laddar Laddar. Var god och vänta.

INFORMATION OM TJÄNSTEN

INFORMATION OM TJÄNSTEN

Yrityspörssi är en tjänst för företagssäljare och köpare. I tjänsten kan du lämna dina företagsförsäljningar ock köpmeddelanden ock berätta om dina tjänster i samband med förvärv. Försäljarna får mer synlighet för sina annonser, köparna får en mer omfattande bild av företagsutbudet och tjänsteleverantörerna får mera synlighet för sina tjänster.

Yrityspörssis annonseringsvillkor

Annonserings- och leveransvillkoren hittar du här >>

Tjänsten publicerar annonser med standardinnehåll, vilka gäller försäljning eller köp av ett företag eller en del av det, ansökan om finansiering, erbjudande av franchising-tillstånd eller tjänster. Tjänsten förbehåller sig rätten att inte publicera annonser som endast erbjuder fastigheter, maskiner eller lösegendom.

Annonsören lämnar in och behandlar annonsen själv samt ansvarar för innehållet. Annonserna kan redigeras med eget användarnamn och lösenord. Annonsen publiceras genast då annonsören betalat den. Annonserna varken korrekturläses eller kontrolleras av tjänsteleverantören innan de publiceras.

Prislistan hittar du här >>

Tjänsten erbjuder olika annonsalternativ samt helheter, också för förmedlare och sakkunniga. Man kan också köpa tilläggssynlighet åt sin annons i en tidning. Genom Yrityspörssi kan man köpa riksomfattande synlighet i Yrittäjäsanomat. Tilläggssynligheten i en tidning innehåller två tidningsannonser med ett begränsat antal tecken.

Tidningsannonserna publiceras i på varandra följande numror av Yrittäjäsanomat. Annonsen som publiceras i Yrittäjäsanomat är en beskrivning av måletsom annonsören själv gjort. Annonsören gör beskrivningen i samband med annonsen. Med tidningsannonsen följer en annonskod med vilken en intresserad person kan söka mer information om målet i nättjänsten samt svara på annonsen.

Bilden visar hur annonsen ser ut i tidningen. 

Annonser kan lämnas i Yrityspörssi av företag som annonsen gäller eller av ifrågavarande företags ombud. Annonsören ansvarar för att den information hen lämnat är riktig. Man kan svara på publicerade annonser genom svarsblanketten som följer med eller också genom andra möjliga kontaktuppgifter som kommer med annonsen. Svaren förmedlas till annonsören som själv gör beslutet att kontakta svararen.

Annonsören administrerar annonsen själv. På administrationssidan ser annonsören de svar som kommit på annonsen. Därtill kan annonsören uppdatera annonsens information samt köpa tilläggssynlighet åt den om hen så vill. Svaren förmedlas också till annonsörens e-post.

Utgivaren ansvarar inte för skador som orsakats av annonsens bortfall eller små avvikelser i textinnehållet. Ifall fel eller dröjsmål uppstår i publiceringen eller förmedlingen av eller svaret på annonsen begränsas utgivarens ansvar till priset av en enstaka felaktig annons. Ifall annonsen eller svaret inte anländer eller publiceras p.g.a. störningar i posten eller e-posten ansvarar utgivaren inte för eventuella skador som följer.

Skicka respons

Respons och ändringar i annonstexten kan skickas med responsblanketten. 

Frågor gällande Yrityspörssi-tjänsten:

[email protected]

Tel. 010 339 3300

 

Yrityspörssi.fi - Den rätta platsen för den som planerar att sälja eller köpa företag!