JÄTÄ ILMOITUS
Sinun ja yrityksesi asialla

Sinun ja yrityksesi asialla

Olemme asiakkaidemme omistama elämänturvayhtiö. Se tarkoittaa, että olemme asiakkaidemme, sinun ja yrityksesi turvallisuuden, talouden ja terveyden asialla. Me haluamme auttaa sinua tunnistamaan ja ennakoimaan liiketoiminnan riskejä. Siltä varalta, että joku riski kuitenkin toteutuu, rakennamme sinulle ratkaisun, jolla tilanteesta selvitään. Autamme asiakkaitamme vakuuttamaan elämänsä ja liiketoimintansa.

Lue lisää meistä https://www.lahitapiola.fi/yritys

Näytä lisää
Näin huolehdit vakuutusturvastasi
Näin huolehdit vakuutusturvastasi

Yrittäjän kannattaa pohtia toimintaansa liittyviä riskejä ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan ja ennen kaikkea omaan elämään. Yrityksen toiminnan ja omaisuuden vakuutukset kannattaa suunnitella kattamaan kaikista pahimmat vahingot.

- Yrittäjän kannattaa miettiä ennen kaikkea niitä riskejä, joista ei selviäisi firman käteisvaroilla, kertoo LähiTapiolan asiakkuuspäällikkö Teemu Sairanen.

YEL-vakuutus on perusta

Yrittäjän tärkeimmäksi vakuutukseksi mainitaan usein yrittäjän eläkevakuutus. Nimestään huolimatta YEL turvaa toimeentuloa myös muulloin eikä vasta eläkkeellä.

-  Pelkkä YEL-vakuutus ei kuitenkaan riitä. Toimialoilla saattaa olla esimerkiksi yleisesti vaadittavia vastuuvakuutuksia, jotka ovat luonteeltaan vapaaehtoisia. Mutta on myös paljon muuta. Yhtenä tärkeimpänä asiana suositellaan yrittäjän tapaturmavakuutusta. Se korvaa yrittäjille sattuvien tapaturmien ja ammattitautien aiheuttamia kuluja ja ansionmenetystä. 

- Toimeentulon tueksi suositellaan myös sairauskuluvakuutusta täydennettynä henki- ja työkyvyttömyysturvilla, koska yrittäjän sairauspoissaolopäivät tulevat erittäin kalliiksi..

Vakuutuksilla saa verohyötyjä

Useat vakuutukset ovat edullisempia ja kattavampia yrityksen ottamina kuin yksityishenkilönä. Valtaosa yrittäjän henkilövakuutuksista on verovähennyskelpoisia. Yrittäjän ei kannata maksaa ensin omasta palkastaan veroja ja vasta sitten ostaa vakuutusta. 

- Yrityksille myös tarjotaan vakuutuksia, joita yksityishenkilöt eivät saa. Esimerkiksi ryhmävakuutuksia otettaessa terveyden ja eläkepäivien turvaamiseksi tai henkilöstön sosiaaliturvan täydentämiseksi ei kysellä terveystietoja. 

- Yritys saattaa myös tarvita liiketoiminnan tuloksesta vähennettäviä kuluja, jotka pienentävät verotusta.

Ajantasaisuus on olennaista

Vakuutukset ovat yritystoiminnassa keskeisiä asioita, joita on syytä päivittää aina, kun tapahtuu muutoksia. Etenkin toiminnan alussa vakuutusasiat ovat useammin ajankohtaisia.

- Esimerkiksi kun laajennetaan ulkomaille, solmitaan uusia kumppanuuksia ja alihankintasopimuksia tai palkataan henkilöstöä, Sairanen mainitsee tilanteina, joissa päivitys voi olla paikallaan.

 

Menestyvä yritys voi olla kallis perintö
Menestyvä yritys voi olla kallis perintö

Listaamattoman yhtiön arvo voi nousta perintöveron näkökulmasta useampaan sataan tuhanteen. Se aiheuttaa perillisille kohtuuttoman suuren taloudellisen riskin, mikä monesti jää huomaamatta.

Tuottavalla liiketoiminnalla on perintötilanteessa aina arvo, jonka mukaan perilliset joutuvat maksamaan perintöveroa. Sen varalle tulisi olla jokin suunnitelma. Oman omistuksen käyvän arvon ja siihen liittyvän riskin tunnistamisella on merkitystä kolmesta eri syystä: omien perillisten talouden turvan kannalta, liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ja yhtiökumppanien talouden turvan kannalta.

Jos omistuksen käypää arvoa ei voida perustaa vertailuluovutuksiin, eli vastaavanlaisen yrityksen osakkeilla lähiaikana tehtyyn markkinaehtoiseen kauppaan, käypä arvo määritetään perintöverotuksessa yleensä yrityksen substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella. Ne eivät ota huomioon liiketoiminnan erityispiirteitä tai tulevaisuuden näkymiä, jotka muuttuvat radikaalisti omistajayrittäjän kuoltua.

Liikekumppanuusturvalla hallitaan riskiä

Menestyvän liiketoiminnan perimisestä koituvat verot ovat kovat, vaikka perinnön myötä ei siirry rahaa, jolla perintöveron voisi maksaa. Perintöveron maksun rahoittamista kokonaan erillinen asia on liiketoiminnan jatkuvuus osakkaan kuoleman jälkeen. Jos edesmennyt osakas on ollut mukana liiketoiminnassa, tuleeko hänen työpanosta tai hallitustyöskentelyä korvaamaan joku perillisistä?

- Jos jatkajaa ei ole, osakassopimuksessa olisi hyvä olla lunastuspykälä, jolla yritys voi lunastaa edesmenneen osakkaan omistuksen ja jatkaa toimintaa ilman muita omistajia kuin jäljelle jääneet yrittäjät. Tämä on usein sekä osakkaiden että perillisten edun mukaista – liiketoiminta voi jatkua mahdollisimman normaalisti, neuvoo LähiTapiolan myyntipäällikkö Tuomo Mikolanniemi.

Lunastusoikeuden rahoitus voidaan varmistaa liikekumppanuusturvalla, mikä käytännössä tarkoittaa kunkin osakkaan omistusosuuden käyvän arvon osittaista tai täysimääräistä henkivakuutusturvaa.

 

Myy yrityksesi helposti ja nopeasti
loder imageloder image