Post an ad!

Yrityksen arvo – näin voit kasvattaa sitä

Kaupallinen yhteistyö Advis Accountin kanssa. Yrityksen arvo tulee ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun harkinnassa on yrityksen myynti tai ostaminen. Osakeyhtiön tai liiketoiminnan arvo ja sen ymmärtäminen antaa pohjan yrityskauppaan. Minkä arvoinen yritys on? Mikä olisi sopiva kauppahinta yritykselle? Mistä tekijöistä yrityksen arvo ja hintapyyntö muodostuvat?

Kun suunnittelet yrityskauppaa, on hyvä tietää että myyjänä voit vaikuttaa yrityksesi arvoon, kun olet riittävän ajoissa liikkeellä. Ostajana taas voit havaita myytävään yritykseen tutustuessasi joitakin seikkoja, joiden pohjalta voit perustella alhaisempaa arvoa kuin myyjän hintapyyntö.

Advis Accountin Senior partner ja osakas Jyri Kosunen ja partner Jaakko Honkaniemi listaavat vinkit siihen, miten yrittäjänä voit kasvattaa yrityksesi arvoa. He ovat asiantuntijoina nähneet satoja erilaisia yrityksiä ja kokemusta yrityskaupoista on kertynyt yhteensä yli 30 vuotta.

Yrityksen arvo – koko paketin kunto ratkaisee

Myyjän näkökulmasta yrityskauppaa tulee tarkastella kokonaisuutena.

”Koko paketin kunto määrittelee arvoa”, toteaa Honkaniemi.

”Yrityskauppa tarjoaa ostajalle loistavan tavan tehdä liiketoimintaa verrattuna siihen, että lähtee nollasta liikkeelle. Kaupan kohteen tunteminen ja tietojen oikeellisuus antavat pohjan onnistuneelle yrityskaupalle, jossa parhaimmillaan voittavat sekä myyjä että ostaja”

>> Lue lisää ja ota yhteyttä Advis Accountin asiantuntijoihin

Yhteydenotto ei maksa mitään eikä sido mihinkään.

Näin kasvatat yrityksesi arvoa

”Yrityskaupassa myydään yritys sen nykyisen hetken kunnon ja tilanteen arvolla”, kertoo Honkaniemi. On kuitenkin asioita, joiden avulla myyjä voi vaikuttaa oman yrityksensä arvoon positiivisesti, kunhan on ajoissa liikkeellä. Tutustu Jyri Kosusen ja Jaakko Honkaniemen 10 kohdan listaan, jonka avulla voit myyjänä nostaa yrityksesi arvoa.

Osakekauppa vai liiketoimintakauppa?

Jos yrityksesi on osakeyhtiö, pohdi ajoissa haluatko myydä osakkeet vai liiketoiminnan tai osan siitä. Tällä päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus kauppahintaan, sillä osakekaupassa uudelle omistajalle siirtyy koko yrityksen osakekanta vastuineen, omistuksineen ja velvollisuuksineen.

Osakeyhtiössä voi olla taseessa sellaisia asioita, joita ei voi tai on hankala myydä. Tyypillisesti tällainen asia voi olla esimerkiksi yrityksen ydinliiketoimintaan liittymätön kiinteistö tai omistus, kuten mökki taikka autotalli, joka on aikanaan hankittu yrityksen nimiin. Tällaiset omistuserät kannattaa siirtää pois yrityksen omistuksesta.

Liiketoimintakaupassa taas määritellään kauppakirjassa erikseen, mitä asioita kaupassa siirtyy uuteen omistukseen. Yrityksen osakkeet eivät liiketoimintakaupassa vaihda omistajaa. Jos yrityksesi on toiminimi, tällöin liiketoimintakauppa on ainoa vaihtoehto, sillä toiminimi on henkilökohtainen eikä sitä voi myydä.

Yrityksen arvo vs. kauppahinta

Yrityksen myyntiä harkitsevan kannattaa pitää mielessä, että yritys on juuri sen arvoinen kuin mitä joku on valmis maksamaan siitä markkinoilla. Arvonmääritys antaa pohjaa ja haarukkaa mahdolliselle kauppahinnalle, mutta on harvoin sama kuin toteutunut kauppahinta.

Myyjän on hyvä tiedostaa, että markkinassa on erilaisia ostajia, joille yrityksen arvo voi olla erilainen. Siksi kannattaa pohtia jo etukäteen, minkä tyyppinen ostaja voisi tarjota parhaan mahdollisen kauppahinnan yrityksestä.

Joskus paras tapa on yksinkertaisesti lähteä markkinaan testaamaan.

Yrityksen riippumattomuus yrittäjästä

Jos yritystoiminta henkilöityy nykyiseen yrittäjään, se voi olla haaste myynnin kannalta. Yrittäjänä voit vaikuttaa tähän esimerkiksi dokumentoimalla asioita, tekemällä sopimukset kirjallisena ja tekemällä manuaalin siitä, miten yritystä voisi viedä eteenpäin.

Jos yrityksessä on henkilöstöä, kannattaa heidän välisensä vastuunjako selkeyttää ja kirjata muistiin. Näin se on mahdollisimman siirrettävässä muodossa ajatellen mahdollista yrityskauppaa ja hyödyntää lisäksi liiketoimintaa, vaikka yritystä ei edes myytäisi.

Taloushallinnon läpinäkyvyys ja ajantasaisuus

Mitä helpommin pystyt yritystä myydessä viestimään yrityksesi taloudellisesta tilanteesta, kustannusrakenteesta ja siitä mikä tuloksentekoon vaikuttaa, sen helpompi se on ostaa. Näkymä yrityksen talouteen on hyvä olla kunnossa koko ajan.

Kun yrityksen taloushallinta on hoidettu sähköisesti, ovat tiedot lähtökohtaisesti ajan tasalla ja helposti viestittävissä myös mahdollisille ostajaehdokkaille yrityskauppatilanteessa.

Liiketoiminnan siirrettävyys

Yrityksen ostaja pyrkii arvioimaan miten helposti ja riskittömästi liiketoiminta on siirrettävissä uudelle omistajalle.

  • Onko avainhenkilöt sitoutettu jatkamaan myös uuden omistajan kanssa?
  • Onko yritystoiminta sidottu tiettyyn paikkaan vai voiko sitä fyysisesti siirtää?
  • Miten yritys saa asiakkaansa ja tilauksensa?
  • Onko oletettavaa, että tämä jatkuu myös omistajan vaihtuessa?

Tulevaisuuden investoinnit

Yrityksen arvoon ja kauppahintaan vaikuttaa merkittävästi se, minkälaisia investointitarpeita tulevaisuudessa on näkyvissä.

  • Onko liiketoimintaa kehitetty jatkuvasti?
  • Onko yritystoimintaan tarvittava kalusto sekä laitteisto ajan tasalla vai vaatiiko se lisäinvestointeja
  • Entä markkinointi? Onko sitä tehty ja missä kunnossa yrityksen näkyvyys ulospäin asiakkaille on?

Liiketoimintasuunnitelma rahoittajille

Harva rahoittaa yrityskaupan täysin omilla säästöillä. Yleensä ulkopuolista rahoittajaa tarvitaan ja jotta rahoitusta on mahdollista saada, tulee ostettavasta kohteesta olla liiketoimintasuunnitelma. On siis myös myyjän etu, että liiketoimintasuunnitelma on olemassa ja ostaja sen tarvitsee joka tapauksessa.

Yritysanalyysi eli Due Diligence

Ostaja tulee joka tapauksessa analysoimaan kaupan kohdetta neuvottelujen edetessä ja sen tulos voi vaikuttaa siihen, toteutuuko kauppa ylipäätään ja mikä on yrityskaupan kauppahinta.

Myös myyjä voi tehdä yritysanalyysin eli Due Diligence-tarkastuksen omaan yritykseensä. Kun käydään luvut läpi, ymmärretään paremmin mistä myynti muodostuu ja miltä tase todellisuudessa näyttää. Näin keskustelu ostajan kanssa sujuu yleensä helpommin.

Haluaisitko tehdä oikeat toimenpiteet ja kasvattaa yrityksesi arvoa?

>> Ota yhteyttä Advis Accountin asiantuntijoihin ja pyydä ehdotusta.

Ensimmäinen yhteydenotto ei maksa mitään eikä sido mihinkään.

 
loder image