JÄTÄ ILMOITUS

Konkurssi ja konkurssipesän myynti – 5 tapaa myydä

Konkurssissa selvitetään velallisen yrityksen ja velkojien väliset taloudelliset suhteet, sen omaisuus siirretään konkurssipesälle, ja varat realisoidaan ja jaetaan velkojille. Samalla yrityksen toiminta virallisesti loppuu.

Paras tilanne olisi, että yritys saataisiin myytyä kokonaisuudessaan tai osissa jo ennen konkurssia. Tämä ei tule aina vaikeuksissa pyristelevän yrittäjän mieleen ja yritys ajautuu konkurssiin, vaikka yrityksen myynti olisikin mahdollista jo sitä ennen. 

Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen. Omaisuutta ja konkurssipesän hallintoa määrätään hoitamaan pesänhoitaja. Pesänhoitajan tehtävänä on hoitaa velallisen omaisuutta, sen myyntiä ja konkurssipesän hallintoa. Pesänhoitajan vastuulla on myydä konkurssipesän omaisuus mahdollisimman nopeasti ja saada siitä korkein mahdollinen myyntihinta. Miten konkurssipesän myynti ja realisointi sitten kannattaa hoitaa, jotta tuloksesta saadaan paras mahdollinen?

1. Konkurssipesän myynti kokonaisuudessaan on kannattava vaihtoehto

Konkurssipesän liiketoiminnan myyminen kokonaisuudessaan on nopea, edullinen ja vaivattomampi tapa kuin esimerkiksi omaisuuden myyminen laite laitteelta tai erissä. Kaupassa saadaan realisoitua myös mm. aineettomia oikeuksia ja ns. goodwillia, eli liikearvoa. Näitä tekijöitä ei pystytä realisoimaan esimerkiksi huutokaupassa tai ositetussa myynnissä. 

Kun konkurssipesän liiketoiminta myydään kokonaisuudessaan, ostaja pyrkii tavallisesti jatkamaan välittömästi konkurssiin menneen yrityksen liiketoimintaa. Useimmiten koko liiketoiminnan myyminen on konkurssipesän etu ja siitä saadaan paras kokonaistulos. 

Konkurssipesän liiketoiminnan voi myydä Yrityspörssin kautta normaalin myynti-ilmoituksen avulla. Jätä ilmoituksesi nyt!

2. Realisoi keskeneräiset työt saattamalla ne loppuun

Ennen konkurssia saadut tilaukset ja keskeneräiset työt kannattaa saattaa loppuun, mikäli mahdollista, jotta päästään täysihintaiseen realisointiin. Erityisesti kaikki työt, jotka voidaan tehdä valmiiksi henkilökunnan irtisanomisajan puitteissa, kannattaa toteuttaa. Irtisanomisajan palkat tulee maksaa henkilökunnalle joka tapauksessa, joten niistä ei koidu lisäkustannuksia.

Mikäli yrityksellä on taloudellisesti merkittäviä, pitkäkestoisia töitä kesken, niiden loppuun saattamisesta täytyy päättää velkojainkokouksessa. Usein niiden toteuttaminen valmiiksi merkitsee käytännössä liiketoiminnan jatkamista konkurssipesän toimesta. Siksi pesänhoitajan tulee laatia velkojainkokoukseen kustannuslaskentaan perustuva laskelma, joka todentaa, että töiden jatkaminen on kannattavaa.

3. Vähittäiskauppayritys hyötyy konkurssiloppuunmyynnistä

Mikäli konkurssin tehnyt yritys on vähittäiskauppaliike, sen myyntivarasto voidaan useimmiten realisoida konkurssiyrityksen työntekijöiden toteuttamassa konkurssiloppuunmyynnissä. Tämä on tavallisesti edullisin ratkaisu. Konkurssiloppuunmyynti houkuttelee yleensä ostajia, joten varasto saadaan usein myytyä kannattavaan hintaan, eikä myynti välttämättä vaadi kohtuuttoman suuria alennuksia. Loppuvaiheessa alennusprosentteja kannattaa tavallisesti korottaa, mutta useimmiten tulos ylittää silti reilusti tukkuhintojen tason. 

Konkurssiloppuunmyyntiin riittää yleensä kaksi–kolme viikkoa. Myyntiä ei kannata venyttää liikaa, sillä monet juoksevat kulut, kuten palkat ja vuokrat lisäävät kustannuksia. Mikäli loppuunmyyntiä ei ehditä toteuttaa työntekijöiden irtisanomisajan puitteissa, joidenkin työntekijöiden kanssa kannattaa tehdä määräaikaiset työsopimukset loppuunmyynnin loppuun saattamiseksi.

4. Realisoi nopeasti huutokaupalla

Pesänhoitaja vastaa huutokauppamyynnin oikeudellisuudesta ja ehdoista, joten hänen tai hänen avustajansa on hyvä osallistua tilaisuuteen. Pesänhoitaja voi järjestää huutokaupan itse tai antaa toimeksiannon ulkopuoliselle järjestäjälle.

5. Myy konkurssipesän omaisuus osissa 

Usein konkurssipesän omaisuus realisoidaan erillisinä, erikokoisina osina. Tavallisesti esimerkiksi tuotannon laitteet, liiketila ja tuotteet myydään erikseen, erilaisia myyntitapoja ja -kanavia käyttäen. Näitä voivat olla esimerkiksi huutokauppa, erilaiset myynti-ilmoitukset ja markkinointikirjeet. Joskus joudutaan tekemään toimeksianto esimerkiksi kiinteistövälittäjälle tai muulle ulkopuoliselle taholle. Konkurssipesän ositettu myyminen saattaa ajallisesti venyä, ja usein kaikkea konkurssipesän omaisuutta ei saada realisoitua.


Mikäli konkurssipesän liiketoiminnan myyminen kokonaisuudessaan vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta, jätä ilmoituksesi nyt Yrityspörssiin!

 
loder image