JÄTÄ ILMOITUS
Fiscales

Fiscales

Yrityksen ostaminen tai myyminen on merkittävä yrityksen ja yrittäjän elämään liittyvä päätös. Yrityskauppa on monesti koko yrityksen elinkaaren tärkein yksittäinen tapahtuma. Onnistuneen yrityskaupan edellytys on, että sen kaikki vaiheet hoidetaan taitavasti ja jokainen yksityiskohta huomioon ottaen.

Yrityskaupan toteuttaminen on monitahoinen tapahtuma, joka vaatii lukuisten toimintojen samanaikaista hallintaa. Olitpa myyjä tai ostaja, sinun tulee huomioida ainakin seuraavat kokonaisuudet:

• Osto- tai myyntikohteen analysointi ja arvonmääritys

• Yritysjärjestelyt ja yritysrakenteiden optimointi

• Ostaja- tai myyjäkandidaattien etsiminen ja analysointi – myyntityö

• Due Diligence

• Rahoitusjärjestelyt

• Kauppaneuvottelut ja asiapapereiden laadinta

• Lähipiirikaupassa tai -lahjassa mahdollisuus sukupolvenvaihdoshuojennukseen

• Verotuksen optimointi

Onnistunut yrityskauppa on usean, rautaisella asiantuntemuksella läpiviedyn, osakokonaisuuden summa. Me annamme osaamisemme käyttöösi tämän kokonaisuuden läpiviemisessä.

Ota yhteyttä meihin 020 7205 480 ja keskustellaan, miten yrityskaupassa kannattaisi juuri sinun tapauksessasi edetä.

Lue lisää yrityskaupan palveluistamme

 
Suunnittele pitkällä tähtäimellä ja säästä
Suunnittele pitkällä tähtäimellä ja säästä
Veroturvakartoitus valmistaa yrityskauppaan. Varmistu omasta verokunnostasi hyvissä ajoin ennen yrityskauppaa. Veroturvakartoitus on väline, jolla selvitetään yrityksen ja sen omistajien muodostaman kokonaisuuden verotukseen, yhtiöoikeuteen ja laskentaan liittyvät kulmakohdat.

Veroturvakartoituksessa tarkastellaan verotuksen lisäksi myös muita näkökulmia yrityksen toimintaan, kuten yhtiöoikeutta sekä yrittäjien pitkän ja lyhyen tähtäyksen tavoitteita. Tarkoituksena on arvioida yrityksen toimintaa ja sen järjestämistä siten, että kokonaisuuteen liittyvät näkökohdat otetaan huomioon ja relevantteja säännöksiä noudatetaan.

Tehokkaasti toteutetussa kartoituksessamme käymme läpi koko liiketoiminnan yrittäjän ja yrityksen verotuksen näkökulmasta. Yrittäjänä saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
• Onko yrityksen toiminta verotuksen näkökulmasta mahdollisimman järkevää ja edullista?
• Onko nykyinen yhtiörakenne verotuksellisesti ja toiminnallisesti tehokkain?
• Onko toiminta järjestetty yrittäjän näkökulmasta tehokkaasti?
• Onko veronäkökulmassa huomioitu tulevaisuudessa toteutettava yrityskauppa tai sukupolvenvaihdos? 
• Onko verotuksessa kaikki mennyt asianmukaisesti niin lain, säädösten kuin viranomaisohjeidenkin näkökulmasta?

Tehtyjen johtopäätösten avulla kartoituksen tuloksena saat selkeät suositukset jatkotoimenpiteistä, joita sinun tulee huomioida. Näistä on hyötyä niin yrityskaupassa, sukupolvenvaihdoksessa kuin päivittäisen toiminnan kehittämisessä. Tarvittaessa voimme myös olla mukana toteuttamassa suositeltuja toimenpiteitä.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää 020 7205 480. 
 
Yhtiömuoto ja omistusrakenne yrityskaupassa
Yhtiömuoto ja omistusrakenne yrityskaupassa
Yritystoiminnan rakenne kannattaa huomioida jo yritystä perustettaessa. Asiaa kannattaa pohtia niin yhtiöoikeuden kuin vero-oikeuden näkökulmista. Toinen hetki, jolloin valitulla yhtiömuodolla ja omistusrakenteella voi olla merkittävä vaikutus yrittäjään, on yrityskauppa.

Yrityksen liiketoiminta on dynaamista toimintaa, mikä yrityksen kilpailuasetelman optimoimiseksi edellyttää kulloisenkin tilanteeseen sopivinta omistus- ja yritysrakennetta. Omistusrakenteella tarkoitetaan sitä, miten yrityksen omistus jakaantuu ja ovatko sen omistajat luonnollisia henkilöitä vai yhteisöjä. Yrityksen toiminnan rakenteilla tarkoitetaan sen organisoitumisen muotoa; toisin sanoen, onko yritys rakentunut konserniksi, eri omistajien omistamiksi yhtiöiksi vai samojen omistajien omistamaksi yhtiöryhmäksi.

Kun aloitat yritystoimintaa, kannattaa yhtiömuoto valita niin, että se on sopiva tulevaa toimintaa ajatellen pitkällä tähtäimellä. Oikeilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä voidaan myös varmistaa yrityksen sujuva omistajanvaihdos. Mikäli yritystoiminnan jatkaja löytyy yrittäjän lähipiiristä, tulee niin kutsuttu sukupolvenvaihdos suunnitella myös verotuksen ja yhtiöoikeuden näkökulmasta.

Yritystoiminnan aikana toiminnan laajentuminen tai supistuminen voi edellyttää yhtiömuodon muutosta tai toiminnan pilkkomista pienempiin osiin. Tämä on yksi tyypillisistä toimenpiteistä myös silloin, kun yritystä valmistellaan myyntikuntoon. Jokaisen yrityksen myyntiä tai ostoa suunnittelevan kannattaa huomioida yhtiömuodon ja omistusrakenteen merkitys jo mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Keinoja, joilla omistus- ja yritysrakenteen muutoksia tehdään, nimitetään yritysjärjestelyiksi. Näitä ovat

•Toimintamuodon muutokset

•Yhtiön purkautuminen, sulautuminen ja jakautuminen

•Liiketoimintasiirto

•Osakevaihto

•Sukupolvenvaihdos

•Yrityskaupat

Asiantuntijamme ovat käytettävissänne kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää 020 7205 480.
 

Yrityspörssi

TIETOA PALVELUSTA Yrityspörssi on kohtaamispaikka verkossa yritysten myyjille ja ostajille. Palvelussa voit jättää yrityksen myynti- ja ostoilmoituksia sekä kertoa palveluistasi yrityskauppoihin liittyen.  Myyjät saavat enemmän näkyvyyttä ilmoituksilleen, ostajat saavat kattavamman kuvan yritystarjonnasta ja palveluntarjoajat saavat omille palveluilleen näkyvyyttä.

loder imageloder image