JÄTÄ ILMOITUS

Yrityskaupan riskit ja vinkit niiden hallintaan

Yhteistyössä Fennian kanssa. Yrityskaupoissa ostajan on olennaista ymmärtää, mitä riskejä ostettavaan yritykseen tai toimintaan liittyy. Myyjän roolina on tarjota tietoa omasta yrityksestä mahdollisimman kattavasti. Hyvin hoidettu riskienhallinta yrityksessä, jonka myyjäosapuoli pystyy näyttämään ostajalle, osoittaa myyjän avoimuutta ja luotettavuutta. Tämä ei kuitenkaan poissulje ostajan velvollisuutta selvittää asioita ennakkoon.

Riskit yrityskaupassa vs. riskit yrityksen perustamisessa

Uusi yritys perustetaan aina "puhtaalle pöydälle". Kun ostaa jo toiminnassa olevan yrityksen, voi siitä olla riskienhallinnan näkökulmasta hyötyä tai haittaa. Parhaimmillaan toimivassa yrityksessä on jo selvitetty laajasti riskiympäristöä ja kehitetty riskienhallinnan menetelmiä, jolloin uuden omistajan on helppoa ja turvallista ottaa ohjat käsiinsä. Pahimmillaan toimintaa on pyöritetty siten, että riskienhallinnassa tehdyt laiminlyönnit kaatuvat uuden omistajan syliin.

Toimialaan liittyvät riskit

Riskiympäristöt vaihtelevat eri toimialoilla. Jos ostajan ennakkotuntemus toimialasta on huono, kannattaa siihen perehtymiseen erityisesti panostaa. Joillain toimialoilla on esimerkiksi luvanvaraista toimintaa, jolloin on tärkeää tietää, saako luvat siirrettyä seuraavalle ja miten on hoidettu luvanvaraisten riskien vakuuttaminen.

Kannattaa myös selvittää, millaisia ovat yrityksen riippuvuudet toisista yrityksistä, niihin liityyvät riskit ja mahdollisen poikkeustilanteen vaikutus kaavailtuun liikevaihtoon.

Tietoturvariskit

Erityisen tärkeitä nykyään ovat tietoturvaan liittyvät riskit, ja ne koskettavatkin kaikkia toimialoja. Keskeiseen tietojärjestelmään kohdistuva tietoturvapoikkeama voi johtaa jopa liiketoiminnan keskeytymiseen.

Yrityskauppatilanteessa kannattaa kartoittaa laajasti tietoturvaympäristöön liittyvät riskit, ja selvittää miten niihin on varauduttu. Miten yrityksessä käsitellään tietoa ja onko siihen liittyvät sopimukset kunnossa? Entä onko asiakasrekisterin tiedot asianmukaisessa kunnossa ja tietosuojasäännökset huomioitu? Osakeyhtiölainsäädäntö asettaa myös vastuita omistajille ja hallituksen jäsenille, jotka on hyvä huomioida tietoturvassa.

Henkilöstöön liittyvät riskit

Henkilöstö on lähes aina keskisessä roolissa yrityksen menestykselle, joten siihen liittyviä riskejäkään ei pidä unohtaa.

  • Onko yrityksellä avaintyötekijöitä, joiden työpanosta on hankala korvata?
  • Miten henkilöstön hyvinvointiin ja sitouttamiseen on panostettu? 
  • Jos käytössä on sitouttamisjärjestelmä, onhan sen kustannukset huomioitu myös jatkossa?

Yrittäjään liittyvä riski

Ja sitten se kaikkien tärkein, jota ilman mikään yritys ei pyöri, yrittäjä itse!

Yrityskauppatilanteessa on tärkeä selvittää, pystyykö yritys mahdollistamaan yrittäjän oman hyvinvoinnin - esimerkiksi mahdollisuuden pitää lomaa, kerryttää riittävän eläketurvaa sekä tarjoamaan turvaa sairastumisien ja tapaturmien varalle. Miten pitkälle turva kattaa yrityksen kiinteitä kuluja, jos yrittäjä joutuu olemaan tilapäisesti poissa yrityksen arjesta?

Hyödynnä ulkopuolisen riippumaton näkemys yrityskaupan riskeistä

Hyödynnä vakuutusyhtiön asiantuntemusta yrityskaupoissa. Näin pystyt ostajana muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen riskiympäristöstä - ulkopuolisella näkemyksellä. Yhteyttä kannattaa ottaa jo hyvissä ajoin ennen kauppaa, koska silloin voi hyödyntää asiantuntijoiden riskienhallinnan osaamista riittävän varhaisessa vaiheessa. Lisäksi jotkut yrityksen vakuutukset, kuten esim. vastuu- ja oikeusturvavakuutus on hyvä olla kunnossa jo ennen kauppahetkeä.

Lue lisää, miten Fennia voi auttaa sinua, kun suunnittelet yrityskauppaa.

 
loder image