JÄTÄ ILMOITUS

Viisi harhaluuloa yrittäjien eläkevakuutuksesta – ei vaikuta vain vanhuuseläkkeen määrään

Yhteistyössä Elon kanssa. Suuri osa yrittäjistä luulee, että YEL-vakuutusmaksut vaikuttavat ainoastaan vanhuuseläkkeen määrään. Yrittäjän eläkevakuutukselle määritelty työtulo vaikuttaa kuitenkin suoraan ja laajasti yrittäjän sosiaaliturvaan sairauspäivärahasta aina työkyvyttömyyseläkkeeseen.

 

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on yrittäjän lakisääteinen vakuutus. Yrittäjän työeläkeyhtiölle maksamat vakuutusmaksut muodostuvat yrittäjän itse määrittelemän ja työeläkeyhtiön vahvistaman YEL-työtulon perusteella. Monet yrittäjät asettavat YEL-työtulonsa mahdollisimman alhaiseksi, jotta myös vakuutusmaksut ovat alhaisia. Alhainen työtulo voi kuitenkin aiheuttaa epämieluisia yllätyksiä.

”YEL on yrittäjän turvana koko yritystoiminnan ajan ja sen jälkeen”, sanoo Eero SallasmaaElon kehitysjohtaja. ”Elon tilastojen mukaan yrittäjistä noin kolmanneksella työtulo on alle 12 816 euroa vuodesta. Toisin sanottuna se on niin matala, että työttömyyden kohdatessa se ei oikeuta Kelan peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Alivakuuttamisen seuraukset tulevat monelle yrittäjälle yllätyksenä.”

Elossa on havaittu, että yrittäjien eläkevakuuttamiseen liittyy paljon harhaluuloja ja epäluottamusta.

”YEL-vakuutuksen uudistamista kaivataan yrittäjän eläkevakuuttamisen ja muun sosiaaliturvan kattavuuden parantamiseksi", toteaa Sallasmaa. "Tosiasia on myös se, että satunnainen yrittäjätyö esimerkiksi laskutuspalveluiden kautta ei välttämättä pääse vakuuttamisen piiriin eikä kartuta eläkettä. Nykytilanteessa on tärkeää, että yrittäjien tietoisuus vakuuttamisen tuomasta sosiaaliturvasta paranisi.”

Viisi yleistä väärinkäsitystä yrittäjän eläkevakuutuksesta

 

1. YEL-työtulon määrä vaikuttaa vain vanhuuseläkkeen määrään

Vanhuuseläkkeen määrän lisäksi YEL-työtulo vaikuttaa suoraan vanhempainpäivärahan, perhe-eläkkeen, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrään. Jos yrittäjä on määrittänyt YEL-työtulonsa minimiin, ansiopäiväraha ja Kelan peruspäiväraha jäävät työttömyysturvan osalta saamatta.

2. YEL-vakuutuksesta huolimatta yrittäjällä ei ole varaa sairastaa

YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuajan pituus on yksi päivä eli sairastumispäivä. Tämän jälkeen yrittäjällä on oikeus sairauspäivärahaan. Ilman YEL-vakuutusta yrittäjän omavastuuaika on sama kuin palkansaajilla eli sairastumispäivä ja yhdeksän seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahaa täytyy hakea Kelalta kahden kuukauden kuluttua sairastamisesta. Jos sairausloma pitkittyy ja työkyky heikkenee, YEL-vakuutettu yrittäjä voi myös saada työeläkeyhtiöltä ammatillista kuntoutusta ja tarvittaessa kouluttautua uuteen ammattiin.

3. YEL-työtulo ei sopeudu yritystoiminnan muutoksiin

Vakuutuksen ottamisen yhteydessä määritettyä työtuloa voi muuttaa kesken kalenterivuoden. Hyvä ohjenuora oman YEL-työtulon määrittämiseen on pohtia, kuinka suurta palkkaa yrittäjän tulisi maksaa yrittäjän työtä tekevälle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle. Jos esimerkiksi yrittäjä saa paljon uusia asiakkaita tai liikevaihto kasvaa, on syytä nostaa YEL-työtuloa.

4. Kun YEL-vakuutuksen ottaa, siitä ei pääse eroon

YEL-vakuutuksen voi päättää esimerkiksi, kun yritystoiminta päättyy, yrittäjä jää vanhempainvapaalle tai yrittäjänä työskentely katkeaa useamman kuukauden ajaksi sairausloman takia. Jos siis yrittäjän työkyky heikkenee merkittävästi, se ei tarkoita, että ilman tuloja pitäisi maksaa vakuutusmaksuja.

5. YEL-työtulon määrän voi muuttaa takautuvasti

Vaikka työtulon määrää voi muuttaa esimerkiksi yritystoiminnan kasvaessa suuremmaksi, työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Siksi oman YEL-työtulon suuruus kannattaa tarkistaa säännöllisesti, jotta se on aina yritystoimintaa vastaavalla tasolla.

Elo on Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Yli 40 prosenttia Suomessa toimivista yrittäjistä on valinnut Elon työeläkevakuutuskumppanikseen.

Lue lisää, miten Elo voi auttaa yrittäjyyttä ja yrityskauppaa suunnittelevaa.

 
loder image