Post an ad!

Yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ajatukselta. Yritystoiminta on kuitenkin aina riskialtista: Suomessa noin joka toinen yritys lopettaa toimintansa 5 vuoden sisällä yrityksen perustamisesta. Siksi myös yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä yritystoiminnan päättymisen varalta. 

Yrittäjäkassa on perustettu vuonna 1995 ja se on Suomen ainoa yrittäjille tarkoitettu työttömyyskassa. Liittymällä Yrittäjäkassaan varmistat itsellesi ja perheellesi tulevaisuuden turvan

Mikä on Yrittäjäkassan tehtävä? Yrittäjäkassa maksaa työttömäksi jääneelle jäsenelleen ansiosidonnaista päivärahaa. Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada ainoastaan kassan jäsen. 

Voiko kuka tahansa yrittäjä liittyä Yrittäjäkassaan? Toimialalla tai yritysmuodolla ei ole väliä, mutta sinun tulee olla työttömyysturvalain mukainen yrittäjä. Toisin sanoen voit liittyä Yrittäjäkassaan, mikäli olet yrittäjä ja eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL tai TyEL) vuosityötulo on vähintään 14 088 € vuonna 2023. 

Minkä verran Yrittäjäkassan tarjoama työttömyysvakuutus maksaa? Yrittäjäkassan jäsenmaksu määräytyy valitun vakuutustason perusteella, ja se on vuonna 2023 alimmillaan 14,5 euroa kuukaudessa.

Mitä jos yritystoimintani sitten oikeasti päättyy? Yrittäjä on oikeutettu ansiopäivärahaan, kun hän on toiminut yrittäjänä ja ollut Yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta edellisen 48 kuukauden aikana. Myös eläkevakuutuksesi on täytynyt olla voimassa vähintään minimitasolla 14 088 e/v (vuoden 2023 taso). Lisäksi yritystoimintasi tulee olla lopetettu tai työllistymisesi yrityksessä päättynyt. 

Heräsikö kysyttävää? Tutustu tarkemmin Yrittäjäkassan jäsenyyteen osoitteessa yrittajakassa.fi

 

Näytä lisää
Viehättääkö vapaus? Siirry palkansaajasta yrittäjäksi
Viehättääkö vapaus? Siirry palkansaajasta yrittäjäksi

Yrittäjyys kiehtoo nykypäivänä yhä useampia. Moni haaveilee voivansa päättää omista työajoistansa ja työskentelytavoistansa itse: tehdäkö hommia 25 tuntia vuorokaudessa vai ottaako arkiaamuihin enemmän aikaa itselleen? Yrittäjänä työkiireiden, arkisen hyörinän ja vapaa-ajan huvitusten yhdistäminen käy jouhevammin. Yrittäjyyden parhaiksi puoliksi nimetäänkin useimmiten vapaus, vapaus ja vapaus. 

Toisaalta toreilla ja turuilla puhutaan paljon myös yrittäjän riskistä – vapaus tuo mukanaan vastuuta. Loppupeleissä harva on valmis trapetsitaiteilemaan ilman minkäänlaista turvaverkkoa. Toisin sanoen useimmat yrittäjät pyrkivät jollain tapaa minimoimaan yritystoimintaan liittyviä riskejä.  

Yksi kätevä tapa hallita riskejä ja turvata tulevaisuuden toimeentuloa on vakuuttaa itsensä työttömyyskassassa. Suomessa myös yrittäjillä on palkansaajien tavoin oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. 

Vakuuta itsesi oikeassa kassassa

Suomen työttömyysturvajärjestelmä ei kuitenkaan ole täysin aukoton. Yhä useampi työskentelee tätä nykyä sekä palkansaajana että yrittäjänä: toinen tekee palkkatyön ohessa muutamia kaupallisia yhteistöitä, kun taas toinen laittaa enenevissä määrin paukkuja alati kasvavaan bisnekseensä. Kukaan ei kuitenkaan voi olla yhtäaikaisesti vakuutettuna kahdessa kassassa. Jos henkilön katsotaan tekevän töitä yrittäjäasemassa, hän ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa ja päinvastoin. 

Tällaisissa tilanteissa monille päänvaivaa aiheuttaakin oikean työttömyyskassan valinta. Helppona pääsääntönä toimii se, että palkansaajakassat vakuuttavat palkansaajat ja Yrittäjäkassa vakuuttaa yrittäjät, maatalousyrittäjät, kevytyrittäjät ja tietyissä tilanteissa yrityksen osaomistajat ja perheenjäsenet. Työttömyyskassa kannattaa siten valita aina päätoimen mukaan. 

Koska tapauksia on kuitenkin yhtä monia kuin on yrittäjiäkin, Yrittäjäkassa on pyrkinyt helpottamaan oman tilanteen analysointia Oletko yrittäjä -testillä. Lisäksi palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyvä löytää tarkat ohjeet katkottoman työttömyysturvan säilyttämiseen Yrittäjäkassan nettisivuilta. 

Yritetään tulevaisuudessakin rohkeasti!

 

Yrittäjyyteen liittyvät myytit – totta vai tarua?
Yrittäjyyteen liittyvät myytit – totta vai tarua?

Myytti 1: Yrittäjyys on jokaisen yrittäjän pitkäaikainen unelma

Yrittäjyys ei suinkaan ole asia, josta kaikki yrittäjät ovat koko elämänsä haaveilleet. Toisille yrittäjyys on puhtaasti pakollinen paha – tapa toteuttaa jotain toista unelmaa.

Liian usein yrittäjä mielletäänkin vahvan yrittäjäidentiteetin omaavaksi henkilöksi, jonka kuuluu paiskia töitä vuorokaudet läpeensä. Vaikka tämä mielikuva luonnehtiikin osaa yrittäjistä loistavasti, toisille yrittäjyys saattaa toimia myös puhtaasti välinearvona. Jokaisen yrittäjän ei siis tarvitse olla verkostoitumisen maailmanmestari, vaan yrittäjiä ja yrittämisen tapoja on monia.  

Myytti 2: Yrittäjä ei voi olla työtön

Yrittäjien kohdalla työttömyys ei tarkoita täysin samaa asiaa kuin palkansaajilla. Työttömyyden osoittamiseksi edellytetään yleensä yritystoiminnan lopettamista siten, että yritys poistetaan verottajan rekistereistä ja eläkevakuutus lakkautetaan. Tietyin edellytyksin päivärahaa voi saada myös oman työllistymisensä päätyttyä, vaikka yrityksen toiminta jatkuisi.

Useimmiten yrittäjät itse kuvailevat yritystoiminnan lopettamista epäonnistumiseksi tai luovuttamiseksi. Todellisuudessa yritystoimintaan ja siten sen mahdolliseen alasajoon vaikuttavat useimmiten ulkoiset tekijät kuten laajemmat yhteiskunnalliset kehityskulut. Näin ollen työttömyyttä ei pitäisi mieltää yrittäjän henkilökohtaisesi ristiretkeksi vaan asiaksi, johon harva pystyy lopulta itse vaikuttamaan.  

Myytti 3: Yrittäjillä ei ole oikeutta työttömyysturvaan

Yrittäjä on kansantaruissa kuvattu lannistumattomana ja kaikkensa antavana ikiliikkujana, jolla ei ole täysimittaista oikeutta sosiaaliturvaan. Tämäkin kuva on aikansa elänyt, sillä yrittäjät kuuluvat sekä sosiaali- että työttömyysturvan piiriin. 

Yrittäjän työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan työttömyyspäivärahalla, joka voi olla peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa. Kela huolehtii peruspäivärahan maksamisesta, kun taas yrittäjien kohdalla Yrittäjäkassa vastaa ansiopäivärahan maksatuksesta. Toisin sanoen yrittäjä voi itse valita, haluaako hän vakuuttaa itsensä työttömyyskassassa ja siten turvata mahdollisen työttömyyden aikaisen toimeentulonsa ansiopäivärahalla.  

 

Myy yrityksesi helposti ja nopeasti
loder imageloder image