Post an ad!

Onnistunut yrityskauppa vaatii aikaa ja hyvää suunnittelua

Yhteistyössä Premium Groupin kanssa. Kuten yrityksellä, myös yrityksen omistajalla on oma elinkaarensa yrittäjänä. 

”Yleinen syy yrityskauppaan on yrittäjän siirtyminen eläkkeelle. Ja riippuen siitä löytyykö omasta perheestä jatkajaa toiminnalle vai ei, edetään sitten vaadittavien toimenpiteiden suhteen.", kertoo Premium Groupin toimitusjohtaja Jaana Heikkinen.

"Toisaalta yhä useammin omistajanvaihdoksen taustalla voi olla myös ihan jotain muuta kuin yrittäjän eläke. Yrittäjä siirtyy uuteen toimintaan, vastaan on tullut houkutteleva ostotarjous omasta yrityksestä tai yrittäjä on vain muusta syystä halunnut lopettaa toiminnan."

Se, miten yrittäjä luopuu toiminnasta ja mitä aikoo jatkossa, vaikuttavat siihen, mitä toimenpiteitä tehdään ja miten prosessi kannattaa hoitaa hyvän ja onnistuneen lopputuloksen saamiseksi. Lain, talouden ja yrityskaupan asiantuntijatalo Premium Groupissa nämä yrityskaupan erilaiset tilanteet tulevat vastaan monella eri tavoin. 

”Asiakaskuntamme on hyvin vaihtelevaa niin toimialan, toiminnan laajuuden kuin erilaisten yrittäjienkin osalta. Tästä syystä on luonnollista, että olemme nähneet monta eri tapaa ja yrittäjän syytä yritystoiminnasta luopumiseen joko kokonaan tai osittain.” toteaa Jaana Heikkinen. 

Lue lisää:

Yrityskaupalla vaikutus yrittäjän henkilökohtaiseen elämään

Valmistautumalla onnistut yrityskaupassa

Kartoita myytävä kokonaisuus ajoissa

Yrityksen myyntikunto

Yrityskaupan kolme kovaa koota! Tee ainakin nämä

Näin yrityskauppa etenee Premium Groupin kanssa

Yrityskaupalla vaikutus yrittäjän henkilökohtaiseen elämään

Yrittäjyys on parhaimmillaan palkitsevaa ja motivoivaa työtä. Se, mikä monesti unohtuu, on, että yrittäjyydellä on aina suora kytkös yrittäjän henkilökohtaiseen elämään. Niinkin isolla ratkaisulla kuin yrityskaupalla tai yritystoiminnasta luopumisella on väistämättä vaikutusta yrittäjän omaan elämään ja tulevaisuuteen. Kokonaisuus ratkaisee.

Premiumin yritysjuridiikan asiantuntijoilla Ville Kuljulla ja Nea Nymanilla on selkeä käsitys yritystoiminnan ja yrittäjyyden juridisista vaatimuksista eri tilanteissa ja erityisesti myös yrityskaupoista ja omistajanvaihdoksista.

"Meillä Premiumilla on pitkä kokemus niin yritysten lakiasioista, pienimmistäkin kysymyksistä aina yrityskauppoihin asti, kuin myös yrittäjien asioiden hoitamisesta. Asiakaskunnan kirjo on tuonut vastaan monta erilaista tarvetta lakipalveluille. Kokemuksella ja kattavalla kartoituksella on hoidettu monen yrittäjän toiveet maaliin onnistuneesti.", toteavat Nea ja Ville.

Valmistautumalla onnistut yrityskaupassa

Asiantuntijat ovat myös yksimielisiä siitä, että suurin virhe yritystoiminnasta luopumisessa on huono valmistautuminen.

"Tietämättömyys oleellisista asioista ja yrityksen huono myyntikunto johtavat alempaan kauppahintaan, yrittäjän korostuneisiin vastuisiin ja korkeampaan veroseuraamukseen myyjälle. Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että ostajaa ei löydy ollenkaan."

Yrittäjän voi olla vaikea hahmottaa, mistä aloittaa ja siksi onkin syytä ottaa ammattilainen avuksi. Ville Kuljun neuvot yritystoiminnan luopumisesta suunnittelevalle ovatkin varsin selkeät.

"Kartoitus ja suunnittelu aloitetaan ottamalla huomioon kaksi tärkeää tekijä: yrityksen omistusrakenne ja yhtiön myyntikunto."

Kartoita myytävä kokonaisuus ajoissa

Omistusrakenne voi olla yrityskauppaa mahdollistava tai rajoittava tekijä. Monessa tilanteessa yhtiön myyntikuntoon saattaminen edellyttää jonkinlaista yritysjärjestelyä ennen myyntiä. Esimerkiksi jakautumista voidaan käyttää sellaisessa tilanteessa, jossa yhtiössä on sellaista varallisuutta (kuten arvopapereita, ylimääräisiä rahavaroja tai kiinteistöjä), joka ei kuulu myynnin kohteena olevaan liiketoimintakokonaisuuteen.

Yrittäjän on syytä valmistautua myyntiin ajoissa ja miettiä, onko yritys houkutteleva kohde ostajille? Jos ei ole, on yrityksen rakenne järjesteltävä hyvissä ajoin ennen myyntiä niin, että kohdeyhtiössä on myytävälle liiketoimintakokonaisuudelle relevantit varat, sopimukset ja vastuut.

>> Lue tästä, miten Premium Group auttoi yrityskauppaa edeltävässä liiketoimintojen järjestelyssä

Yrityksen myyntikunto

Lisäksi on mietittävä, miten hyvässä myyntikunnossa yhtiö on? Onko tärkeimmistä asioista tehty kirjalliset sopimukset? Onko selvitetty, mitä TES:iä yhtiön työntekijöihin on sovellettava? Onko verot maksettu oikein ja ajallaan?

Yhtiön sopimukset kannattaa viimeistään ennen kauppaa laittaa kuntoon ja muut epämääräiset sopimuksiin kirjoittamattomat tavat kannattaa karsia pois.

Epäselvistä asioista kannattaa sopia. Mikäli yhtiössä on paljon epäselviä asioita ennen myyntiä, tämä vaikuttaa usein myös myyjien vastuisiin kaupassa ja voi myös alentaa kauppahintaa.

Yrityskaupan kolme kovaa K:ta! Tee ainakin nämä

Nea Nymanin mukaan yrityksen myynnin vähimmäisvaatimukset voi tiivistää kolmeen kovaan K:hon:

1. Käytä ammattilaista

"Yhtiön myynti on hyvin ainutlaatuinen ja kertaluontoinen, tilanne yrityksen ja yrittäjän elinkaarella. Tämän takia yrittäjillä ei yleensä ole yrityksen myyntiin tarvittavaa tietoa tai taitoja. Älä siis yritä selviytyä kaikesta yksin. Käytä ammattiapua, jotta saat oikean korvauksen yrityksestäsi ja vältyt ylimääräisiltä ja jopa kohtuuttomilta vastuilta."

2. Kartoita verotus

"Selvitä verotus etukäteen. Ammattilaisten avulla pystyt toteuttamaan kaupan myyjän näkökulmasta niin verotehokkaasti kun mahdollista."

3. Kiire pois

"On ehdottoman tärkeätä varata prosessiin riittävästi aikaa. Jos prosessiin lähtee oletuksella, että asiantuntijoilta tulee ohje ja sitten vain totutetaan, tulee pian seinä vastaan. Vaikka ammattilaiset auttavat kaupan läpiviemisessä, yrityksen myynti vaatii hyvin paljon aikaa yrittäjiltä ja yrityksen johdolta.”

>> Lue tästä, miten Premium Group auttoi perheyritystä varautumaan yrittäjien ikääntymiseen

Näin yrityskauppa etenee Premium Groupin kanssa

Sekä Ville että Nea näkevät ehdottoman tärkeänä käyttää ammattilaisen apua.

”Yhteistyö kanssamme aloitetaan aina kartoitustapaamisella. Silloin selvitämme yhdessä yrittäjän kanssa, miten juuri tässä tapauksessa suunnittelu aloitetaan ja miten yrittäjän kannattaa aloittaa kauppaan valmistautuminen”

"Me Premiumissa autamme kaupan kaikissa vaiheissa. Kartoitustapaamisen jälkeen jatkamme yritysrakenteen suunnitteluun ja toteutukseen, ohjeistamme kauppaan valmistautumisessa sekä avustamme kaikissa neuvotteluissa. Ammattilaisina hoidamme dd-tarkastukset, laadimme sopimukset ja kauppaneuvottelut sekä kauppakirjat."

Koko prosessissa huomioimme myös verotuksen kokonaisjärjestelyt. Jo huomioitavien asioiden määrästä voi päätellä, miksi yrityskaupan prosessin hoitamiseen tarvitaan asiantuntija yrittäjän avuksi.

"Tavoitteena on onnistunut omistajanvaihdos ja sen me takaamme."

>> Tutustu täältä Premium Groupin asiantuntijoihin ja ota yhteyttä

 
loder image