Post an ad!

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Yrityspörssi-palvelun ("Palvelu") käyttäjien ja uusasiakashankinnan henkilötietojen käsittelyä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Y-Pörssi Oy

Y-tunnus: 2890220-9

Osoite: Valimotie 17-19, 00380 HELSINKI

Nimi: Meri Varkoi-Anhava

Puh: 010 339 3300

Sähköposti: asiakaspalvelu@yritysporssi.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, käyttäjätietojen ylläpito, asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Tämä käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää välisemme sopimuksen palveluiden tarjoamisesta.
 • Palvelujen kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuun tai antamaasi suostumukseen.
 • Kirjanpitolakiin perustuvien lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattaminen. 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin, jolla olisi rekisteröityyn kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai muita merkittäviä vaikutuksia. 

3. Käsiteltävät tiedot

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä tai yhteisö antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen Palveluun liittymisen yhteydessä.

Nämä tiedot ovat yksityishenkilön osalta:

 • Etu- ja sukunimi (mikäli annettu)
 • Sähköposti
 • Puhelin
 • Katuosoite (mikäli annettu)
 • Maakunta (mikäli annettu)
 • Kaupunki (mikäli annettu)
 • Postinumero (mikäli annettu)

Tiedot yhteisön osalta:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Katuosoite
 • Maakunta
 • Kaupunki
 • Postinumero
 • Yhteyshenkilön nimi (mikäli annettu)
 • Puhelin
 • Sähköposti

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Y-tunnus tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat) 
 • Käyttäjän palvelukohtaisesti ilmoittamat muut tiedot, esimerkiksi chatissa rekisterinpitäjälle jaetut tiedot

Lisäksi keräämme evästeillä tietoa verkkopalveluidemme käytöstä kohdassa 9 tarkemmin kuvatuin tavoin.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen käyttäjien ilmoittamat tiedot. (esim. verkon kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla). Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka kerätään evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla tai muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

5. Tietojen säilytysaika

Noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja. Esimerkiksi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi säilytämme tietoja kuusi vuotta liiketapahtumaa koskevan tilikauden päättymisestä. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi säännönmukaisesti luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti, sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin Yrityspörssin tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattamaan sitoutuneille yhteistyökumppaneille, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Tässä yhteydessä henkilötiedot voidaan rekisteröidä yhteistyökumppaneina toimivien tahojen tietokantoihin, jolloin nämä tahot itsenäisesti rekisterinpitäjinä käsittelevät annettuja tietoja tehdessään päätöksiä tuotteiden tarjoamisesta käyttäjälle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa sekä palvelua koskevan mahdollisen yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle osapuolelle.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos tietoja tapauskohtaisesti siirrettäisiin EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto tehtäisiin asianmukaisia suojakeinoja, esimerkiksi Komission mallisopimuslausekkeita, hyödyntäen.

Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia käyttäjän henkilötietoja, joiden julkaisemiseen käyttäjä on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus sekä oma käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Manuaalista aineistoa ei ole.

8. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa, korjata ja poistaa häntä koskevat tiedot

Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkistaa Palvelun rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Omat tiedot -kohtaa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi korjata ne itse sivuston yllämainitusta Omat tiedot-kohdasta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä.

Lisäksi rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi) kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröity käyttäjä voi itse tarkistaa ja muuttaa tietojaan kirjautumalla käyttäjätunnuksillaan sisään palveluun ja kohdasta "Käyttäjätilin tiedot". Rekisteröity voi poistaa omat tietonsa rekisteristä kirjautumalla käyttäjätunnuksillaan sisään palveluun ja kohdasta "Markkinointiluvat" valitsemalla "Poista koko käyttäjätili". 

Kielto- ja poistoasioissa rekisteröity voi myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse 010 339 3300 (arkisin klo 8-17), sähköpostitse asiakaspalvelu@yritysporssi.fi tai postitse rekisteriselosteen kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. 

Lisäksi käyttäjä voi vaikuttaa evästeisiin alla tarkemmin kuvatuin tavoin.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 1.9.2022.

Evästeet Yrityspörssissä

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Yrityspörssin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia sekä Yrityspörssin mainostajakumppaneita. Käytämme istuntoevästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Pelkästään evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voi tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä henkilökohtaisesti.

Evästeiden avulla Yrityspörssi ja sen yhteistyökumppanit keräävät tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään: milloin ja mitä verkkosivuja käyttäjä on selannut, millä hakutermillä käyttäjä on palveluun saapunut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite. Tietoja käytetään palveluiden käytön analysointiin ja palveluiden kehittämiseen sekä palvelun toiminnallisuuksien toteuttamiseen (esim. sisäänkirjautuminen).

Lisäksi Yrityspörssin yhteistyökumppanit, kuten LindkedIn, Facebook ja Doubleclick, saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Yrityspörssin verkkosivuston eri osioissa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. 

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiirenliikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Käyttäjä voi vaikuttaa evästeisiin seuraavin tavoin:

 • Evästeiden poistaminen: Käyttäjä voi poistaa tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
 • Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät evästeiden sekä liitännäisten ja painikkeiden avulla tietoa palveluistamme. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus sekä tiedot yksityisyydensuoja-asetusten muuttamisesta esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun yksityisyydensuojaa koskevissa ehdoissa.

Palvelumme voi myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

loder image