ladataan Ladataan. Odota, ole hyvä.

Käyttöehdot

Käyttö- ja toimitusehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat Keski-Suomen Yrittäjät ry:n (jatkossa ”Toimittaja”)  sähköistä yritysporssi.fi-palvelua osoitteessa yritysporssi.fi/keskisuomi (jatkossa ”Palvelu”).

2. Rekisteröityminen

2.1 Palveluun rekisteröityminen

Osa yritysporssi.fi/keskisuomi palveluista edellyttää rekisteröitymistä, näitä ovat mm. ilmoituksen jättäminen ja siihen liittyvien lisäpalveluiden ostaminen.

Palveluun voivat rekisteröityä käyttäjiksi kaikki palveluehdot hyväksyneet yksityishenkilöt tai yhteisöt (jatkossa ”Käyttäjä”).

Rekisteröitynyt Käyttäjä sitoutuu pitämään tietonsa paikkansapitävinä ja ajantasaisina. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena henkilönä, yrityksenä tai yrityksen edustajana. 

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen salasanan, sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Käyttäjän on säilytettävä salasanansa huolellisesti siten, ettei se joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen tunnuksillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse tunnusten oikeutetusta ja oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli tunnuksen ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän on ilmoitettava asiasta välittömästi Palvelun ylläpitoon.

3. Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Toimittaja ei vastaa Palveluun toimitetusta eikä Palvelussa esitetystä ilmoitusaineistosta, Käyttäjien toisilleen jättämistä viesteistä tai kyselyistä tai Käyttäjien palvelun välityksellä tapahtuvista yhteydenotoista tai muusta vastaavasta toiminnasta. 

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan aineistosta ja aineistosta, jota toimittaa Palvelun kautta toisille käyttäjille. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hänen toimittamansa aineisto aiheuta häiriötä tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tällaista aineistoa, Toimittajalla on oikeus poistaa aineisto tai muuten estää sen käyttö käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

4. Yksityisyys ja evästeet

4.1 Tietojen tallentaminen ja käsittely

Toimittaja rekisterinpitäjänä tallentaa tiedot, jotka käyttäjä ilmoittaa itsestään. Rekisteröityneiden käyttäjien tiedot tallennetaan palvelun rekisteriin. Toimittajan käyttäjästä tallentamat tiedot käyvät ilmi rekisteriselosteesta.  Tiedot säilytetään ja niitä käsitellään rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkistaa Toimittajan tallentamat Tiedot.

4.2 Evästeet

Palveluiden käytön yhteydessä Palvelu voi tallentaa käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä ja näitä evästeitä voidaan käyttää evästeiden käyttöä koskevissa tiedoissa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Toimittaja voi täydentää ja muuttaa Evästetietoja milloin tahansa, ilmoittamatta siitä Käyttäjälle. Sopimuksen tekemällä ja Palvelua käyttämällä Käyttäjä vahvistaa sen, että hän on lukenut ja ymmärtänyt Evästetiedot.

Käyttäjä sitoutuu aika ajoin tarkistamaan Evästetiedot mahdollisten muutosten varalta. Käyttäjä nimenomaisesti vahvistaa sen, että jos hän ei ole estänyt evästeiden tallennusta ja käyttöä selaimensa asetuksissa, hänen katsotaan antaneen käytölle sähköisen viestinnän tietosuojalain 7.1 §:ssä (lain 365/2011 muuttamassa muodossa) tarkoitetun suostumuksensa.

5. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Palvelussa on maksullisia ja maksuttomia osia ja palveluita. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Käyttäjille maksuttomia, kuten ilmoitusaineistojen selaaminen, lisääminen suosikkilistalle ja hakuvahtiin ovat maksuttomia toimintoja. Myös ilmoituksiin vastaaminen on maksutonta. Ilmoitusten jättäminen ja julkaiseminen sekä lisäpalveluiden ostaminen ovat maksullista. Maksullisiin palveluihin voi sisältyä Suomen Yrittäjien jäsenille jäsenetuhintaan tarjottavia palveluita. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun osia maksulliseksi. Palvelun hintojen ja maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa. Käytössä olevat maksutavat, maksuehdot ja hinnasto ilmoitetaan Palvelussa.

Toimittaja voi muuttaa Palvelun hinnoittelua ja laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei muuta ole ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

 

5.1. Maksaminen ja maksut

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

 

6. Palvelun käyttö

Palvelua on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesta sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriöitä muille käyttäjille, Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä ei saa ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältämiä tietoja samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen tai jälleenmyydä Palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle.  

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, siirtää tai luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tietoja muutoin kuin tämän käyttöehdon tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

7. Palvelun saatavillaolo

Palvelua pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Toimittaja ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Toimittaja pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on saanut tiedot virheistä. Palvelua toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla. Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan käyttäjään vaikuttavista muutoksista tai katkoksista kohtuullisessa ajassa.

Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa Palvelun saatavuutta, jos se on tarpeen (a) muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi. Toimittaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Toimittaja tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan.

Palvelu ei ole tarkoitettu aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen ja Käyttäjä vastaa kaiken aineiston tai muun Palveluun ladatun tai tallennetun tiedon varmuuskopioinnista.

8. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun ja Palvelussa saatavilla olevaan tietoon ja aineistoon, käyttäjien Palveluun lataamaa aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Toimittajalle. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla. Toimittaja pidättää itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä käyttöehdossa ei nimenomaisesti myönnetä käyttäjälle.

9. Voimassaolo ja päättyminen

9.1 Käyttöehdon voimassaolo

Tämä Käyttöehto on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin Toimittaja tarjoaa Palvelua ja Käyttäjä käyttää niitä.

9.2 Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, Toimittaja voi estää käyttäjältä Palvelun käytön tai poistaa käyttäjän aineiston ilman varoitusta.

Toimittaja voi lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

·         Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

·         Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti; tai

·         Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan; tai

·         Käyttäjää jättää maksamatta tilaamansa palvelut

Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietonsa palvelusta. Tämä ei kuitenkaan vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Palveluiden käytön lopettamista.

10. Vastuut

10.1 Toimittajan vastuu

Toimittaja on velvollinen korvaamaan käyttäjälle Toimittajan tuottamuksesta aiheutuneet, Käyttäjän osoittamat välittömät vahingot. Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensisijassa saamatta jääneen palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen palvelun tai sen osan ostohintaan.

10.2 Vastuunrajoitukset

Toimittaja ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Toimittaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Toimittaja ei myöskään korvaa käyttäjän  tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Toimittajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

Toimittaja ei vastaa Palvelun keskeytyksestä, virheestä tai puutteesta, tai aineiston tai muun käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneita vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Toimittaja ei vastaa myöskään kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.

Toimittaja ei ole vastuussa toisten käyttäjien Palveluun lataamasta aineistosta tai toisten käyttäjien Palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista, eikä Toimittaja vastaa tällaisten aineistojen tai tietojen aiheuttamista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Palveluissa esitetyt mielipiteet, suositukset ja neuvot ovat käyttäjien esittämiä ja käyttäjät itse vastaavat esittämistään mielipiteistä, suosituksista tai neuvoista.

Toimittaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta.

Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä kohdassa 10 mainittujen vahinkojen korvaamiseen huomioiden käyttöehdoissa muualla mainitut rajoitukset.

Toimittaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Toimittajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista palvelulle, käyttäjille tai kolmannelle taholle. 

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Toimittaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille Käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

10.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva seikka havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

10.4 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo käyttöehtoja, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Toimittajalle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Toimittajalle  mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

11. Käyttöoikeuden siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, kolmannen osapuolen aiheuttamaa kaapelivauriota taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Toimittaja voi muuttaa tätä käyttöehtoa ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettua käyttöehtoa sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Toimittaja toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta käyttöehtoa, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

14. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluun ja käyttöehtoisin sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

15. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 22.3.2014 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

 

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen Yrittäjien Sypoint Oy
y-tunnus 0581846-9

Yhteystiedot:
Osoite: Mannerheimintie 76 A, PL 999, 00101  HELSINKI
Puh: 09 229 221
Faksi: 09 229 229 80
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisterin nimi
Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n Yrityspörssi- palvelun  rekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat: käyttäjätietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä tai yhteisö antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen Palveluun liittymisen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat yksityishenkilön osalta:

Etu- ja sukunimi (mikäli annettu)
Sähköposti
Katuosoite (mikäli annettu)
Maakunta (mikäli annettu)
Kaupunki (mikäli annettu)
Postinumero (mikäli annettu)
Puhelin (mikäli annettu)

Tiedot yhteisön osalta:

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Jäsennumero (mikäli annettu)
Katuosoite
Maakunta
Kaupunki
Postinumero
Yhteyshenkilön nimi (mikäli annettu)
Puhelin
Sähköposti (mikäli annettu)

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Y-tunnus tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat) 
- Käyttäjän palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä Palvelun käytön jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen käyttäjien ilmoittamat tiedot. (esim. verkon kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla). Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n yhteistyökumppaneille, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen käyttäjä on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada tarkistaa Palvelussa olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun ylä-osassa olevaa Omat tiedot -kohtaa.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia Palvelun rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun yläosassa olevaa "Omat tiedot"-linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Suomen Yrittäjien Sypoint Oy, Mannerheimintie 76 A, 00250.

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää Palvelun rekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

 

 

Evästeet Keski-Suomen Yrityspörssi.fi-palvelussa

Evästeiden käyttö auttaa Yrityspörssi-palvelua  saamaan selville kuinka moni palveluamme käyttää ja mitä he palvelussamme tekevät. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumisessa.

Joidenkin palveluiden käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja käytettäessä palvelua evästeet tulee sallia, jotta käyttäjä voidaan tunnistaa. Muita Yrityspörssin osioita käytettäessä evästeiden salliminen ei ole tarpeellista eikä yksittäisiä kävijöitä tunnisteta.

Yrityspörssin evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle. Evästeitä käytetään myös sivujen käyttäjämäärien mittaamiseen. Näitä järjestelmiä ovat mm. Snoobi,  statistik-gallup.net, google-analytics.com ja Yrityspörssin omat järjestelmät. Useilla mainostajilla on myös omia järjestelmiä käytössään.

Mitä evästeet ovat?

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi vieraillessasi internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä vierailusi aikana teet sivustollamme. Palvelin lähettää tiedon siitä mitä teet tai teit sivustolla omalla selaimellesi. Seuraavan kerran vieraillessasi samalla sivustolla tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan.

Ovatko evästeet haitallisia?

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surfailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten koneesi muisti ei siis täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi.

Keski-Suomen Yrityspörssi - Oikea kauppapaikka yrityksen myyntiä tai ostoa suunnittelevalle!