loading Loading please wait...

Käyttöehdot

Käyttö- ja toimitusehdot

 

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat toimittajan (jatkossa ”Toimittaja”) sähköistä Yrityspörssi - palvelua osoitteessa yritysporssi.fi (jatkossa ”Palvelu”).

 

2. Rekisteröityminen

2.1 Palveluun rekisteröityminen

Osa Yrityspörssin palveluista edellyttää rekisteröitymistä. Näitä ovat mm. ilmoituksen jättäminen ja siihen liittyvien lisäpalveluiden ostaminen.

Palveluun voivat rekisteröityä käyttäjiksi kaikki palveluehdot hyväksyneet yksityishenkilöt tai yhteisöt (jatkossa ”Käyttäjä”).

Rekisteröitynyt Käyttäjä sitoutuu pitämään tietonsa paikkansapitävinä ja ajantasaisina. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena henkilönä, yrityksenä tai yrityksen edustajana. 

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite. Käyttäjän on säilytettävä salasanansa huolellisesti siten, ettei se joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen tunnuksillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse tunnusten oikeutetusta ja oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli tunnukset ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän on ilmoitettava asiasta välittömästi Palvelun ylläpitoon.

 

3. Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Toimittaja ei vastaa Palveluun toimitetusta eikä Palvelussa esitetystä ilmoitusaineistosta, Käyttäjien toisilleen jättämistä viesteistä tai kyselyistä tai Käyttäjien palvelun välityksellä tapahtuvista yhteydenotoista tai muusta vastaavasta toiminnasta. Käyttäjä vastaa aina ilmoituksensa sisällöstä. 

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan aineistosta ja aineistosta, jota toimittaa Palvelun kautta toisille käyttäjille. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hänen toimittamansa aineisto aiheuta häiriötä tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tällaista aineistoa, Toimittajalla on oikeus poistaa aineisto tai muuten estää sen käyttö käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

 

4. Yksityisyys ja evästeet

4.1 Tietojen tallentaminen ja käsittely

Toimittaja rekisterinpitäjänä tallentaa tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa itsestään. Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot tallennetaan palvelun Yrityspörssi - tietokantaan. Toimittajan käyttäjästä tallentamat tiedot käyvät ilmi rekisteriselosteesta.  Tiedot säilytetään ja niitä käsitellään rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkistaa Toimittajan tallentamat Tiedot.

4.2 Evästeet

Palveluiden käytön yhteydessä Palvelu voi tallentaa käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä ja näitä evästeitä voidaan käyttää evästeiden käyttöä koskevissa tiedoissa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Toimittaja voi täydentää ja muuttaa evästetietoja milloin tahansa, ilmoittamatta siitä Käyttäjälle. Sopimuksen tekemällä ja Palvelua käyttämällä Käyttäjä vahvistaa sen, että hän on lukenut ja ymmärtänyt Evästetiedot.

Käyttäjä sitoutuu aika ajoin tarkistamaan Evästetiedot mahdollisten muutosten varalta.

 

5. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Palvelussa on maksullisia ja maksuttomia osia ja palveluita. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Käyttäjille maksuttomia, kuten ilmoitusaineistojen selaaminen, lisääminen suosikkilistalle ja hakuvahtiin ovat maksuttomia toimintoja. Myös ilmoituksiin vastaaminen on maksutonta. Ilmoitusten jättäminen ja julkaiseminen sekä lisäpalveluiden ostaminen ovat maksullista. Maksullisiin palveluihin voi sisältyä Suomen Yrittäjien jäsenille jäsenetuhintaan tarjottavia palveluita. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun osia maksulliseksi. Palvelun hintojen ja maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa. Käytössä olevat maksutavat, maksuehdot ja hinnasto ilmoitetaan Palvelussa.

Toimittaja voi muuttaa Palvelun hinnoittelua ja laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

5.1. Maksaminen ja maksut

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

 

6. Palvelun käyttö

Palvelua on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesta sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriöitä muille käyttäjille, Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä ei saa ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältämiä tietoja samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen tai jälleenmyydä Palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle.  

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, siirtää tai luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tietoja muutoin kuin tämän käyttöehdon tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

Palvelussa julkaistaan vakiosisältöisiä ilmoituksia, jotka koskevat yrityksen tai sen osan myyntiä tai ostoa, rahoituksen hakemista, franchising-luvan tai palvelun tarjoamista. Palvelu pidättää oikeuden olla julkaisematta ilmoituksia, joissa tarjotaan pelkästään kiinteistöjä, koneita tai irtaimistoa tai jotka muuten eivät sovellu Palvelun luonteeseen.

Ilmoittaja jättää ja käsittelee ilmoituksen itse ja vastaa siinä olevasta sisällöstä. Ilmoituksia pääsee muokkaamaan omilla tunnuksilla. Ilmoitus julkaistaan heti kun ilmoittaja on sen maksanut eikä ilmoituksia oikolueta tai tarkisteta palveluntarjoajan toimesta ennen julkaisua.

Toimittajalla on oikeus käyttää Palvelussa julkaistuja ilmoituksia omassa markkinoinnissaan näiden käyttöehtojen sallimissa rajoissa. Tällaista käyttöä voi esimerkiksi olla ilmoitusten julkaiseminen Toimijan Facebook-sivuilla tai muussa sosiaalisessa mediassa.  

 

7. Palvelun saatavillaolo

Palvelua pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Toimittaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Toimittaja pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on saanut tiedot virheistä. Palvelua toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla. Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan käyttäjään vaikuttavista muutoksista tai katkoksista kohtuullisessa ajassa.

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa Palvelun saatavuutta, jos se on tarpeen (a) muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan.

Palvelu ei ole tarkoitettu aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen ja Käyttäjä vastaa kaiken aineiston tai muun Palveluun ladatun tai tallennetun tiedon varmuuskopioinnista.

 

8. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun ja Palvelussa saatavilla olevaan tietoon ja aineistoon, käyttäjien Palveluun lataamaa aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Toimittajalle. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Toimittaja pidättää itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä käyttöehdossa ei nimenomaisesti myönnetä käyttäjälle.

 

9. Voimassaolo ja päättyminen

9.1 Käyttöehdon voimassaolo

Tämä Käyttöehto on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin Toimittaja tarjoaa Palvelua ja Käyttäjä käyttää niitä.

9.2 Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, Toimittaja voi estää käyttäjältä Palvelun käytön tai poistaa käyttäjän aineiston ilman varoitusta.

Toimittaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista: 

·         Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

·         Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti; tai

·         Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan; tai

·         Käyttäjä jättää maksamatta tilaamansa palvelut

Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietonsa palvelusta. Tämä ei kuitenkaan vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Palveluiden käytön lopettamista.

 

10. Vastuut

10.1 Toimittajan vastuu

Toimittaja on velvollinen korvaamaan käyttäjälle Toimittajan tuottamuksesta aiheutuneet, Käyttäjän osoittamat välittömät vahingot. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensisijassa saamatta jääneen palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen palvelun tai sen osan ostohintaan.

10.2 Vastuunrajoitukset

Toimittaja ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Toimittaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Toimittaja ei myöskään korvaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Toimittajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

Toimittaja ei vastaa Palvelun keskeytyksestä, virheestä tai puutteesta, tai aineiston tai muun käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneita vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Toimittaja ei vastaa myöskään kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.

Toimittaja ei ole vastuussa toisten käyttäjien Palveluun lataamasta aineistosta tai toisten käyttäjien Palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista, eikä Toimittaja vastaa tällaisten aineistojen tai tietojen aiheuttamista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Palveluissa esitetyt mielipiteet, suositukset ja neuvot ovat käyttäjien esittämiä ja käyttäjät itse vastaavat esittämistään mielipiteistä, suosituksista tai neuvoista.

Toimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta.

Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä kohdassa 10 mainittujen vahinkojen korvaamiseen huomioiden käyttöehdoissa muualla mainitut rajoitukset.

Toimittaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Toimittajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista palvelulle, käyttäjille tai kolmannelle taholle. 

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Toimittaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille Käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

10.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva seikka havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

10.4 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Toimittajalle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Toimittajalle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

 

11. Käyttöoikeuden siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

12. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, kolmannen osapuolen aiheuttamaa kaapelivauriota taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Toimittaja voi muuttaa tätä käyttöehtoa ilmoittamalla muutoksesta verkkosivustollaan. Muutettua käyttöehtoa sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Toimittaja toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta käyttöehtoa, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

 

14. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun ja käyttöehtoisin sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

 

15. Käyttöehtojen voimassaolo

 Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 21.5.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Y-Pörssi Oy
Y-tunnus: 2890220-9
Osoite: Orapihlajatie 21-27 B 11, 00320 HELSINKI
Puh: 010 339 3300
Sähköposti: [email protected]

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Meri Varkoi-Anhava

Yhteystiedot: 010 339 3300

 

3. Rekisterin nimi

Yrityspörssi - tietokanta

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat: palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, käyttäjätietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset, asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen henkilötietolain ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisella tavalla.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä tai yhteisö antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen Palveluun liittymisen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat yksityishenkilön osalta:

Etu- ja sukunimi (mikäli annettu)

Sähköposti
Katuosoite (mikäli annettu)
Maakunta (mikäli annettu)
Kaupunki (mikäli annettu)
Postinumero (mikäli annettu)
Puhelin (mikäli annettu)

 

Tiedot yhteisön osalta:

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Suomen Yrittäjien jäsennumero (mikäli annettu)
Katuosoite
Maakunta
Kaupunki
Postinumero
Yhteyshenkilön nimi (mikäli annettu)
Puhelin
Sähköposti (mikäli annettu)

 Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Y-tunnus tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat) 
- Käyttäjän palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä Palvelun käytön jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen käyttäjien ilmoittamat tiedot. (esim. verkon kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla). Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka kerätään evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla tai muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi säännönmukaisesti luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Yrityspörssin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattamaan sitoutuneille yhteistyökumppaneille, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Tässä yhteydessä henkilötiedot voidaan rekisteröidä yhteistyökumppaneina toimivien tahojen tietokantoihin, jolloin nämä tahot itsenäisesti rekisterinpitäjinä käsittelevät annettuja tietoja tehdessään päätöksiä tuotteiden tarjoamisesta käyttäjälle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen käyttäjä on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus sekä oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Manuaalista aineistoa ei ole.

 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkistaa Palvelun rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Omat tiedot -kohtaa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi korjata ne itse sivuston yllämainitusta Omat tiedot-kohdasta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 339 3300 tai postitse rekisteriselosteen kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää Palvelun rekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Evästeet Yrityspörssissä

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Tällä tavalla Yrityspörssi ja sen yhteistyökumppanit keräävät tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään ja pyrkivät kehittämään palvelujaan. Lisäksi Yrityspörssin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Yrityspörssin verkkosivuston eri osioissa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei saa yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Yrityspörssin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia sekä Yrityspörssin mainostajakumppaneita.

Vaikka verkkoselaimesi todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, selainten asetuksia on yleensä mahdollista muuttaa, ja voit siten torjua sekä poistaa evästeet koneeltasi. Tietyt verkkopalvelut voivat toimiakseen kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiirenliikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Palvelumme voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

Yrityspörssi.fi - Right place, if you are planning to sell or buy business