Post an ad!

Näin teet hyvän myynti-ilmoituksen

Yrityksen myyminen on ajankohtaista, mutta et ole varma, miten edetä? Miten oman yrityksen saisi erottumaan edukseen? Kuinka kiteyttää vahvuudet, jotta yritykselle löytyisi sopivia ostajaehdokkaita? Et ole suinkaan yksin näiden pohdintojen kanssa.

Verkkopalvelussamme julkaistaan yli 1.300 ilmoitusta vuodessa ja sivustollamme vierailee kuukausittain jopa 40.000 eri kävijää. Kuinka tavoittaa laajasta kävijämäärästä osuvimmat ostajaehdokkaat? 

Keräsimme parhaat käytännöt katsotuimmista myynti-ilmoituksistamme helpottamaan sinua ilmoituksen tekemisessä. Halutessasi voit myös ulkoistaa myynti-ilmoituksen tekemisen kokonaan meille varaamalla soittoajan tästä

Lue:

Ennen yrityskauppaa

Yrityksen myynti: muistilista

Minkälainen on hyvä myynti-ilmoitus?

Miten myynti-ilmoitus luodaan käytännössä?

Ennen yrityskauppaa

Kun valmistaudut yrityskauppaan, pohdi mitä erityistä yrityksessäsi on ja miten viestiä siitä oikealle kohderyhmälle.

Laadukkaalla myynti-ilmoituksella on tässä tärkeä rooli, sillä ilman ostajaa ei ole yrityskauppaa. Ostajia useimmiten kyllä löytyy, kunhan viestintä on kunnossa ja riittävän laaja joukko saa tiedon myytävästä yrityksestä. Minkä tahansa asian ostaminen on vaikeaa, jos ei tiedä mitä on myytävänä - tämä pätee myös yrityskauppaan. 

Jos myyntiaikeen kertominen julkisesti tuntuu jännittävältä, tutustu anonyymiin ilmoittamiseen. Näin tavoitat laajan joukon ostajaehdokkaita, mutta pidät silti myyntiaikeesi salassa. 

Yrityksen myynti: muistilista

Ostajien yleisimmät kysymykset muodostavat myyjälle hyvän muistilistan siitä, mitä kaikkea ilmoitukseen kannattaa laittaa tai minkälaisiin kysymyksiin kannattaa olla valmis vastaamaan. 

Yrityksen kuvauksesta tulisi ilmetä minimissään yritystoiminnan perustiedot eli ansaintalogiikka, yrityskoko, sijainti ja minkälaisissa tiloissa toimit. Mikäli toimintasi on riippumatonta paikasta, niin myös tämä kannattaa kertoa.

Lisäksi ostajaa kiinnostaa usein seuraavat asiat:

 • Miksi yritys myydään
 • Mitä kauppaan sisältyy?
 • Mikä on yrityksen liikevaihtotaso? Entä kannattavuus?
 • Mitkä ovat yrityksen kehittämismahdollisuudet? Entä alan tulevaisuuden näkymät?
 • Minkälainen on yrityksen asiakaskunta?
 • Mitä sopimuksia, koneistoa, laitteistoa ja irtaimistoa yrityksellä on?
 • Onko henkilöstöä? Henkilöstön kokemus ja sitoutuneisuus?
 • Minkälaista tukea myyjä on valmis antamaan ostajalle kaupanteon jälkeen?

Mitä paremmin tarjoat tietoa, sitä enemmän myös ostajalle välittyy tunne siitä, että myyjään voi luottaa. Hyvällä viestinnällä voit luoda pohjan onnistuneelle yrityskaupalle.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että ennen luottamuksellisten tietojen luovuttamista ostajaehdokkaille kannattaa tehdä salassapitosopimus. Omassa myynti-ilmoituksessa ei myöskään kannata kertoa liikesalaisuuksia tai muuta herkkäluontoista tietoa. Myynti-ilmoituksen rooli on herättää kiinnostus potentiaalisissa ostajissa ja saada heidät ottamaan yhteyttä, jotta voitte aloittaa neuvottelut yrityskaupasta. 

Valtaosa ilmoitukseen tarvittavista tiedoista on yrittäjällä muistissa, joten erillisiä dokumentteja, tilipäätösaineistoa tai muuta laajaa esittelymateriaali ei yleensä ilmoittamisvaiheessa tarvita. Nämä on toki hyvä varata jatkokeskusteluita varten saataville hyvissä ajoin.

Minkälainen on hyvä myynti-ilmoitus?

Mistä laadukas myynti-ilmoitus koostuu ja mihin panostaa?

1. Otsikko ja kuvat kuntoon

Päätös lukea ilmoitus syntyy ensivaikutelmasta. 

Myynti-ilmoituksen otsikossa kannattaa kuvata yritystä mahdollisimman tiiviisti. Hyvä otsikko kiteyttää yrityksen toiminnan muutamaan sanaan ja tarjoaa syyn jatkaa lukemista.

Ilmoituksessa on hyvä olla omia kuvia, mikäli niitä on saatavilla ja halutaan käyttää. Verkkopalvelumme katsotuimpia ilmoituksia yhdistää vuodesta toiseen se, että niissä on käytetty hyviä kuvia myytävästä kohteesta.

Jos kuvat aiheuttavat päänvaivaa tai et halua, että yritystäsi tunnistetaan niistä, tarjoamme jokaiseen ilmoitukseen valmiin toimialakohtaisen taustakuvan. Voit siis halutessasi käyttää kuvituskuviamme, jotka tulevat automaattisesti osaksi ilmoitusta, mikäli et lisää siihen omia kuviasi. 

2. Oikeat ja riittävät tiedot yrityksen tilanteesta

Tarina myytävästä kohteesta on hyvä olla johdonmukainen. Suosittelemme antamaan kattavan ja paikkansapitävän kuvauksen yrityksen toiminnasta.

Erottautua voit kertomalla yrityksesi tarinan ja taustan mielenkiintoisesti. Parasta on, jos yrityskauppa on johdonmukainen osa yrityksesi kasvutarinaa ja pystyt osoittamaan sen niin ilmoituksessasi kuin myöhemmissä neuvotteluissa.

3. Hintapyyntö vai ei?

Moni pohtii kannattaako yrityksen hintapyyntö laittaa näkyviin. Haluttu kauppahinta ei ole pakollinen tieto ilmoituksessa. Noin puolet ilmoittajistamme ilmoittaa hintapyynnön avoimesti ilmoituksessa, kun taas puolet jättää sen pois.

Tässä tyypillisiä syitä niin hintapyynnön näyttämiselle kuin ilmoittamiselle ilman hintapyyntöä. 

Yrityksen hintapyyntö - miksi se kertoa se?

 • Oleellinen tieto ostajalle.
 • Realistinen hintapyyntö voi tehdä yrityksestäsi houkuttelevamman ostokohteen.
 • Voit nopeuttaa ja suoraviivaistaa myyntiprosessia, kun saat kyselyitä vain sellaisilta ostajilta, jotka ovat valmiita aloittamaan neuvottelut hintapyyntösi puitteissa.

Yrityksen hintapyyntö - miksi olla näyttämättä sitä?

 • Yrityksen arvoa ei tiedetä tai yrittäjä on epävarma siitä, onko toivottu hintapyyntö realistinen.
 • Yrityksen arvo voi olla erilainen erilaisille ostajaehdokkaille, joten halutaan ensin kartoittaa minkälaisia neuvottelukumppaneita ilmoituksella saadaan.
 • Kauppa voidaan toteuttaa monella eri tavalla, jolloin hintapyyntö voi olla kaupantekotavasta riippuen hyvinkin erilainen. Esimerkiksi myydäänkö liiketoiminta vai osakeyhtiö tai se myydäänkö tilat osana kauppaa vai ei, voi vaikuttaa hintapyyntöön huomattavasti.
 • Yritys halutaan myydä tarjousten pohjalta.

4. Ilmoitus omalla nimellä vai anonyymisti?

Yrityskauppa on yksi elämän suurista päätöksistä ja herkkä asia. On luonnollista tuntea epävarmuutta muutoksen edessä. Meillä voit valita haluatko ilmoittaa julkisesti omalla nimelläsi vai toteuttaa myynnin ”hiljaisesti” eli tekemällä ilmoituksen anonyymisti.

Anonyymi ilmoitus näkyy myytävien yritysten joukossa verkkopalvelussamme, mutta siitä ei ole mahdollista tunnistaa yritystä tai yrittäjää. Ilmoituksessa kuvaillaan yritystä, mutta ei anneta sellaisia tietoja, joiden pohjalta yrityksen voisi yksilöidä. Anonyymissa ilmoituksessa yhteydenotot ohjautuvat ilmoittajalle ainoastaan verkkolomakkeen avulla sähköpostiin, joka ei näy kenellekään. Jos ilmoitat anonyymisti, voit myös vastata saamiisi yhteydenottoihin anonyymisti omalta käyttäjätililtäsi Viestit-toiminnon kautta.

Alla tyypillisiä syitä niin hiljaiselle kuin julkiselle myynnille. 

Yrityksen myynti julkisesti: myynti-ilmoitus omalla nimellä

 • Yrittäjällä ei ole syytä piilottaa myyntiaietta ja siitä on puhuttu avoimesti jo esimerkiksi henkilökunnalle
 • Suoraviivaisuus ja nopeus. Kun ilmoituksesta käy ilmi, mikä yritys on kyseessä, voi ostaja arvioida heti onko kohde omiin tarpeisiin sopiva.
 • Yhteydenotot ovat yleensä harkitumpia, kun yrityksen verkkosivuja ja julkisia tietoja on voitu tutkia etukäteen. 
 • Avoimuus. On helpompi ostaa, kun tietää mitä on ostamassa ja siitä kerrotaan avoimesti. 

Yrityksen myynti hiljaisesti: anonyymi myynti-ilmoitus

 • Yrityksen henkilökunta ei vielä tiedä myyntiaikeesta.
 • Epävarmuus siitä, miten asiakkaat reagoivat myyntiin.
 • Yrityksen myytävyyttä ja kiinnostuneita ostajaehdokkaita halutaan kartoittaa ennen kuin myyntiaikeesta kerrotaan.
 • Ei haluta kilpailijoiden saavan tietoa myynnistä.
 • Yrittäjä ei halua, että tieto myyntiaikeesta lähtee leviämään omalla paikkakunnalla tai ammattipiireissä.

Kumpi sitten on parempi tapa? Tämä on jokaisen yrittäjän oma päätös. Kannattaa pohtia, mikä itselle tuntuu parhaalta vaihtoehdolta. Ilmoitusten katsontakerroissa tai yhteydenottomäärissä ei ole oleellista eroa eri tapojen välillä. Anonyymiä ilmoitusta käytettäessä on hyvä varautua vastaamaan ostajien kysymyksiin laajemmin, sillä myytävän kohteen sopivuutta omiin tarpeisiin on mahdollista arvioida vain lisätietojen avulla. 

5. Huomioi hakusanat ja hakuvahdit

Mitä tarkemmin pystyt antamaan ilmoituksessasi vastinetta erilaisille hauille verkkopalvelussamme, sitä useampaan hakuun ilmoituksesi osuu. Esimerkiksi liikevaihdon taso, hintapyyntö tai sijainti ovat hyvin tyypillisiä hakuehtoja. Siksi myynti-ilmoituksessa olevat kentät kannattaa täyttää mahdollisimman kattavasti.

Potentiaalinen ostaja voi löytää myynti-ilmoituksesi pelkillä hakusanoilla, muista siis käyttää ilmoitustekstissäsi monipuolisesti sellaisia sanoja, jotka kuvaavat liiketoimintaasi mahdollisimman monipuolisesti.

Kun myynti-ilmoitus julkaistaan, se osuu sivustollemme ostajien tekemiin hakuvahteihin. Ilmoituksen julkaisusta lähtee automaattisesti ilmoitus niille, joilla on myytävää yritystä tai liiketoimintaa vastaava hakuvahti tehtynä. Aktiivisia hakuvahteja myytäville yrityksille eri toimialoilla ja alueilla on sivustollamme yli 1000 kappaletta.

Miten myynti-ilmoitus luodaan käytännössä?

Kun myynti-ilmoituksen sisältö on tiedossa, tulee se julkaista palvelussamme. Seuraavaksi käymme läpi vaiheittain, kuinka teet ilmoituksen sivuillemme. Vaihtoehtoja on kaksi:

Avaimet käteen -ilmoitus

Jos haluat ulkoistaa ilmoituksen laadinnan meille, suosittelemme sinulle Avaimet käteen -ilmoitusta. Voit antaa meille tiedot puhelimitse tai sähköpostitse ilmoitukseen ja saat meiltä valmiin ilmoitusehdotuksen. Julkaisemme ilmoituksen puolestasi, kun olet hyväksynyt ehdotuksen. Tämän paketin hinta on 499 € + alv 24 %.

>> Varaa tästä aika Avaimet käteen -ilmoituksen laadintaan

Ilmoitus itsepalveluna

Ilmoituksen voit luoda helposti myös itse seuraavien ohjeiden avulla.

1. Luo käyttäjätunnus

Jotta voit aloittaa ilmoituksen teon, sinun tulee luoda tunnus eli rekisteröityä. Voit luoda käyttäjätunnuksen "Rekisteröidy" painikkeen kautta syöttämällä sähköpostisi, puhelinnumerosi ja salasanan. Tämä ei maksa mitään ja käyttäjätunnuksen avulla voit tehdä meille ilmoituksen, luoda oman maksuttoman hakuvahdin ja lähettää viestejä palvelumme käyttäjille.

2. Tee ilmoitus

Kun käyttäjätunnus on luotu, klikkaa ”Jätä ilmoitus” -nappia ja pääset tekemään oman ilmoituksen. Täytä pyydetyt tiedot ja kuvaile yritystäsi. Tässä kohtaa on hyvä muistaa kirjoituksessa aiemmin mainitut tärkeät seikat, jotka saavat ilmoituksestasi laadukkaamman! Voin valita teetkö ilmoituksen täysin anonyymisti vai omalla nimelläsi. Jos haluat tehdä ilmoituksesta anonyymin, valitse ”Piilota tiedot” ilmoituksesta. Muista tallentaa ilmoituksesi. Valitsemalla ”Tallenna ja esikatsele”, näet, miltä ilmoitus näyttäisi julkaistuna.

3. Maksa ja julkaise ilmoitus

Kun ilmoitus on valmis, klikkaa sivun alareunassa kohtaa ”Jatka maksamaan” ja valitse haluamasi ilmoituspaketti.

Suosittelemme 6 kk ilmoitusta, sillä tyypillisesti yrityskauppaprosessi vie noin 6-12 kuukautta. Halutessasi voit ostaa myös 3 kk ilmoituksen. Ilmoittaessa kannattaa hyödyntää myös tehosteitamme, joiden avulla saat ilmoituksesi sivustomme katsotuimmille paikoille.

Kun olet valinnut haluamasi ilmoitusajan, valitse ”Maksa ja julkaise”. Voit maksaa ilmoituksen verkkomaksuna, luottokortilla, mobile paylla tai muutaman eri laskutuspalvelun kautta. Kun olet maksanut ilmoituksen, se ilmestyy näkyviin verkkopalveluumme 15 minuutin sisällä. 

>> Tutustu ilmoituspaketteihin ja hintoihin tästä

Katso yksityiskohtainen opasvideomme siitä, kuinka julkaiset ilmoituksen.

 
loder image