JÄTÄ ILMOITUS

Tällainen on franchisingsopimus – lue 10 vinkkiä

Kun lähdet franchisingyrittäjäksi, teet aina sopimuksen franchisingketjun kanssa. Sopimus on pääsylippusi ketjun jäseneksi ja antaa käyttöösi valmiin, testatun liiketoimintamallin. Sopiessa on syytä olla tarkkana, joten kokosimme 10 vinkkiä, jotka auttavat hyvän sopimuksen teossa.

1. Muista, että kun yritysmenettelynä franchising, sopimus on tärkeässä roolissa

Franchisingsopimus antaa ketjulle laajat oikeudet ketjun kaikkien yrittäjien toiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen. Kaikilla samassa ketjussa toimivilla yrittäjillä on samanlainen sopimus eli ketjun jokaisella jäsenellä on samat pelisäännöt. On kuitenkin tärkeää, että ymmärrät sopimuksen sisällön tarkasti ja pystyt varmistamaan, että sopimus on kohtuullinen. 

• Varaa riittävästi aikaa sopimuksen läpikäymiseen ja käytä apunasi franchise-toimintaa tuntevaa asiantuntijaa, esimerkiksi juristia. 
• Käy kaikki sinua askarruttavat kysymykset läpi ketjun kanssa huolellisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista.
• Selvitä tarkasti, mitä kaikkea ketju tekee yrittäjiensä hyväksi ja mihin sinä yrittäjänä sitoudut.
• Varmista, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on toisaalta ketjulla, toisaalta sinulla yrittäjänä.
• Allekirjoita vasta, kun ymmärrät kaiken, pidät ehtoja kohtuullisina ja olet valmis sitoutumaan niihin.

2. Selvitä vastuusi laajuus

Sinun on hyvä tietää, minkälaiset yritykset tai ketkä toimivat ketjussa franchisingyrittäjinä ja asetetaanko tälle jotain rajoituksia. Selvitä myös:

• Ovatko ketjun jäsenet jo perustettuja yrityksiä vai tehdäänkö sopimuksia myös perustamisvaiheessa olevien yritysten kanssa? 
• Ketkä ovat yritysten vastuuhenkilöitä? 
• Kuinka laaja on henkilökohtainen vastuusi? Liittyykö tähän esimerkiksi takausvaatimuksia? 
• Mainitaanko sopimuksessa vahingonkorvauksista tai sopimussakoista? 
• Minkälainen on sopimuksen salassapitoehto? 
• Miten sopimuksessa suhtaudutaan kilpailevaan tai rinnakkaiseen toimintaan?
• Vaaditaanko sinulta normaalia laajempia vakuutuksia?

3. Tarkista tavaramerkit

Tavaramerkit ovat franchisingin keskeisiä osa-alueita, ja ne suojataan perusteellisesti. 

• Selvitä, mitkä ovat franchisingketjun ulospäin näkyvät tavaramerkit ja toimintatavat. 
• Varmista ja sovi ennen yrittäjänä aloittamistasi, minkä merkkien käyttöoikeus luovutetaan sinulle ja onko ketjulla näiden lisäksi käytössä muita tunnuksia.

4. Selvennä franchisen konseptin eli liiketoiminnan käytännön toteutus

Franchisingkonsepti määrittää sen, miten käytännössä toteutat liiketoimintaa. Esimerkiksi laitteisto, valikoima, hinnoittelu ja hankinnat vaikuttavat olennaisesti kustannuksiisi ja yrityksesi menestymiseen. Tarkista siis sopimuksesta kaikki tähän liittyvät seikat:

• Mitä sopimusalueesta sanotaan eli missä ja millä oikeudella voit pyörittää franchisingtoimintaa?
• Annetaanko sinulle yrittäjänä yksinoikeuksia tiettyyn maantieteelliseen alueeseen? Jos, niin millä perusteilla ja mitä se käytännössä tarkoittaa? 
• Mitä toimitilaan tai liiketoiminnan varustukseen, kuten laitteistoon ja kalusteisiin, liittyviä velvoitteita sopimukseen liittyy? 
• Millainen valikoima sinun tulee yrittäjänä tarjota ja miten suhtautua muihin kuin ketjun omiin tuotteisiin? 
• Mitä sitoumuksia liittyy tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun? 
• Mitä franchisingsopimuksessa sanotaan hankintakanavien käytöstä? 
• Minkälaista on ketjun markkinointi ja mitä tukea saat tähän ketjulta?
• Mitä velvoitteita sinulla on osallistua ketjun yhteiskampanjoihin tai muihin markkinointitoimiin? 

5. Tutustu ketjun käsikirjaan 

Franchisingketjuilla on yleensä käsikirja, jossa kuvataan ketjun liiketoimintamalli niin, että yrittäjä pystyy sen perusteella harjoittamaan liiketoimintaa menestyksellisesti. Selvitä siis, minkälainen käsikirja ketjulla on, ja jos kyseessä on uusi ketju, onko käsikirjaa suunnitteilla. Jos sopimuksessa viitataan käsikirjaan, tarkista, löytyykö sieltä liiketoimintamallista selkeät määräykset.

6. Selvitä ketjun tuki yrittäjille

Yksi franchisingketjun perusvelvoitteita on Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettisten Sääntöjen mukaan antaa yrittäjälle jatkuvaa koulutusta. Tunnettu brändi sinänsä antaa yksittäisille yrittäjille selkänojaa. Ota siis selvää, millaisia tukimuotoja ketjullasi on:

• Saatko yrittäjänä koulutusta, kun perustat liikkeen ja mitä jatkokoulutusta on tarjolla?
• Mitä muuta tukea saat ketjulta toimipistettä avatessasi ja mitä sinulta edellytetään?
• Tarjoaako ketju taloudellista neuvontaa tai tietojärjestelmiin liittyvää tukea? 
• Saatko tukea markkinointiin ja sen kustannuksiin? Miten vastuu ja kulut jaetaan ketjun ja yrittäjien kesken? Mitä ketju tekee keskitetysti ja mitä paikallista markkinointia yrittäjät tekevät itse?

7. Ymmärrä franchisingmaksujen taso ja perusteet 

Franchisingmaksut voivat koostua useammasta eri palikasta: aloitusmaksu, maksu jatkuvasta yhteistyöstä sekä mahdollisesti markkinointiin, koulutukseen tai muuhun tukeen liittyvät maksut. Niistä muodostuu kokonaisuus, jonka pitäisi mahdollistaa sekä yrittäjän että ketjun menestyminen. Yleensä franchisingmaksu on tietty prosenttiosuus yrityksen liikevaihdosta, mutta myös muita malleja on olemassa. Selvitä siis keskeiset maksuasiat:

• Paljonko maksat jatkuvaa yhteistyömaksua, mitkä ovat sen perusteet ja miten se käytännössä maksetaan?
• Onko ketjulla erillinen liittymismaksu? Minkä kokoinen se on ja milloin se maksetaan?
• Minkälaisia markkinointiin tai muuhun toimintaan, kuten koulutukseen, liittyviä kuluja ja maksuja on, mihin ne perustuvat sekä kuinka ne käytetään ? 

8. Tarkista sopimuskausi 

Franchisingsopimukset ovat usein määräaikaisia, tyypillisesti 5–10- vuotisia. Muista kuitenkin tarkistaa aina nämä kestoon liittyvät asiat:

• Miten pitkä sopimuskausi on?
• Mitä sopimuksen uusimisesta kauden päättyessä sanotaan?
• Millä ehdoilla sopimus voidaan purkaa tai irtisanoa?
• Onko irtaimistoon liittyen lunastusoikeuksia sopimuksen päättyessä?
• Millaiset ovat mahdollisuudet sopimuksen siirtämiseen?
• Entä jos haluan myydä yrityksen sopimuskauden aikana?
• Onko sopimuksessa mainittu kilpailukieltoa sopimuskauden päättymisen jälkeen?
• Onko sopimuksen pituus kohtuullinen?

9. Käy läpi sopimuksen liitteet

Sopimuksen liitteet voivat vaikuttaa merkittävästi menestykseesi franchisingyrittäjänä, joten käy liitteet tarkasti läpi ja varmista, että ymmärrät sopimuksen lisäksi myös kaikkien liitteiden sisällön. Usein esimerkiksi ketjun käsikirja on sopimuksen liitteenä – ja se on toimintasi kannalta tärkeä asiakirja. 

10. Tutustu Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettisiin Sääntöihin 

Suomessa franchisingalan kattojärjestönä toimiva Suomen Franchising-Yhdistys ry on määritellyt Eettiset Säännöt, jotka säätelevät franchisingketjun  ja siihen kuuluvien yrittäjien välistä suhdetta. Niiden tavoitteena on edistää ketjun ja yrittäjien yhteistyötä vilpittömältä ja reilulta pohjalta. Tarkista siis, kuuluuko franchisingketjusi Suomen Franchising-Yhdistykseen ja onko se näin ollen sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita sekä löytyykö sopimuksesta viittaus tähän.


Kiinnostuitko?

Katso avoimia franchisingyrittäjän paikkoja täältä.

 
loder image