit vaikuttavat käyttöpääoman tarpeeseen, sillä ne itsessään voivat vaatia huomattavia summia rahaa. Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että investoinnin myötä tuotannon kapasiteetti ja myynti kasvavat. Tämä voi aiheuttaa tarpeen suuremmalle varastolle. Investointeja suunnitellessa kannattaa siis aina varautua myös käyttöpääoman tarpeen kasvuun.

Käyttöpääoman laskeminen

Käyttöpääoman tarvetta voi kuitenkin hahmottaa muutaman yksinkertaisen laskukaavan avulla. Käyttöpääomasta puhuttaessa kuulee usein mainittavan termit nettokäyttöpääoma ja operatiivinen käyttöpääoma. Nettokäyttöpääomalla tarkoitetaan vaihto-omaisuutta ja myyntisaamisia, joista on vähennetty ostovelat. Operatiiviseen nettokäyttöpääomaan lasketaan mukaan myös maksetut ja saadut ennakot.

Inflaation myötä käyttöpääomaa tarvitaan yhä enemmän

Vaihto-omaisuus eli varastoon sitoutuva rahamäärä (raaka-aineet, puolivalmisteet, keskeneräinen tuotanto ja valmiit tuotteet) on monella yrityksellä lisääntynyt inflaation myötä, sillä raaka-aineiden hinta on noussut. Samaan aikaan asiakkaat vaativat yhä pidempiä maksuaikoja, jonka seurauksena myyntisaataviin sitoutuu yhä enemmän rahaa. Näin ollen käyttöpääoman tarve yrityksissä lisääntyy.

Käyttöpääoman riittävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota ja suhtautua siihen riittävällä vakavuudella. Mikäli käyttöpääomaa on niukasti, voidaan laskujen maksamista joutua viivyttämään, mikä puolestaan aiheuttaa viivästyskorkomenoja. On myös hyvä huomioida, että näissä tapauksissa yritysten luottokelpoisuutta valvova Suomen Asiakastieto Oy saa tiedon viivästymisestä. Tämä voi vaikuttaa yrityksen toimintaan monella tavalla ja merkinnän poistuminen rekisteristä voi viedä hyvinkin pitkään.

Käyttöpääoma yrityskaupassa

Käyttöpääoma on kaikille yrityskauppaa suunnitteleville tärkeä aihe huomioida, mutta jää liian usein tiedostamatta tai se arvioidaan liian pieneksi. Käyttöpääomaa voidaan verrata bensaan auton tankissa. Ostaja haluaa varmistua, että kaupan teon jälkeen autossa on sen verran polttoainetta, että sillä voi ajaa kaupasta pois ja mitä pidemmällä bensa riittää, sen parempi.

Käyttöpääoma vaikuttaa yrityksen hintaan. Ostajan näkökulmasta yrityskaupassa käyttöpääomaa on tyypillisesti olemassa jo ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta mitä pienemmän ja alkuvaiheessa olevan yrityksen ostaa, sitä suurempi käyttöpääoman tarve tulee olemaan. Fiksu ostaja ennakoi ja laskee nämä tarpeet kauppahinnasta pois.

Kun myyjällä puolestaan on yrityksensä käyttöpääoma hallinnassa, on hänellä mahdollisuus saada yrityksestään parempi hinta, perusteluna tehokas ja kestävä kassa.

Suunnittelemalla yrityksen käyttöpääoman tarpeen hyvin ja olemalla tietoinen siitä, mistä sitä saa tarvittaessa lisää, voi niin myyjä kuin ostajakin säästää rahaa.

Käyttöpääoman rahoitus

Aina kaikkiin kustannuksiin ei ole mahdollista varautua etukäteen. Suuret investoinnit voivat olla välttämättömiä ja tapahtua nopealla aikataululla, äkilliset kustannukset voivat yllättää tai kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. Jo ennen näiden tilanteiden koittamista on erittäin hyödyllistä tietää, mistä käyttöpääomaa voi tarvittaessa hankkia lisää.

Paras vaihtoehto kullekin yritykselle riippuu yrityksen toiminnan luonteesta ja erilaiset rahoitusratkaisut sopivat eri tarpeisiin. Seuraavaksi avaamme tarkemmin millaisiin tilanteisiin yleisimmät rahoitusratkaisut sopivat ja miten niitä voi hakea.

Laskurahoitus

Usein paras keino käyttöpääoman lisäämiseksi on myyntisaamisten kiertoajan nopeuttaminen laskurahoituksen avulla. Laskurahoitus on vaivaton tapa saada rahat yritysasiakkaille osoitetuista laskuista yrityksen käyttöön heti ilman, että yrityksen tarvitsee odottaa maksuja eräpäivään saakka. Laskurahoituksen avulla voit rahoittaa yksittäisiä laskuja tai suurempia laskutuskokonaisuuksia ja luoda näin lisää joustoa yrityksen kassaan.

Laskurahoitus PRO – rahoita suurempia laskutuskokonaisuuksia

Kasvurahoituksen Laskurahoitus Pro mahdollistaa laskujen rahoittamisen factoring-rahoitusta joustavammin – se ei edellytä koko laskutuskannan kierrättämistä ja soveltuu näin akuutteihinkin rahoitustarpeisiin.

Laskurahoituslimiitin avattuasi voit rahoittaa haluamiasi laskuja aina tarpeen mukaan limiitin ylärajaan saakka ilman erillisiä yhteydenottoja. Laskurahoituslimiitin avaaminen on täysin ilmasta ja eikä käyttämättömänä aiheuta lainkaan kuluja yrityksellesi. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia eräpäivien valvonnasta ja maksuttomasti palveluun kuuluva luottovakuutus siirtää asiakkaidesi maksukyvyttömyyteen liittyvät riskit vakuutusyhtiölle.

Laskurahoitus – Rahoita yksittäisiä laskuja

Laskurahoitus mahdollistaa yksittäisten laskujen rahoittamisen helposti ja vaivattomasti. Voit pyytää tarjouksia yksittäisille laskuille aina, kun haluat vapauttaa myyntisaamisissa olevia pääomia. Yksittäisten laskujen rahoittaminen soveltuu paremmin tilanteisiin, joissa yrityksen ei ole kannattavaa pyörittää kaikkia myyntisaataviaan rahoituspalvelun läpi, vaan maksaa vain niistä suuremmista yksittäisistä laskuista, jotka mahdollistavat tarvittavan rahamäärän yrityksen kassaan.

Tutustu Kasvurahoituksen laskurahoitukseen.

Vakuudeton yrityslaina

Yrityslaina on hyvin ennustettava ja selkeä rahoitusratkaisu. Nimensä mukaan vakuudeton yrityslaina ei vaadi reaalivakuutta, ainoastaan yrittäjän omavelkainen takaus riittää. Lainan selkeä etu vakuudettomuuden lisäksi on nopeus. Lainatarjouksen voi pyytää verkkolomakkeen kautta minuutissa ja yrityslainan saa yrityksen tilille jopa saman päivän aikana. Sopii erityisen hyvin lyhytaikaisiin tai kertaluontoisiin rahoitustarpeisiin.

Tutustu Kasvurahoituksen yrityslainaan.

Luottolimiitti

Limiitin suosio on kasvanut inflaation lisätessä epävarmuutta yrityksissä, sillä limiitin avulla yritys on varautunut kasvaneisiin kuluihin ja hinnan nousun aiheuttamaan mahdolliseen kassavajeeseen. Luottolimiitti on uusiutuva laina, jota yritys voi käyttää, maksaa takaisin ja käyttää taas uudelleen. Se soveltuu erityisen hyvin kausiluontoisiin, toistuviin rahoitustarpeisiin.
Limiitti kannattaa avata nyt, sillä kun limiittilaina on kerran avattu yritykselle, se on käytettävissä aina, kun yrityksen kassa tarvitsee täydennystä. Käyttämättömänä se ei kuitenkaan synnytä lainkaan kuluja.

Avaa luottolimiitti maksutta.

Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi

Mitä vähemmän käyttöpääomaa sitoutuu toimintaan, sen parempi. Käyttöpääoman määrän vähentämiseksi suosittelen käymään alapuolelta löytyvän listauksen läpi ja pohtimaan, olisiko näistä seikoista apua yrityksesi käyttöpääoman vähentämiseksi.

Myyntisaamiset

• Laskurahoitus
• Maksuehtojen uudelleen neuvotteleminen tiukemmiksi
• Tehokas ja ajan tasalla oleva perintä

Ostovelat

• Maksuaikojen pidentäminen
• Ostohinnoista tinkiminen
Raaka-aine varasto
• Varaston pienentäminen
• Varaston kiertoaikojen lyhentäminen

Tuotanto

• Läpimenoajan lyhentäminen (tuotannon, suunnittelun ja myynnin tehostaminen)
• Alihankintojen lisääminen
• Valikoiman supistaminen

Muista, kun käyttöpääoman tarve ilmenee, ei todellakaan ole vielä liian myöhäistä. Yläpuolella mainitsemamme rahoitusratkaisut ovat vain muutaman klikkauksen päässä ja voit saada rahoituksen yrityksesi tilille jopa saman päivän aikana.

Päivittäisen toiminnan pyörittämisen lisäksi käyttöpääomaa tarvitaan myös kasvun tueksi. Kun yrityksesi tähtää kasvuun, kasvaa myös käyttöpääoman tarve. Nyt tiedät mistä käyttöpääomaa saa tarvittaessa lisää ja voit päämäärätietoisesti lähteä tavoittelemaan kasvua.

Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöpääomaan liittyen tai et vielä tiedä mikä olisi juuri sinun yrityksellesi paras rahoitusratkaisu, ota meihin yhteyttä! Me autamme mielellämme.

 

 
loder image