Yhteistyössä Elon kanssa. YEL-työtulon suuruus vaikuttaa yrittäjän sosiaalietuuksiin vanhempainpäivärahasta vanhuuseläkkeeseen. Moni yrittäjä kuitenkin pähkäilee, miten määritellä työtulo oikealle tasolle. Pitäisikö YEL-työtulon vastata yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa vai samankaltaisesta tehtävästä maksettavaa palkkaa? Kannattaisiko työtulo sittenkin asettaa mahdollisimman pieneksi ja sitä kautta minimoida vakuutusmaksut? Elon kehittämispäällikkö Kristiina Sandén kertoo neljä vinkkiä, joiden avulla työtuloa on helppo arvioida! Näin laki sanoo YEL-työtulosta Lain mukaan YEL-työtulon pitäisi vastata yrittäjän työpanosta. Työtulon ei ole tarkoitus olla tuulesta temmattu summa, vaan sen tulisi perustua jokaisen yrittäjän omaan tilanteeseen. Moni yrittäjä kuitenkin asettaa YEL-työtulonsa mahdollisimman pieneksi, jotta myös vakuutusmaksut olisivat alhaisia. Eläketurvakeskuksen vuonna 2020 julkaiseman tutkimuksen mukaan jopa puolella yrittäjistä YEL-työtulo on alle 80 prosenttia ja neljänneksellä vajaa 50 prosenttia toteutuneista tuloista. YEL on vakuutus, joten älä vertaa sitä sijoittamiseen Yksi yleinen syy alivakuuttamiselle on se, että yrittäjä uskoo saavansa omalla säästämisellään ja sijoittamisellaan paremmat tuotot kuin sitomalla varat YEL-vakuutukseen, ja ajattelee näin turvaavansa eläkepäivänsä. Tässä kohtaa moni kuitenkin unohtaa, että YEL on vakuutus, eikä sitä pitäisi verrata sijoittamiseen. YEL-työtulo pitää määritellä vastaamaan todellisen työpanoksen arvoa, sillä kyse on yrittäjän tärkeimmästä vakuutuksesta, joka vaikuttaa paljon muuhunkin kuin vain vanhuuseläkkeeseen. Suora vaikutus sairauslomaan, vanhempainpäivärahaan ja ansiosidonnaiseen päivärahaan – Oikealla tasolla olevan työtulon turvin yrittäjä saa asianmukaisen, työpanostaan vastaavan korvauksen esimerkiksi sairausloman ajalta. YEL-vakuutetulla yrittäjällä sairauspäivärahan omavastuuaikaa on vain sairastumispäivä, joten jo viikon työkyvyttömyys vaikkapa kuumeen vuoksi voidaan kompensoida, muistuttaa Sandén. Myös muun muassa vanhempainpäiväraha ja ansiosidonnainen päiväraha lasketaan yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon mukaan. – Aloitteleva yrittäjä saattaa asettaa työtulon lähelle minimitasoa, sillä se saattaa tuntua siinä vaiheessa taloudellisesti turvalliselta. Jos työtuloa ei muista myöhemmin tarkistaa, voi yllätys olla suuri, kun kohdalle sattuukin vaikkapa pidempi sairausloma tai työttömyys, Sandén sanoo. YEL-työtulon pitää vastata yrittäjän oman työpanoksen arvoa Oman työn arvon määrittäminen voi joskus olla haastavaa. Yrittäjän nostama rahapalkka ei useinkaan vastaa suoraan hänen työpanostaan. Yksi saattaa nostaa palkkansa verotuksellisista syistä pääomatuloina, toisella taas ei välttämättä ole yrittäjyyden alkuvaiheessa mahdollisuutta maksaa itselleen rahapalkkaa. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä työtulon kannalta, onko yrityksen tulos tappiollista vai tuloksellista. – Jos todellista työpanosta vastaava vakuutusmaksu tuntuu suurelta, kannattaa huomioida, että YEL-maksu on verovähennyskelpoinen joko henkilökohtaisessa tai yrityksen verotuksessa. Näin todellinen kustannus jää etukäteen ajateltua summaa pienemmäksi, Sandén muistuttaa. Neljä vinkkiä: näin määrität työtulosi oikealle tasolle 1. Mieti, kuinka paljon maksaisit palkkaa työstäsi yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle Työtulon pitäisi kuvata mahdollisimman tarkkaan omaa työpanostasi. Yleisin tapa määritellä työtulo on laskea se sen mukaan, mitä maksaisi työstään jollekin toiselle. Mieti siis, kuinka paljon maksaisit vuositasolla palkkaa työntekijälle, joka tekisi sinun työsi vastaavalla ammattitaidolla. Jos summan miettiminen vuositasolla tuntuu hankalalta, mieti ensin työtuloa kuukausitasolla ja muunna se vasta sitten vuositasoon. 2. Tutustu toimialasi palkkatilastoihin Voit käyttää apuna työtulon arvioinnissa myös erilaisia toimialakohtaisia palkkatilastoja ja suhteuttaa niitä omaan liiketoimintaasi. 3. Tarkista työtulon taso säännöllisesti Jos sinulla ei heti yrittäjän urasi alussa ole mahdollisuutta maksaa tarpeeksi YEL-maksua, kannattaa se nostaa oikealle tasolle heti taloudellisen tilanteen salliessa. Yritystoiminnan ja tulojen kehittyessä työtulo kannattaa arvioida aina uudestaan. Näin sosiaaliturvasi pysyy kunnossa. 4. Kysy neuvoa Tarvittaessa voit soittaa Elon asiakaspalveluun, jossa ratkomme näitä pulmia päivittäin. Apuna voit käyttää myös Elon YEL-laskuria. Sen avulla voit arvioida, miten YEL-työtulon suuruus vaikuttaa tulevan eläkkeesi määrään ja vakuutusmaksuihin sekä sosiaalietuuksiin. Ota YEL-vakuutus >> Lue lisää: Miten YEL-vakuutus turvaa sinua, jos sairastut  Miten YEL-vakuutus turvaa sinua, jos jäät työttömäksi Miten YEL-vakuutus vaikuttaa vanhempainpäivärahaasi Miten yrittäjän työeläke kertyy