JÄTÄ ILMOITUS

Privacy Policy

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Y-Pörssi Oy
Y-tunnus: 2890220-9
Osoite: Orapihlajatie 21-27 B 11, 00320 HELSINKI
Puh: 010 339 3300
Sähköposti: asiakaspalvelu@yritysporssi.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Meri Varkoi-Anhava

Yhteystiedot: 010 339 3300

 

3. Rekisterin nimi

Yrityspörssi - tietokanta

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat: palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, käyttäjätietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset, asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen henkilötietolain ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisella tavalla.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä tai yhteisö antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen Palveluun liittymisen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat yksityishenkilön osalta:

Etu- ja sukunimi (mikäli annettu)

Sähköposti
Katuosoite (mikäli annettu)
Maakunta (mikäli annettu)
Kaupunki (mikäli annettu)
Postinumero (mikäli annettu)
Puhelin (mikäli annettu)

 

Tiedot yhteisön osalta:

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Katuosoite
Maakunta
Kaupunki
Postinumero
Yhteyshenkilön nimi (mikäli annettu)
Puhelin
Sähköposti (mikäli annettu)

 Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Y-tunnus tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat) 
- Käyttäjän palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä Palvelun käytön jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen käyttäjien ilmoittamat tiedot. (esim. verkon kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla). Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka kerätään evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla tai muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi säännönmukaisesti luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Yrityspörssin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattamaan sitoutuneille yhteistyökumppaneille, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Tässä yhteydessä henkilötiedot voidaan rekisteröidä yhteistyökumppaneina toimivien tahojen tietokantoihin, jolloin nämä tahot itsenäisesti rekisterinpitäjinä käsittelevät annettuja tietoja tehdessään päätöksiä tuotteiden tarjoamisesta käyttäjälle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen käyttäjä on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus sekä oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Manuaalista aineistoa ei ole.

 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä niiden toteuttaminen

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkistaa Palvelun rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Omat tiedot -kohtaa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi korjata ne itse sivuston yllämainitusta Omat tiedot-kohdasta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 339 3300 tai postitse rekisteriselosteen kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus kieltää Palvelun rekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Evästeet Yrityspörssissä

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Tällä tavalla Yrityspörssi ja sen yhteistyökumppanit keräävät tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään ja pyrkivät kehittämään palvelujaan. Lisäksi Yrityspörssin yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Yrityspörssin verkkosivuston eri osioissa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei saa yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Yrityspörssin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia sekä Yrityspörssin mainostajakumppaneita.

Vaikka verkkoselaimesi todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, selainten asetuksia on yleensä mahdollista muuttaa, ja voit siten torjua sekä poistaa evästeet koneeltasi. Tietyt verkkopalvelut voivat toimiakseen kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiirenliikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Palvelumme voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Voit lukea lisää evästeistä esim. sivustolta www.allaboutcookies.org. Lisätietoa käyttäytymiseen perustuvasta mainonnan kohdentamisesta sekä vaikutusmahdollisuuksista saat osoitteesta www.youronlinechoices.com.

loder image