JÄTÄ ILMOITUS

Yrityskaupalla kohti maailmanvalloitusta – miten ja miksi?

Yhteistyössä Finnveran kanssa. Parhaimmillaan yrittäminen on onnistumista ja rajojen rikkomista. Yrityksen orgaanisen kasvun kulmakerroin voi toisinaan ajan kanssa hiipua, ja kasvu voi olla hidasta ja työlästä. Yrityksesi on tällöin tärkeää pohtia omaa kasvustrategiaa – tyydytäänkö tilanteeseen vai uudistutaanko? Kun tavoitteena on kasvu, voi tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös ripausta rohkeutta. Yrityskauppojen olisi syytä olla osa jokaisen kasvuhakuisen yrityksen työkalupakkia. Tässä blogissa pohditaan, miksi.

Uusi koneinvestointi vai yrityskauppa

Yritysten siirtyminen kokoluokasta toiseen on tunnistettu yritysten kasvupolun yhdeksi pullonkauloista. Kun yrityksesi nykyiset resurssit ovat täyskäytöllä, tarvitaan omistajien kasvuhakuisuuden lisäksi investointeja, rekrytointeja ja lisämyyntiä sekä laskelmia siitä, että investoinnit ovat kannattavia. Tässä yrityskauppa voi tarjota oikotien, jota kasvustrategiassa on hyvä punnita.

Yrityskaupan kautta voidaan hankkia resursseja, teknologiaa, koneita ja kalustoja, mutta bonuksena myös olemassa olevaa asiakaskuntaa ja kassavirtaa. Yrityskauppainvestoinnin takaisinmaksuaikaa voi olla usein muunlaiseen laajennusinvestointiin verrattuna helpompi hahmottaa, kun oston kohteella on tarjota historiatietoja toiminnan kannattavuudesta.

Kaksi on enemmän kuin yksi

Useat yritykset ovat huomanneet, että yhdessä toisen toimijan kanssa markkinaosuuden kasvattaminen käy suorastaan leikiten. Jos myös vientimarkkinat kiinnostavat, mutta oma kansainvälisen kaupan osaaminen, logistiikkaketjut, verkostot ja markkinatuntemus kaipaavat vahvistusta, kahden toimijan voimat yhdistämällä voi tuoda korkealentoisiakin tavoitteita, kuten maailmanvalloituksen, lähemmäs realismia.

Yritysjärjestelyllä voidaan laajentaa tarjoamaa siten, että yhdessä tarjottu palveluvalikoima tuo merkittävän kilpailuedun muihin toimijoihin nähden ja ulkomaiset asiakkaat voivat suosia suurempaa toimijaa toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Kasvuloikka uusille markkinoille vaatii pääomaa

Onko haaveissasi uudenlainen tuote, kansainvälistyminen tai kasvu kotimarkkinoilla? Tiesitkö, että myös näiden toimenpiteiden takana voi piillä kuluja, joita ensikädessä ei osaa ajatella. Uuden tuotteen kehityskustannukset ja tutkimukset markkina- tai tuotealueesta ovat usein iso kuluerä. Isot yritykset käyttävät kasvustrategianaan usein yrityskauppaa, mutta se voi olla aivan yhtä hyvä keino myös pk-yritykselle.

Rahoitus kasvuhankkeelle

Kun toimiva yritys hakee rahoitusta omistajanvaihdokseen, on rahoitusratkaisujen pohdinnassa usein tilaa liikkua. Yrityksellä on parhaassa tapauksessa kassaa ja tasetta, jotka tasapainottavat rahoitusrakennetta. Kaupan jälkeen kahden toimijan kassavirrat tuovat turvaa takaisinmaksulle, jos kehitys ei ole ennakoidun suuntaista.

Vieraan pääoman määrää on syytä kuitenkin arvioida siten, että kauppahintaa varten maksettu velka tulee maksettua pois kohtuullisessa ajassa. Lisäksi esimerkiksi omavaraisuusaste on tärkeä tunnusluku, jotta yritys säilyy rahoituskelpoisena kaupan jälkeenkin.

Kasvua tavoitellessa on myös järkevää tehdä vaihtoehtoiskustannuslaskelmia siitä, tehdäänkö itse vai ostetaanko valmista. Oikea aika kasvun pohtimiselle on lopulta juuri nyt, kun markkinoilla on meneillään uusjako.

Lisää Finnverasta ja yrityskauppojen rahoituksesta täältä.

 
loder image