JÄTÄ ILMOITUS
Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta

Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta

Finnvera on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja Suomen virallinen vientitakuulaitos. Autamme suomalaisia yrityksiä menestymään ja vahvistamaan kilpailukykyään. Rahoitamme yritystoiminnan eri vaiheita lainoin, takauksin ja vientitakuin. Valtaosan pk-yritysten rahoituksesta myönnämme aloittaville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille sekä yrityskauppoihin ja yritysten omistajanvaihdoksiin. Voimme rahoittaa hankkeita, joilla on kannattavan liiketoiminnan ja kaupallisen menestymisen mahdollisuus.

Tavoitteenamme on, että asiakkaamme luovat ja saavuttavat rahoituksemme avulla jotain, joka ei olisi ollut muuten mahdollista. 

Tunne oikea hetki - ostamalla yrittäjäksi

Yrityksen ostaminen on fiksu tapa ryhtyä yrittäjäksi tai hakea olemassa olevalle yritykselle kasvua. Saat monta asiaa valmiina, ja sinun on helpompi tehdä kehityssuunnitelmia olemassa olevan pohjalle.

Kun harkitset yrityskauppaa, noudata vanhaa viisautta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ota yhteyttä rahoittajiin jo suunnitelmiesi alkuvaiheessa. Finnvera tarjoaa yritysjärjestelyissä lainoja ja takauksia kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan.

Yrityskauppa voi tapahtua joko liiketoimintakauppana tai osakekauppana. Toteutustapa on harkittava aina tapauskohtaisesti, ja asiantuntijan apu on yrityskauppaa suunniteltaessa aina paikallaan. Neuvontaa saat mm. uusyrityskeskuksista, seudullisista elinkeinoyhtiöistä, yrittäjäjärjestöiltä, tilitoimistoilta ja yrityskauppaan erikoistuneilta välittäjiltä.

Lue lisää: https://www.finnvera.fi/kasvu/Omistajanvaihdos

Näin selvität yrityksesi arvon

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Testaa arvonmäärityslaskuriamme, jonka avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella.
Omistajanvaihdoksilla vientiä
Omistajanvaihdoksilla vientiä

Yritysten jatkuvuus, kasvu ja kansainvälistyminen ovat pk-yrityskentän isoja haasteita, joihin sekä yritykset että asiantuntijatahot etsivät ratkaisuja. Voisivatko omistajanvaihdokset olla ratkaisu myös pk-yritysten viennin vauhdittamiseen?

Suomessa on paljon mikroyrityksiä ja pieniä pk-yrityksiä, joiden resurssit, osaaminen tai tuote- ja palveluvalikoima kaipaavat täydennystä vientikauppoja ajatellen.

− Yrityskaupalla voidaan hankkia osaamista, teknologiaa, resursseja tai täydentäviä valikoimaa, jolloin mahdollisuudet viennin käynnistämiselle ovat paremmat. Ulkomaiset ostajat voivat suosia suurempaa toimijaa toimitusvarmuuden turvaamiseksi. Yhdessä toisen toimijan kanssa myyjäyritys voi tarjota asiakkaalle kokonaisvaltaisempaa palvelua, jolloin kilpailuetu on suurempi. Myös rahoituksen hankkiminen voi olla helpompaa, kun liiketoiminnasta on näyttöä, sanoo aluepäällikkö Elisa Sipponen Finnverasta.

Puhutaan viennistä omistajanvaihdosten yhteydessä

Omistajanvaihdoksista puhuttaessa mainitaan usein, että yrityskaupat luovat dynaamisempia ja uudistumiskykyisempiä yrityksiä. Tilastojen mukaan noin joka kolmas Finnveran rahoittamista, omistajaa vaihtaneista yrityksistä yltää yrityskaupan jälkeisinä vuosina yli 10 prosentin kasvuvauhtiin. Omistajanvaihdokset voisivat näin olla ratkaisu myös pk-yritysten viennin vauhdittamiseen.

− Usein omistajanvaihdosten yhteydessä on keskitytty puhumaan kasvusta kotimaassa, mutta näkökulmaa voisi kääntää enemmän vientiin ja kansainväliseen kasvuhakuisuuteen. Yritysosto voi tarjota tilaisuuden markkina-alueen laajentamiseen myös muihin maihin, ja vientihakuinen yritys voi kurkottaa vientimarkkinoille ulottumalla lähellä omaa toimialaa oleville liiketoiminta-alueille. Myös osaamisen laajentaminen, resurssien lisääminen tai esimerkiksi sopimusten ja teknologian hankkiminen yrityskaupan keinoin voi toimia ponnahduslautana viennin käynnistämiselle ja kansainväliseen kasvuun, Sipponen sanoo.

Yrittäjyyteen on monta tietä
Yrittäjyyteen on monta tietä
Elinvoimaiset yritykset ovat talouden kivijalka ja antavat työtä suomalaisille. Mutta miksi yrittäjyyttä usein lähestytään vain uhkien näkökulmasta? Entä ottaisitko sinä yrittäjyyden riskin? 

Yrittäjäksi on monta tietä. Paljon puhutaan start-upeista, mutta toimivan yrityksen ostaminen ja siihen liittyvä yrityksen kasvupotentiaali ansaitsee enemmän huomiota. Yrityskaupalla pääsee kiinni toimivaan liiketoimintaan ja asiakaskuntaan. Yrityksen omistajanvaihdoksiin liittyy paljon mahdollisuuksia - Onnistunut sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa yleensä nostaa yrityksen kasvuun. Rahoituksen järjestyminen on yrityskaupoissa aivan ratkaisevaa, sillä usein puhutaan suurista summista suhteessa henkilökohtaiseen varallisuuteen.
 
Yrittäjyyden riski?
 
Tutkimuksen valossa isompiin yrityksiin tarttuvat kenties hieman enemmän riskinottoa sietävät henkilöt, kun taas pienempiin yrityksiin päätyvät kädentaitajat. Yrittämisessä ei ole sen suurempia riskejä kuin elämässäkään. Moni kokee kutsumusta yrittäjyyteen ja siihen liittyvään vapauteen, mutta yrittäjyys voi sopia toisenlaisellekin luonteelle. Yrittäjyyteen ohjaavia instansseja on olemassa paljon. Tarvetta voisi silti olla myös neuvontataholle, joka ohjaa yrittäjyydestä pois, jos yritys ei lähde lentoon.

Yrityspörssi

TIETOA PALVELUSTA Yrityspörssi on kohtaamispaikka verkossa yritysten myyjille ja ostajille. Palvelussa voit jättää yrityksen myynti- ja ostoilmoituksia sekä kertoa palveluistasi yrityskauppoihin liittyen.  Myyjät saavat enemmän näkyvyyttä ilmoituksilleen, ostajat saavat kattavamman kuvan yritystarjonnasta ja palveluntarjoajat saavat omille palveluilleen näkyvyyttä.

loder imageloder image