secure.adnxs.com
Post an ad!

Yrityksen lopettaminen – kaikki, mitä sinun tulee tietää

Yrityksen lopettaminen ei aina ole seurausta epäonnistuneesta yritystoiminnasta. Joskus esimerkiksi uusi elämäntilanne, muutto tai houkutteleva työtarjous johtaa siihen, että omaa yritystoimintaa ei enää voi jatkaa. Tällöin yrityksen lopettaminen tai myyminen nousevat vaihtoehdoiksi.

Yrityksen yhtiömuoto vaikuttaa suuresti siihen, kuinka raskas prosessi yrityksen lopettaminen on. Toiminimen lopettaminen on esimerkiksi melko vaivaton ja suoraviivainen prosessi verrattuna osakeyhtiön lopettamiseen. Ennen yrityksen purkamista on hyvä tutustua lopettamiseen liittyviin menettelyihin, jotta välttyy väärän toiminnan aiheuttamilta lisäkuluilta.

Lue:

Toiminimen lopettaminen

Osakeyhtiön lopettaminen

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön lopettaminen 

Yritystoiminnan lopettaminen ei ole ainut vaihtoehto

Kannattaako yritys lopettaa vai myydä?

 

Lopettamisesta ilmoitetaan aina Verohallintoon sekä kaupparekisteriin

Oli yhtiömuoto mikä tahansa, yrityksen lopettamisesta ilmoitetaan aina Verohallintoon sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään ytj.fi-palvelusta löytyvällä muutos- ja lopettamisilmoituksella. Ilmoituslomakkeen kautta tieto välittyy myös Verohallinnon rekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Kun yrityksen toiminnot lopetetaan tai yhtiömuoto muutetaan, yritys lakkaa olemasta. Toisinaan yrityksen lopettamista edeltää ns. selvitystila, jonka aikana selvitetään yrityksen taloudellinen tilanne. Selvityksen tavoitteena on tehdä yrityksestä velaton sekä jakaa mahdollinen netto-omaisuus.

 

Verot tulee muistaa myös lopettamisen jälkeen 

Yrityksen lopettamisen jälkeen tulee vielä huolehtia kaikista lopetusvuoden verotukseen liittyvistä ilmoituksista, kuten veroilmoituksesta, kausiveroilmoituksista, arvonlisäveroilmoituksista, työnantajasuorituksista sekä vuosi-ilmoituksista. Myös viimeisen verovuoden ennakkoverot kannattaa tarkistaa ja maksaa ajallaan.

 

Kuoleta tai siirrä yrityskiinnitykset

Yrityskiinnitys on elinkeinotoimintaan kuuluvaa ja omistamaa irtainta omaisuutta, joka on pantattu saatavien vakuudeksi. Jos yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, ne tulee kuolettaa tai siirtää toiselle yritykselle. Tämä tulee tehdä ennen kuin purkautuminen voidaan merkitä kaupparekisteriin.

 

Säilytä kirjanpitoaineisto

Säilytä kirjanpitoaineisto 6–10 vuotta, mikä on kirjanpitolain asettama edellytys. Tilinpäätöksen ja kirjanpitokirjojen vähimmäissäilytysaika on 10 vuotta, tositteiden 6 vuotta. Yleensä kirjanpitäjät tekevät tämän.

 

Muista yritystä ympäröivät tahot myös loppumetreillä

On erittäin tärkeää, että yrityksen mahdolliset työntekijät, yhteistyökumppanit sekä asiakkaat ovat tietoisia yrityksen lopettamisesta hyvissä ajoin. Kaikki tahot, joilla on sitoumuksia yritykseen, kannattaa listata ja velvollisuudet ja vastuut selvittää hyvissä ajoin ennen lopettamista. Nämä tahot saattavat tehdä yrityksen lopettamisesta monimutkaisempaa.

Yrityksen lopettaminen ei ole aina ainut vaihtoehto, vaan joskus parempi ratkaisu saattaakin olla esimerkiksi sukupolvenvaihdos tai yrityksen myyminen.

Huomioithan, että myös työntekijät, yhteistyökumppanit tai jopa kilpailijat voivat olla yrityksesi mahdollisia jatkajia. Vaikka lähipiiristä ei löytyisi yrityksellesi jatkajaa, myymistä kannattaa silti harkita. Jatkaja voi löytyä vaikkapa Yrityspörssin myynti-ilmoituksella.

 

Yrityksen lopettamisen yleisimmät syyt 

Toisinaan yritys lopetetaan pakon edessä, esimerkiksi kannattamattomuuden vuoksi, mutta usein lopettamiselle on jokin toinen syy, johon ei välttämättä liity taloudellista syytä tai pakotetta. Useimmiten yritys halutaan lopettaa tai myydä vapaaehtoisesti esimerkiksi eläkkeen tai elämäntilanteen muutoksen myötä.

Eläkkeelle siirtyminen

Yksi luonnollinen yrityksen lopettamisen tai myymisen vaihe on eläkeikä. Yrittäjä voi jäädä eläkkeelle samoin kuin työntekijäkin. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä alaikäraja vanhuuseläkkeelle nousee vaiheittain 65 ikävuoteen 2025 mennessä. Eläkeuudistus koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä.Yrittäjä voi jäädä myös osittaiselle vanhuuseläkkeelle, työkyvyn menetyksen myötä työkyvyttömyyseläkkeelle tai työuraeläkkeelle.

Yrittämistä voi toki jatkaa eläkeiän ohittamisen jälkeen, ja vaikka saisikin eläkettä: yrittäjä voi työskennellä rajoituksetta ja saada samaan aikaan vanhuuseläkettä tai osittaista vanhuuseläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeessä työn määrää on rajoitettu.

Yrittäjä, joka saa vanhuuseläkettä, ei ole velvollinen eläkevakuuttamaan toimintaansa, mutta jos hän haluaa sen silti tehdä, lisäeläkettä kertyy 1,5% YEL-työtulosta. Mikäli yrittäjä on jäänyt varhennetulle vanhuuseläkkeelle, hänen tulee edelleen vakuuttaa yritystoimintansa.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä ja eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä tunteista.

 

Elämänmuutokset, muutto, kiinnostava työtarjous 

Toisinaan yrityksen lopettamisen syynä voi olla muutos elämäntilanteessa. Usein tällaisia ovat muutto toiselle paikkakunnalle, lapsen saaminen tai sairastuminen. Joskus yritys voi elää mukana elämänmuutoksissa, toisinaan toiminta on kannattavaa lopettaa tai myydä.

Joskus vastaan saattaa tulla niin kiinnostava työtarjous, että se houkuttelee enemmän kuin yrittäjänä jatkaminen. Mikäli yrittäjä on toiminimiyrittäjä, hän voi lopettamisen sijaan keskeyttää toiminimitoimintansa, ja laittaa sen niin sanotusti pöytälaatikkoon, mikäli epäilee joskus vielä jatkavansa yrittäjänä.

 

Yritys ei menesty 

Aina yrittäminen ei suju niin kuin on toivonut, ja yritys ei yksinkertaisesti menesty riittävän hyvin. Syitä liiketoiminnan sujumattomuuteen on lukemattomia: liiketoimintaidea ei ole ollut riittävän hyvä, aika ei ole ollut otollinen tai liiketilan sijainti edullinen. Toisinaan palveluille tai tuotteille ei vain ole markkinaa.

Tilanne voi myös olla se, että yrittäjän aika tai taidot eivät riitä liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen, tai itse yrittäjyyteen. Joskus yrittäjän kiinnostus toimintaan lopahtaa, tai yrittäjyys ei tunnukaan omalta jutulta. Mikäli yritys kaikesta huolimatta menestyy, lopettamisen sijaan myyminen saattaa olla varteenotettava vaihtoehto. Asiaa kannattaa miettiä monesta näkökulmasta ennen kuin laittaa lapun luukulle.

 

Toiminimen lopettaminen

Yksityisen elinkeinoharjoittajan, eli toiminimen, lopettaminen on melko kevyt ja vaivaton prosessi. Toiminimen lopettaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi monista syistä, kuten esimerkiksi yhtiömuodon tai elämäntilanteen muuttuessa, tai kun toiminta ei kannata.

Toiminimen lopettamisesta voi ilmoittaa maksuttomasti Patentti- ja rekisterihallitukselle Y6-lomakkeella. Mikäli yrittäjä allekirjoittaa lomakkeen itse, ilmoitukseen ei tarvitse liittää selvityksiä tai muita liitteitä. Mikäli valtuutettu allekirjoittaa lomakkeen, siihen täytyy liittää valtakirja, joka määrittää kirjoitusoikeuden.

 

Huomioi muutama seikka ennen lopettamisilmoituksen täyttämistä

Ennen lopettamisilmoituksen täyttämistä tulee huolehtia, että muutama toimintaan ja taloudellisiin velvoitteisiin liittyvä asia on hoidettu:

 • Kaikki elinkeinotoiminnan velat on maksettu.
 • Kaikki elinkeinotoiminnan omaisuus ja varallisuus on myyty tai siirretty yksityisomaisuudeksi yksityisotolla.
 • Elinkeinotoimintaan liittyvät toimet, kuten myynti ja asiakastyöt ovat lopetettu ja mahdollinen vuokrasopimus on irtisanottu.

Huomioi, että nämä toimenpiteet vaikuttavat elinkeinotoiminnan viimeisen verovuoden tulokseen. Toiminimen lopettamisesta saattaa syntyä suuri veronalainen lisätulo, joka voi olla joko pääoma- tai ansiotuloa.

 

Toiminimen lopettamisen kustannukset

Vaikka toiminimen lopettamisilmoitus on maksuton, kuluja voi syntyä esimerkiksi yrityskiinnitysten järjestämisestä. Ne tulee kuolettaa, siirtää luovutuksensaajalle tai mahdolliselle elinkeinotoiminnan jatkajalle. Yrityskiinnityksen kuolettaminen on maksutonta, mutta sen siirron käsittelymaksu on 240 euroa.

 

Toiminimen lopettamisen vaiheet:

 1. Hankkiudu eroon elinkeinotoimintasi omaisuudesta ja varallisuudesta.
 2. Lopeta kaikki käytännön toimet, jotka kuuluvat elinkeinotoimintaasi.
 3. Varmista, että olet maksanut kaikki velkasi.
 4. Ilmoita Y6-lomakkeella elinkeinotoiminnan päättymisestä.

 

Toiminimen keskeyttäminen, eli pöytälaatikkoon laittaminen

Toisinaan lopettamisen sijaan toiminimen keskeyttäminen saattaa olla kannattavampi vaihtoehto. Mikäli epäilet, että saatat käyttää toiminimeä vielä myöhemmin, se kannattaa keskeyttää, eli niin sanotusti laittaa pöytälaatikkoon. 

Jos esimerkiksi saat houkuttelevan työtarjouksen ja haluat kokeilla vaihteeksi palkansaajan elämää, voi väliaikainen keskeyttäminen olla varteenotettava vaihtoehto. Keskeyttämisen voi tehdä myös Y6-lomakkeella.

 

Toiminimen myyminen

Tiesitkö, että toiminimenkin liiketoiminnan voi myydä? Tavallisesti toiminimen yrityskauppa tapahtuu liiketoimintakauppana. Siinä ostaja yleensä perustaa uuden yrityksen, joka ostaa toiminimen liiketoiminnan, eli esimerkiksi laitteet, tilat, henkilökunnan ja nimen. Myyjäyrityksen juridiset ja taloudelliset vastuut eivät siirry ostajalle kaupan yhteydessä.

 

Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiön lopettaminen, eli purkaminen, on toiminimen lopettamista raskaampi ja useampivaiheinen prosessi. Se on säädelty osakeyhtiölaissa, ja se maksaa enemmän ja kestää kauemmin. Osakeyhtiö voidaan lopettaa vapaaehtoisesti tai konkurssimenettelyllä.

 

Osakeyhtiön vapaaehtoinen purkaminen

Mikäli osakeyhtiö lopetetaan vapaaehtoisesti, yhtiö ajetaan ensimmäiseksi selvitystilaan. Tämä edellyttää, että yhtiöllä on enemmän varallisuutta kuin velkaa. Selvitystilaan asettaminen tulee päättää yhtiökokouksessa, jossa päätös on tehty määräenemmistöllä.

Yhtiölle valitaan yksi tai useampi selvitysmies, joka voi olla hallituksen jäsen tai ulkopuolinen henkilö, kuten asianajaja. Selvitysmiehet tekevät ilmoituksen kaupparekisteriin selvitystilaan ajamisesta lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13. Ilmoitus maksaa 85 euroa ja siihen tulee lisätä kuitti maksusta.  

 

Mikä selvitysmenettely on? 

Osakeyhtiölain mukaan selvitysmenettelyn tarkoitus on hoitaa seuraavat asiat selvitysmiesten toimesta:

 • Yhtiön varallisuuden selvittäminen
 • Omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi
 • Velkojen maksu
 • Ylijäämän maksaminen osakkeenomistajille tai muille tahoille

Selvitysmenettely kestää tavallisesti vähintään viisi kuukautta, usein pidempäänkin.

 

Julkinen haaste

Yhtiön mahdollisia velkojia tiedotetaan selvitystilasta julkisella haasteella, eli avoimella hakemuksella yhtiön tilasta. Kaupparekisteri antaa määräpäivän, johon mennessä velkojien on ilmoitettava saatavansa kirjallisesti kaupparekisterille.

Julkinen haaste on pakko tehdä, vaikka yrityksellä ei olisi velkaa tai velkojia. Julkisen haasteen voi tehdä samaan aikaan selvitystilaan ajamisen kanssa. Hakemuksen jättäminen maksaa 210 euroa, mikä maksetaan etukäteen.

 

Lopputilityksen jälkeen osakeyhtiö katsotaan puretuksi

Selvitysmiehet antavat yhtiökokouksessa lopputilityksen selvitysmenettelyn kulusta, jonka jälkeen osakeyhtiö katsotaan puretuksi. Lopputilitys on selvitysmenettelystä laadittu kertomus, joka pitää sisällään selosteen yhtiön omaisuuden jakamisesta. Kertomukseen liitetään toimintakertomukset, tilinpäätökset sekä mahdolliset tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. Nämä usein lisäävät prosessin kustannuksia.

Selvitysmiehet ilmoittavat yhtiön purkautumisesta sekä lopputilityksestä kaupparekisteriin maksuttomalla Y4-lomakkeella ja liitteellä 15. Ilmoitukseen liitetään kopio pöytäkirjasta, joka todistaa, että lopputilitys on esitetty yhtiökokouksessa. 

Lopputilityksen ilmoittamisen yhteydessä tai sen jälkeen tulee vielä tehdä maksuton ilmoitus lopputilityksen ilmoittamisesta. Tämä voidaan tehdä lisäämällä mainita Lisätietoja-kohtaan purkamisilmoituksessa.

 

Osakeyhtiön lopettamisen kustannukset

Osakeyhtiön lopettaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin esimerkiksi toiminimen lopettaminen. Pakollisia kuluja ovat kaupparekisteriin tehtävän selvitystilailmoituksen sekä julkisen haasteen maksut, joista tulee yhteensä 295 euroa. Tämän lisäksi ylimääräisiä kuluja saattaa tulla mm. selvitysmenettelyn eri vaiheista ja toteuttamisesta sekä mahdollisista yrityskiinnitysten siirroista.

 

Osakeyhtiön lopettamisen vaiheet 

 1. Osakeyhtiön ajaminen selvitystilaan. Ilmoitus kaupparekisteriin Y4- lomakkeella ja liitelomakkeella 13
 2. Julkinen haaste: avoimen hakemuksen jättäminen.
 3. Yhtiön selvitysmiehet pitävät yhtiökokoukselle lopputilityksen ja yhtiö on purettu.
 4. Ilmoitus purkamisesta Kaupparekisteriin lomakkeella Y4 ja liitteellä 15.
 5. Ilmoitus lopputilityksen ilmoittamisesta.

 

Osakeyhtiön myyminen

Osakeyhtiön lopettamiseen liittyvän prosessin raskauden sekä purkamisesta aiheutuvien veroseuraamusten vuoksi kannattaa aina arvioida, onko purkaminen ainut vaihtoehto. Usein yrityksen myyminen voi olla helpompi, kannattavampi ja järkevämpi vaihtoehto.

 

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön lopettaminen

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön lopettaminen on melko vaivatonta, mikäli yhtiömiehet ovat yksimielisiä yrityksen lopettamisesta. Mikäli lopettamisesta ei olla yhtä mieltä, tarvitaan selvitysmenettely, mikä hidastaa ja vaikeuttaa prosessia.

Yhtiömies tai vastuunalainen yhtiömies tekee maksuttoman ilmoituksen Kaupparekisteriin lomakkeella Y5. Kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat lomakkeen tai sen yhteydessä toimitetaan liite, jossa on kaikkien yhtiömiesten allekirjoitus ja sopimus yrityksen lopettamisesta.

Kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö puretaan yhteisellä päätöksellä. Toiminta katsotaan loppuneeksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Yhtiömiehet allekirjoittavat sopimuksen yhtymän purkamisesta.
 • Yritysmuoto muutetaan esimerkiksi osakeyhtiöksi.
 • Yhtiömiesten lukumäärä on vähentynyt yhteen, eikä ole noussut vuoden kuluessa.
 • Yhtymä sulautuu toiseen yhtymään.
 • Yhtiö asetetaan selvitystilaan.

 

Luovutusvoitto ja -tappio

Yhtymän purkautuessa yhtiömies saattaa saada verotuksessa luovutusvoittoa tai -tappiota, vaikka purkautumisen hetkellä hän ei saisikaan rahaa.

Luovutusvoittoa voi syntyä, mikäli vuosittaiset yksityisotot ovat suuremmat kuin yrityksestä saadut voitto-osuudet ja yhtiöön tehdyt yksityissijoitukset. Luovutustappio taas syntyy, mikäli vuosittaiset yksityisotot ovat voitto-osuutta ja yksityissijoituksia pienemmät. Verotuksessa yhtymän purkautuminen on rinnastettavissa yhtiöosuuden myyntiin.

 

Yhtiön omaisuus

Ennen purkautumista yhtiön omaisuus ja/tai liiketoiminta voidaan esimerkiksi myydä, tai yhtiömiehet voivat jakaa yhtiön omaisuuden itselleen yksityisottoina. Omaisuus voi myös siirtyä jako-osana yhtiömiehille purkautumisen yhteydessä.

 

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön lopettamisen kustannukset 

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön lopettamisen kustannukset ovat matalat verrattuna esimerkiksi osakeyhtiön lopettamiskustannuksiin. Lopettamisilmoitus on maksuton, joten ainoat mahdolliset kustannukset tulevat mahdollisista yrityskiinnitysten järjestämisistä.

 

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön lopettamisen vaiheet:

 1. Kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö puretaan yhteisellä päätöksellä
 2. Purkamisesta tehdään ilmoitus Kaupparekisteriin Y5-lomakkeella

 

Yritystoiminnan lopettaminen ei ole ainut vaihtoehto 

Monesti yritystoiminnan lopettaminen ei ole ainut vaihtoehto. Toiminimen voi esimerkiksi keskeyttää tietyksi ajaksi, jolloin toimintaa voi jatkaa helposti myöhemmin. Myös sukupolvenvaihdos saattaa olla luonnollinen vaihtoehto, mikäli jälkipolvea kiinnostaa yrityksen jatkaminen.

Yrityksen myyminen 

Yrityksen myyminen on usein kannattava ja toisinaan jopa lopettamista vaivattomampi vaihtoehto, jonka myötä yritys jatkaa elämäänsä toisessa omistuksessa. Mikäli harkitset asiaa, mahdollista kiinnostusta voi testata esimerkiksi jättämällä ilmoituksen Yrityspörssin sivuille muutaman kuukauden ajaksi. 

 

Yrityksen myyminen on hyvä vaihtoehto monestakin syystä, kuten: 

 • Yritys ja brändi jäävät eloon.
 • Jos myyt osakeyhtiön, vältyt pitkältä ja toisinaan monimutkaiselta lopettamisprosessilta.
 • Se voi olla edullisempaa: Yrityspörssissä saat esimerkiksi 3 kk ilmoituksen alle 259 eurolla, oy:n lopettaminen maksaa minimissään 295 euroa. Usein sekä myyminen että lopettaminen tuovat mukanaan lisäkustannuksia, jotka lopettamisprosessissa saattavat nousta useinjopa tuhansiin euroihin. 
 • Kun myyt yrityksesi, saat tuloa. Yrityksen lopettaminen aiheuttaa tavallisesti pelkkiä menoja.
 • Parhaimmillaan myyntiprosessin alku on nopea: saat ilmoituksen markkinapaikalle jo tänään, ja ostaja voi löytyä vaikka ensi viikolla! Lopettamisprosessi kestää varsinkin osakeyhtiön kohdalla useita kuukausia. Yrityskauppaankin kannattaa kuitenkin varata runsaasti aikaa, sillä neuvottelut ja asioiden läpikäyminen vie aina oman aikansa yrityksen uuden jatkajan kanssa. 
 • Myynti-ilmoituksen tekeminen on helppoa: luot ilmoituksen sisältöineen yhdessä illassa, tai tarvittaessa ulkoistat koko työn Yrityspörssille.

 

Kannattaako yritys lopettaa vai myydä?

Kumpi sitten on kannattavampaa – lopettaminen vai myyminen? Mikäli yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, myyminen on useimmiten parempi vaihtoehto. Oikeaa vastausta kysymykseen ei kuitenkaan ole, sillä kokonaisuus riippuu monesta tekijästä. Asiaa kannattaa pohtia monesta näkökulmasta mm. seuraavien kysymysten kautta: 

 • Onko yritystoimintasi tuottoisaa ja terveellä pohjalla?
 • Onko yritykselläsi pitkä historia?
 • Onko yritykselläsi vakiintunut asiakaskunta, joka voisi kiinnostaa jotakuta toista alalla toimivaa tai alalle aikovaa?
 • Onko yrityksesi sijainti tuonut liiketoiminnallesi etua?
 • Onko yritystoimintasi siirrettävissä irti sinusta ja persoonastasi?
 • Onko yritykselläsi tunnettu brändi?
 • Yrityksesi menestyy, mutta liiketoiminta ei enää tunnu omalta?
 • Kysyntää riittää, mutta omia voimavaroja ei?
 • Asiakkaasi ovat innostuneempia tuotteestasi tai palveluistasi kuin sinä itse?
 • Tiedät, että yrityksen liiketoiminta olisi skaalattavissa, mutta oma aikasi/taitosi/kiinnostuksesi ei riitä.

 

Mikäli vastasit ”kyllä” useampiin kysymyksiin, myyminen saattaa olla oikea vaihtoehto.

Jos harkitset yrityksesi myymistä, sinun kannattaa ladata ilmainen oppaamme yrityksen myyntiin, niin saat tietoa myymiseen liittyvistä käytännöistä. Voit myös jättää myynti-ilmoituksen suoraan palvelumme kautta ja saada ilmoituksen markkinapaikallemme jo tänään! Jos haluat apua ilmoituksen laadintaan, varaa aika maksuttomaan puhelinkonsultaatioomme. 

 
loder image