Post an ad!

Osakkaaksi yritykseen – näin Timerhan lähti mukaan suomalaisiin startupeihin

Timerhan Järvinen ryhtyi osakkaaksi kahteen startupiin Jukka Huikarin sijoitusyhtiön kautta kesällä 2021, kun huomasi osakashaun Yrityspörssissä. Samaa reittiä aukesi toinenkin mahdollisuus osakkuuteen lupaavassa suomalaisessa startupissa. Kysyimme Timerhanilta ja Jukalta, miten kohtaaminen sujui ja mitä neuvoja heillä on listaamaattomiin yrityksiin sijoittamisesta.

Sijoittaminen ja yrittäminen kiinnostaa - siksi osakkuus

Kiinnostus sijoittamiseen ja kokemus yrittäjyydestä perhepiirin kautta sai Timerhanin alun perin kiinnostumaan yrittäjyydestä ja mahdollisuudesta lähteä osakkaaksi toimiviin yrityksiin. Sen vuoksi Timerhan päätti tehdä hakuvahdin avoimista osakashauista Yrityspörssiin.

”Olen mukana sosiaalialan perheyrityksessä ja sitä kautta yrityksen hallitustyöskentelyssä. Sijoittamisen aloitin yli kymmenen vuotta sitten rahastoista, ja melko nopeasti myös osakkeet tulivat mukaan. Sen jälkeen aloitin asuntosijoittamisen. Nykyisin hallinnoin sekä omaani että perheyrityksen asuntosalkkua. Nyt halusin osakkaana mukaan toimivaan yritykseen, joko startupiin tai jo pidempään toimineeseen. Tässä vaiheessa Yrityspörssi on tullut mukaan, ja minulle se toimii yhtenä työkaluna kiinnostavien yritysten löytämiseksi.”

Näin kiinnostava yritys löytyi

Kesäisenä aamuna Timerhan Järvinen sai sähköpostiinsa ilmoituksen, että Yrityspörssin hakuvahtia vastaava ilmoitus oli julkaistu. Hän tutustui ilmoitukseen, jossa haettiin osakkaita suomalaiseen startupiin, ja lähetti yhteydenoton ilmoittajalle.

”Olen käynyt Yrityspörssin kautta kymmeniä keskusteluita eri yritysten kanssa. Vastaan on tullut tosi mielenkiintoisia yrityksiä. Olen ottanut yhteyttä muun muassa rakennusalaan, alustatalouteen, digipalveluihin ja terveysteknologiaan liittyviin liiketoimintoihin. Näistä osa on edennyt sijoituksiin ja osakkuuksiin asti, mutta eivät toki kaikki. Osa keskusteluista on kariutunut esimerkiksi siihen, että oma aika ei ole yksinkertaisesti riittänyt.”

Kesäinen yhteydenotto johti siihen, että ilmoituksen tehnyt Jukka Huikari otti nopeasti yhteyttä Timerhaniin. Yrityksen perusasiat käytiin läpi ensin puhelimitse ja sitten tarkemmin Teams-palaverissa. Näin Timerhan päätti ensin sijoittaa yhteen ja sitten toiseen saman sijoitusyhtiön salkussa olevaan startupiin.

Ensimmäinen sijoitus oli NWB Finland Oy, joka on kehittänyt uuden ympäristöystävällisen juomapakkauksen. Toinen sijoituskohde oli Coldins Oy, joka on uudenlainen asuntojen lämpötilat tasaisempana pitävä patentoitu eristeratkaisu.

”Sijoituksiani yhdistävät kestävä kehitys, vastuullisuus ja uudet teknologiat. Nämä teemat ovat omassa salkussani muutenkin tärkeässä roolissa. Uskon, että ne ovat tulevaisuuden bisneksiä, ja tähän aihealueeseen liittyy mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia,” kertoo Timerhan.

Näin Jukka on löytänyt osakkaita

Jukka Huikari on mukana kahdessa sijoitusyhtiössä, joilla on salkussaan useita startupeja. Sijoitusyhtiöt sijoittavat startupeihin itse, mutta hakevat lisäksi yksityisiä piensijoittajia osakkaiksi.

”Olemme hakeneet Yrityspörssin kautta sekä piensijoittajia, avainhenkilöitä osakkaiksi ja yrittäjiksi, että myyneet muutaman yrityksen.” kertoo Jukka.

”Näkyminen Yrityspörssissä on johtanut vuosien aikana todella moniin kauppoihin.”

Jokaiselle yritykselle on luotu oma ilmoitus, jossa esitellään yrityksen toimintaa ja johon kiinnostunut voi ottaa yhteyttä. Näin yhteydenotot osuvat parhaiten yksiin juuri kyseisen yrityksen liiketoiminnan kanssa.

”Sijoitamme yrityksiin itse, ja haluamme lisäksi mukaan yksityisiä sijoittajia. Tarvitsemme kanssasijoittajia, koska emme ole niin suuri rahasto. Tyypillisimmin näistä kohteista kiinnostuu yksityisyrittäjä, jolla on halu sijoittaa ja olla itsekin mukana kehittämässä yritystä.”

”Yrityspörssi toimii todella hyvin yrittäjähenkisen kohderyhmän tavoittamisessa. Olemme kokeilleet myös muita verkkopalveluita, mutta emme ole oikein saaneet yhteydenottoja tai tuloksia niistä. Lisäksi olemme hyödyntäneet sosiaalisen median ryhmiä ja verkostojamme, joista olemme löytäneet yksittäisiä kanssasijoittajia. Valtaosa kontakteistamme ja kaupoistamme on kuitenkin peräisin Yrityspörssistä.”

Tulevaisuus startup-sijoittajana?

Nyt kun pää on avattu, Timerhania kiinnostaa myös jatkossa monipuoliset mahdollisuudet olla mukana erilaisissa yrityksissä. Sijoittamisen lisäksi hän on mukana kehittämässä omaa yritystä yhtiökumppaninsa kanssa.

”Olen kiinnostunut puhtaasti sijoittajan roolista ja yritysten hallitustoiminnasta. Startupien lisäksi kartoitan mahdollisuuksia lähteä mukaan osakkaaksi jo pidempään toimineeseen yritykseen.”

Tärkeää jatkosijoituksissa ovat esimerkiksi oikeat ihmiset, luottamus ja liiketoiminnan skaalautuvuus.

”Startupeissa minua kiinnostavat tiimit, jotka rakentuvat firmojen ympärille. Myös rehti yhteistyö ja hyvä intuitio on tärkeää ja haluan, että voin luottaa niihin ihmisiin, keiden kanssa lähden tekemään yhteistyötä.”

”Sijoitusten ja tuoton näkökulmasta bisneksen skaalautuvuus on minulle ykkösjuttu. Sijoitukset olen tehnyt pitkää aikaväliä ajatellen.”

Hajauta, hajauta, hajauta

Kokonaisuutta Timerhan tasapainottaa perinteistä sijoitusneuvoa toteuttamalla, eli hajauttamalla.

”Salkkuni pääpaino on osakkeissa ja asunnoissa. Startupeja portfoliossani on tällä hetkellä noin 10 %. Startupeissa minua kiehtoo se, että yritykset ovat aivan alkuvaiheessa ja kaikki mahdollisuudet ovat auki. Toisaalta myös riskejä on paljon ja sekin on hyväksyttävä.”

Jos tulevaisuus startup-sijoittajana kiehtoo, satoja yrityksiä auttaneen Jukka Huikarin neuvo on jakaa riskiä mahdollisimman paljon.

”Startup-yrityksiä on hyvä olla salkussa paljon, hajautus on tärkeää. Lisäksi riskiä kannattaa jakaa usealle rahoittajalle, joita voivat olla muut sijoittajat, pankki tai vaikkapa erilaiset tukirahoituksen muodot.”

Myös Jukka neuvoo katsomaan tarkkaan tiimiä sekä arvioimaan omia vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oikeaa ajankohtaa sijoittamiselle.

”Kukaan ei voi rakentaa menestystä yksin, joten tiimin monipuolinen osaaminen on tärkeää. Ovatko perustajat laittaneet kaikkensa peliin? Lisäksi yrityksen kulurakenne kannattaa selvittää, sillä startup yrityksestä ei kestä maksaa isoja palkkoja tai vuokria.”

”Sijoituksen oikea ajankohta voi tuoton kannalta olla olennainen. Uskalla siis sijoittaa riittävän ajoissa ja luota vaistoosi. Näin voit saada huikeita tuottoja sijoituksellesi! Voit myös itse pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten sijoituksesi kehittyy esimerkiksi hakeutumalla yrityksen hallitukseen.”

Ensiaskel siihen, että sijoitusneuvoja pääsee toteuttamaan, on kuitenkin löytää kiinnostavia kohteita ja yrityksiä.

”Mielestäni ilmoituksiin ja ihmisiin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä ja uskaltaa toimia – siinä ei häviä yhtään mitään, ” toteaa tuore osakas Timerhan.

 

 
loder image