JÄTÄ ILMOITUS

Mitä maksaa yrittäminen franchisingmallilla?

Voit ryhtyä yrittäjäksi monella tavalla. Yksi vaihtoehto on perustaa oma yritys valmiin liiketoimintamallin, brändin ja markkinoinnin turvin. Nämä ovat franchisingyrittäjyyden etuja. Mutta mitä se maksaa? Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki vastaa yleisimpiin kysymyksiin franchisingyrittämisen maksuista.

Jos haluat yrittää niin, että käytät valmista yritysideaa ja brändiä, franchisingyrittäjyys voi olla sopiva vaihtoehto sinulle. Näin saat sekä yrittämisen vapauden että tuen yrityksellesi franchisingketjulta. Mutta mitä tämä maksaa ja mitä vastinetta saat rahoillesi?

Mitä maksuja franchisingiin liittyy?

Franchisingmaksut ovat ketjun ja ketjussa toimivien yrittäjien yhteistyön ydin. Toisaalta saat niiden perusteella oikeuden käyttää ketjun toimintamallia, vaikka pyörität liiketoimintaa itsenäisenä yrittäjänä. Toisaalta maksut mahdollistavat koko ketjun pyörittämisen ja sen liiketoiminnan. Kun valitset franchisingin, teet sopimuksen sen ketjun kanssa, johon ryhdyt yrittäjäksi. Sopimusta tehtäessä sovitaan, mitä yksittäinen yrittäjä franchisingketjulta saa ja mitä hän siitä maksaa. Franchisingmaksut voi jakaa toiminnan aikaisiin, jatkuviin maksuihin sekä kertaluonteisiin maksuihin, jotka liittyvät yritystoiminnan aloittamiseen ja maksetaan vain kerran.

Mitä vastinetta saan yrittäjänä maksuilleni?

Franchisingin pohjalta toimivat ketjut ovat usein vahvoja ja tunnettuja brändejä. Yrittäminen vahvan brändin alla takaa sinulle yrittäjänä tietyn myynnin tason – joskin sen eteen täytyy tehdä töitä yhtä lailla kuin missä tahansa yritysmuodossa. Franchisingmaksun vastineeksi saat käyttöoikeuden ketjun liiketoimintamalliin, brändiin ja tavaramerkkeihin sekä hyödyt ketjun yhteisestä markkinoinnista. Lisäksi pakettiin kuuluvat perehdytys ja jatkuva koulutus sekä tuki oman yrityksesi pyörittämiseen. Sinun ja muiden yrittäjien maksamat franchisingmaksut puolestaan mahdollistavat ketjujen liiketoiminnan. Maksujen tuomalla rahalla kehitetään toimintaa, jotta koko ketjun ja sen kaikkien yrittäjien kilpailukyky paranee.

Kuinka suuria franchisingmaksut ovat?

Franchisingtoimintaan liittyvä säännöllinen maksu on tyypillisesti tietty prosentti liikevaihdosta. Tämä on yleisin tapa toimia sekä Suomessa että maailmalla. Usein haarukka on 5–10 prosenttia liikevaihdosta, riippuen ketjusta, toimialasta ja muista tekijöistä. Liikevaihtoon sidottu franchisingmaksu joustaa sen mukaan, miten kauppa käy. Näin sinulla yrittäjänä ja franchisingketjulla on yhteinen tavoite: jos liiketoimintasi kehittyy, kehittyy myös ketju – ja toisinpäin. Muita franchisingiin liittyviä jatkuvia maksuja voivat olla ketjun markkinointimaksut tai järjestelmämaksut liittyen kassa- sekä tilausjärjestelmiin ja muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin. 

Lisäksi franchisingyrittämiseen liittyy kertaluonteisia aloituskustannuksia. Franchisingketjuun liittyessä maksat yleensä aloitus- tai liittymismaksun, joka kattaa esimerkiksi perehdytyksen ja käyttöoikeuden tavaramerkkeihin. Lisäksi tarvitset rahaa kaluston hankintaan, mahdolliseen liikepaikkaan ja alkuvarastoon, palkkakuluihin sekä muihin toiminnan käynnistämiseen. Nämä aloitukseen liittyvät kustannukset maksetaan kerran ja niiden taso voi vaihdella muutamasta tuhannesta eurosta miljoonaluokkaan riippuen siitä, minkä tyyppistä toimintaa olet aloittamassa.

Kiinnostuitko?

Katso avoimia franchisingyrittäjän paikkoja täältä.

 
loder image