Post an ad!

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Tavoitteenamme on, että rahoituksemme avulla asiakkaamme luovat ja saavuttavat liikevaihtoa, taloudellista tulosta ja työpaikkoja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos. 

Tunne oikea hetki - ostamalla yrittäjäksi

Omistajanvaihdos on yksi fiksu tapa lähteä yrittäjäksi. Yrityskaupan kautta saat esimerkiksi valmiin asiakaskunnan ja kassavirran.

Yrityskaupan voi tehdä joko liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Toteutustapa, rahoitussuunnittelu ja arvonmääritys on harkittava aina tapauskohtaisesti, ja asiantuntijan apu on yrityskauppaa suunniteltaessa aina paikallaan. 

Yrityskaupassa ulkoinen rahoitus on usein tärkeä osa kaupan toteutusta, myös vakuudet ja omarahoitusosuus ovat tärkeitä rahoituksen järjestymisessä. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunniteltaessa kannattaakin ottaa yhteyttä mahdollisiin rahoittajiin jo hankkeen alkuvaiheessa. Finnvera tarjoaa yritysjärjestelyissä lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan.

Lue lisää omistajanvaihdoksen rahoittamisesta.

Näin selvität yrityksesi arvon

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia. Arvonmäärityslaskurillamme voit arvioida karkealla tasolla, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella.
Näytä lisää
Yrittäjälaina vauhdittaa yrityskauppoja
Yrittäjälaina vauhdittaa yrityskauppoja

Finnveralla on vahva rooli omistajanvaihdoksissa, sillä se on lainojen takaajana tai myöntäjänä noin 40 prosentissa toteutuneista yrityskaupoista. Yksi omistajanvaihdosten rahoitusratkaisuista on yrittäjälaina.

Finnveran yrittäjälaina on yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle myönnettävä henkilökohtainen laina, jonka avulla voidaan rahoittaa yrityksen osakkeiden ostamista, tehdä sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Aiempaa joustavammat ehdot

Yrittäjälaina soveltuu entistä useammalle yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle, sillä lainan ehdot ovat aiempaa joustavammat. Omarahoitusosuutta ei edellytetä, ja yrittäjän omistusosuudeksi kohdeyrityksessä riittää jopa viisi prosenttia. Yrittäjälainaa voidaan käyttää myös aiempaa suuremmissa hankkeissa. Lisäksi laina soveltuu myös sellaisiin tilanteisiin, joissa yrittäjälainan saajan omistus kohdistuu pk-yritystä suurempaan yritykseen. 

Huolellinen arviointi

Ennen rahoituspäätöstä Finnverassa selvitetään yrittäjälainan hakijan taloudellinen tilanne ja lainan takaisinmaksuedellytykset. Arvioimme huolella mm. yrityksen tavoitteita, strategiaa, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta yhdessä yrittäjän kanssa. Lisäksi yrittäjälainan saajan tulee työskennellä yrityksessä ja kohdeyrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. 

Ostamalla yrittäjäksi – kolme kysymystä rahoituksesta s
Ostamalla yrittäjäksi – kolme kysymystä rahoituksesta

Tie yrittäjäksi voi olla turvatumpi yrityskaupan kautta kuin perustamalla yrityksen puhtaalta pöydältä. Toimivan yrityksen ostaja saa valmiin asiakaskunnan ja liiketoiminnan, jota uusi omistaja usein innostuu kehittämään tuorein voimin. Kolmasosa yrityskaupalla ostetuista yrityksistä saadaan kasvuun. Kun ostokohde on löytynyt, miten järjestyy rahoitus?

1. Paljonko pitää olla omaa rahaa tai vakuutta lainarahoitukselle?

Yleisin ulkopuolisen rahoituksen lähde on pankkilaina, jonka vakuustarpeita katetaan varsin usein Finnveran takauksilla. Omarahoitusosuuden kattamisessa yhtenä osana voi olla Finnveran Yrittäjälaina, jolla joko hankitaan oston kohteen osakkeita tai pääomitetaan ostavaa yritystä.

2. Voisiko myyjä rahoittaa kauppaa?

Monissa tapauksissa yrityksen myyjä kattaa ostajan omarahoitusosuutta. Toisinaan myyjä on sijoittajana ja vähemmistöosakkaana, toisinaan taas lainoittamassa ostajaa tai tarjoamassa rahoittajille vakuuksia.

3. Millainen on sopiva rahoitusrakenne?

Tyypillisesti omarahoitusosuus on noin 20–30 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Käyttöpääomaa olisi hyvä varata ainakin ensimmäisen kuukauden kulujen verran tai esimerkiksi 10 prosenttia vuosiliikevaihdosta.

Myy yrityksesi helposti ja nopeasti
loder imageloder image