Yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Osakeyhtiö on Suomessa selvästi yleisin yhtiömuoto. Kaupparekisterissä olevista yhtiöistä noin 2/5 on osakeyhtiöitä, ja uusista rekisteröidyistä yhtiöistä yli puolet oli osakeyhtiöitä vuonna 2020. Selvitimme LähiTapiolan asiantuntijana toimivalta Tuomo Mikolanniemeltä mikä on osakassopimuksen merkitys ja mihin se vaikuttaa.  Yhtiömuodon valinta – mihin se vaikuttaa? Yhtiömuodon valinnalla on tyypillisesti suuri merkitys verotuksen kannalta, mutta sillä on väliä myös riskienhallinnan ja omistajien vastuiden näkökulmasta. Vastuut ovat erilaiset eri yhtiömuodoissa. Henkilöyhtiöissä vähintään yksi omistaja vastaa yhtiön velvoitteista omalla omaisuudellaan, kun taas osakeyhtiölain mukaan yhtiö yksin vastaa velvoitteistaan. - Osakeyhtiössä yhtiömuoto on lähtökohtaisesti palomuuri yritystoiminnan ja omistajien varallisuuden välillä, vaikka omistajalla voi olla yhtiön puolesta annettuja vakuuksia, summaa Mikolanniemi.  Osakassopimus määrittää osakkaiden vastuut ja pitkän tähtäimen tavoitteet Yhtiömuodosta riippumatta vastuukysymykset on syytä harkita omistuksen muutoksen yhteydessä tarkkaan. Ennen yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta on hyvä tehdä seikkaperäinen osakassopimus. - Liiketoiminnan juoksevista asioista sopiminen onnistuu arjessa ilman sen kummempaa sopimustekniikkaa, mutta pidemmän tähtäimen tavoitteiden sopimisessa osakassopimus on luonnollinen osa, Mikolanniemi toteaa.  Sopimuksessa voidaan sopia mistä kukakin on vastuussa ja minkälaisen korvauksen osakkaat panoksestaan saavat. Hyvin tehty osakassopimus ottaa tyypillisesti myös kantaa osakkeiden luovutukseen liittyviin sääntöihin. Miten esimerkiksi lunastettavien osakkeiden arvo määräytyy, jos joku osakkaista haluaa tai joutuu luopumaan yritystoiminnasta? Miten turvata muiden osakkaiden asema, jos yksi osakkaista menehtyy? Osakassopimuksen tueksi yritys voi yhdessä LähiTapiolan kanssa tehdä Liikekumppanuusturva-ratkaisun, jolla pyritään varmistamaan, että yrityksellä tai sen omistajilla on mahdollisuus lunastaa menehtyneen yrittäjän omistusosuus, eikä kuolema pakota tekemään merkittäviä muutoksia yrityksen omistusrakenteessa. Liikekumppanuusturva on henkivakuutusratkaisu, joka mahdollistaa osakkeiden lunastuksen ja sen, että jäljellä olevien osakkaiden asema yrityksessä säilyy mahdollisimman vakaana. - Ilman henkivakuutusta yrityksellä tai osakkailla ei välttämättä ole riittäviä varoja, joilla osakkeiden lunastaminen voitaisiin toteuttaa, muistuttaa Mikolanniemi. LähiTapiolan laskuri kertoo nopeasti arvion yrityksesi arvosta. Testaa pystyisitkö lunastamaan liikekumppanisi omistusosuuden. Mitä tekisit yrityksen omistusrakenteeseen liittyvässä muutostilanteessa? Tuomo Mikolanniemi muistuttaa, että jokaisella yrittäjällä kannattaa olla suunnitelma, miten toimia seuraavissa yritystoiminnan muutostilanteissa: 1. Liiketoiminnasta luopuminen. Jos joku omistajista haluaa luopua liiketoiminnasta, miten yrityksen käy? Vaarantuuko päätöksenteko? 2. Joku omistajista menehtyy. Jos sinä tai liikekumppanisi menehdytte, kuka vastaa yrityksestä ja päätöksenteosta? Jäävätkö perilliset omistajiksi, onko perintöveroon varauduttu? 3. Sukupolvenvaihdos. Onko väistyvän omistajan eläketurva varmistettu ennen toiminnasta luopumista? 4. Uudet osakkaat. Edellytetäänkö osakkailta työpanosta vai riittääkö uuden pääoman mahdollisuus? Lue lisää, miten LähiTapiola voi auttaa yritystäsi omistajanvaihdokseen ja osakassopimukseen liittyvissä asioissa.