Yhteistyössä Kasvurahoituksen kanssa. Käyttöpääoma koskettaa jokaista yrittäjää ja sellaiseksi haluavaa. Se on yrityksen liiketoiminnan moottori – ilman sitä yrityksen toiminta laantuu ja lopulta pysähtyy. Hallitsemalla käyttöpääomaa tehokkaalla ja kestävällä tavalla voidaan yrityksen liiketoiminnasta tehdä entistä kannattavampaa ja tehokkaampaa. Miten käyttöpääoman määrään voidaan vaikuttaa ja mistä sitä voi tarvittaessa hankkia lisää? Tässä kirjoituksessa kerromme vastaukset näihin kysymyksiin. Kirjoituksen luettuasi tiedät miten voit aloittaa yrityksesi kasvun vauhdittamisen. Lue lisää: Mikä on käyttöpääoma? Käyttöpääomatarpeen laskeminen Käyttöpääomatarpeen kehitys Tiedätkö yrityksesi käyttöpääoman tarpeen? Käyttöpääoma yrityskaupassa Käyttöpääoman rahoitus Mikä on käyttöpääoma? Käyttöpääomalla tarkoitetaan rahaa, jolla kustannetaan yrityksen menot ennen kuin asiakkaalta on saatu rahat yrityksen kassaan. Näitä menoja ovat esimerkiksi palkat, verot, raaka-aineet ja muut tuotteen tai palvelun valmistamiseen liittyvät menot. Käyttöpääoma on siis se määrä rahaa, joka tarvitaan yrityksen päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. Käyttöpääomaa sitoutuu erilaisiin tapahtumiin liiketoimintaprosessissa. Kun lähetät asiakkaallesi laskun, merkitään se aluksi myyntisaamisiksi, eli rahaksi, joka kuuluu yritykselle, mutta ei ole vielä yrityksen käytettävissä. Kun asiakas suorittaa maksun, summa poistuu käyttöpääomasta ja siirtyy yrityksen rahavaroihin. Yritykset, jotka sitovat vähemmän käyttöpääomaa, ovat kannattavampia. Tämän vuoksi käyttöpääoman optimoiminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää. Käyttöpääomatarpeen laskeminen Käyttöpääomasta puhuttaessa kuulee usein mainittavan termit nettokäyttöpääoma ja operatiivinen käyttöpääoma. Nettokäyttöpääomalla tarkoitetaan vaihto-omaisuutta ja myyntisaamisia, joista on vähennetty ostovelat. Operatiiviseen nettokäyttöpääomaan lasketaan mukaan myös maksetut ja saadut ennakot. Käyttöpääomatarpeen kehitys Kaikki yrittäjät ja yritykset tarvitsevat käyttöpääomaa. Yrityksen alkutaipaleella sitä tarvitaan usein enemmän kuin jo vakiintuneessa liiketoiminnassa. Jotta yritys pääsee näyttämään kyntensä markkinoille, edellytetään usein aktiivista ja runsasta markkinointia. Käyttöpääoman tarvetta voi alussa lisätä myös se, että pienemmät yritykset voivat joutua myöntymään pitempiin maksuaikoihin. Alussa voidaan joutua myymään normaalia hintatasoa halvemmalla ja mikäli suunnitteluvaiheen laskelmia ei ole tehty huolellisesti, saattaa toteutusvaiheessa tulla vastaan odottamattomia investointeja. Käyttöpääoman riittävyyteen kannattaa kiinnittää huomiota ja suhtautua siihen riittävällä vakavuudella. Mikäli käyttöpääomaa on niukasti, voidaan laskujen maksamista joutua viivyttämään, mikä puolestaan aiheuttaa viivästyskorkomenoja. On myös hyvä huomioida, että näissä tapauksissa yritysten luottokelpoisuutta valvova Suomen Asiakastieto Oy saa tiedon viivästymisestä. Tämä voi vaikuttaa yrityksen toimintaan monella tavalla ja merkinnän poistuminen rekisteristä voi vielä hyvinkin pitkään. Tiedätkö yrityksesi käyttöpääoman tarpeen? Käyttöpääoman määrän tarve on hyvin yrityskohtainen. Se vaihtelee esimerkiksi yrityksen toimialan, liiketoimintamallin ja koon mukaan. Myös se mitä yritys myy vaikuttaa käyttöpääoman tarpeeseen. Käyttöpääoman merkitys on suurimmillaan silloin, kun yritys valmistaa tuotteita, sillä raaka-aineiden ostot ovat monesti suuria. Jos toiminta on sesonkiluonteista, on käyttöpääoman riittävyyteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Käyttöpääomapuskurin suuruuteen vaikuttaa etenkin kausivaihteluiden suuruus. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että puskuria olisi hyvä olla vähintään muutaman kuukauden menoja vastaava summa. Myös investoinnit vaikuttavat käyttöpääoman tarpeeseen. Investoinnit voivat itsessään vaatia huomattavia summia rahaa, mutta kun investoinnin myötä tuotannon kapasiteetti kasvaa, myös myynti kasvaa. Tämä voi aiheuttaa tarpeen uudelle varastolle, joka myös vaatii lisää käyttöpääomaa. Investointeja suunnitellessa kannattaa siis aina varautua myös käyttöpääoman tarpeen kasvuun. Käyttöpääoma yrityskaupassa Miten käyttöpääoma liittyy yrityskauppoihin? Käyttöpääomaa voidaan verrata bensaan auton tankissa. Ostaja haluaa varmistua, että kaupan teon jälkeen autossa on sen verran polttoainetta, että sillä voi ajaa kaupasta pois ja mitä pidemmällä bensa riittää, sen parempi. Käyttöpääoma on kaikille yrityskauppaa suunnitteleville tärkeä aihe huomioida, mutta jää liian usein tiedostamatta tai se arvioidaan liian pieneksi. Ostajan kannalta käyttöpääoma vaikuttaa myös ostettavan yrityksen hintaan. Etenkin kasvuyrityksissä käyttöpääoman tarve tulee todennäköisesti kasvamaan. Fiksu ostaja laskee nämä tarpeet kauppahinnasta pois. Kun myyjällä puolestaan on käyttöpääoma hallinnassa, on hänellä mahdollisuus saada yrityksestään parempi hinta suuremman kassan kautta. Yrityskaupassa käyttöpääomaa on tyypillisesti olemassa jo ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta erityisesti mitä pienemmän ja alkuvaiheessa olevan yrityksen ostaa, sitä suurempi käyttöpääoman tarve tulee olemaan. Suunnittelemalla hyvin käyttöpääoman tarpeen ja varautumalla siihen olemalla tietoinen siitä, mistä sitä saa tarvittaessa lisää, voi tulevaisuudessa säästää rahaa. Käyttöpääoman rahoitus Aina kaikkiin kustannuksiin ei ole mahdollista varautua etukäteen. Suuret investoinnit voivat olla välttämättömiä ja tapahtua nopealla aikataululla. Myös kasvavaan kysyntään on kyettävä vastaamaan nopeasti. Jo ennen näiden tilanteiden koittamista on erittäin hyödyllistä tietää, mistä käyttöpääomaa voi tarvittaessa hankkia lisää.Käyttöpääoman rahoituslähteitä ovat lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieraspääoma sekä oma pääoma. Tyypilliset vieraanpääoman ehtoiset käyttöpääoman lähteet ovat yrityslaina, luottolimiitti tai laskurahoitus. Paras vaihtoehto kullekin yritykselle riippuu yrityksen toiminnan luonteesta ja erilaiset rahoitusratkaisut sopivat eri tarpeisiin. Rahoitustarpeet voivat olla esimerkiksi toistuvia tai kertaluonteisia. Seuraavaksi avaamme hieman tarkemmin millaisiin tilanteisiin yleisimmät rahoitusratkaisut sopivat ja miten niitä voi hakea. Pankin yrityslaina Yleinen suurten yritysten rahoitusmuoto. Finanssikriisin jälkeen pankkien lainaehdot kiristyivät ja nykyään pk-yritysten ja vasta toimintansa aloittaneiden yritysten on vaikea saada lainaa pankista. Pankkien byrokratia voi myös yrittäjän näkökulmasta olla kovin hidasta eikä se tuo tarvittavaa apua tilanteessa, rahoitusta tarvitaan nopeasti. Pankki selvittää aina yrityksen luottokelpoisuuden ja vaatii lainalleen reaalivakuuden. Jos yritys ei selviydy lainan takaisinmaksusta ajallaan, pankki voi lunastaa vakuuden itselleen. Pankin yrityslaina voi olla sopiva ratkaisu, mikäli suunnitelmissa on pitkäaikainen ja suuri laina. Vakuudeton yrityslaina Ennustettava ja selkeä pk-yritysten rahoitusratkaisu. Nimensä mukaan vakuudeton yrityslaina ei vaadi reaalivakuutta, ainoastaan yrittäjän omavelkainen takaus riittää. Lainan selkeä etu vakuudettomuuden lisäksi on nopeus. Lainatarjouksen voi pyytää verkkolomakkeen kautta minuutissa ja yrityslainan saa yrityksen tilille jopa saman päivän aikana. Sopii erityisen hyvin lyhytaikaisiin tai kertaluontoisiin rahoitustarpeisiin. Tutustu Kasvurahoituksen yrityslainaan. Luottolimiitti Limiitti on ratkaisu yrittäjälle, joka haluaa aina olla varautunut yllättäviin menoihin ja investointeihin. Luottolimiitti on uusiutuva laina, jota yritys voi käyttää, maksaa takaisin ja käyttää taas uudelleen. Se soveltuu erityisen hyvin kausiluontoisiin, toistuviin rahoitustarpeisiin. Monet yritykset avaavat luottolimiitin toiminnan taustalle kaiken varalta, sillä käyttämättömänä siitä ei synny mitään kustannuksia, yritys maksaa korkoa vain nostetulle limiitille. Limiitin avaaminen onnistuu helposti verkkolomakkeen kautta. Tutustu Kasvurahoituksen luottolimiittiin. Factoring Sopii yritykselle, joka haluaa rahoittaa kaikki myyntisaatavansa. Factoring-rahoituksessa yritys siirtää kaikki myyntisaatavansa rahoitusyhtiölle tämän myöntämän luoton vakuudeksi. Rahoitusyhtiö maksaa 70–90 % yrityksen tilille heti, vaikka asiakkaalle on annettu maksuaikaa esimerkiksi 30 päivää. Lyhytaikaisesta luotosta rahoittaja perii kulut ja asiakaskohtaisen koron. Factoring-rahoituksen avulla yritys voi ulkoistaa myyntisaataviensa hallinnan ja tehostaa kassavirtaansa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että factoring edellyttää koko myyntisaatavakannan siirtämistä rahoittajalle. Laskurahoitus Sopii pk-yritykselle, jolla on laskuilleen pitkät maksuajat (14–90 päivää). Laskurahoituksen avulla yritys voi rahoittaa valitsemansa laskut ilman, että sen tarvitsee odottaa asiakkaan suoritusta eräpäivään saakka. Näin yritys nopeuttaa myyntisamistensa kiertoaikaa ja tehostaa kassavirtaansa. Pk-yritykselle yksittäisten laskujen rahoittaminen aina tarvittaessa on factoring-rahoitusta joustavampi ja yksinkertaisempi ratkaisu, eikä kaikkien laskujen rahoittaminen tule turhaan liian kalliiksi. Tutustu Kasvurahoituksen laskurahoitukseen. Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi Mitä vähemmän käyttöpääomaa sitoutuu toimintaan, sen parempi. Käyttöpääoman määrän vähentämiseksi suosittelen käymään alapuolelta löytyvän listauksen läpi ja pohtimaan, olisiko näistä seikoista apua yrityksesi käyttöpääoman vähentämiseksi. Myyntisaamiset • Maksuehtojen uudelleen neuvotteleminen tiukemmiksi • Laskurahoitus • Tehokas ja ajan tasalla oleva perintä Ostovelat • Maksuaikojen pidentäminen • Ostohinnoista tinkiminen (vain tarpeellinen määrä) Raaka-aine varasto • Varaston pienentäminen • Varaston kiertoaikojen lyhentäminen Tuotanto • Läpimenoajan lyhentäminen (tuotannon, suunnittelun ja myynnin tehostaminen)• Alihankintojen lisääminen • Valikoiman supistaminen Muista, kun käyttöpääoman tarve ilmenee, ei todellakaan ole vielä liian myöhäistä. Yläpuolella mainitsemamme rahoitusratkaisut ovat vain muutaman klikkauksen päässä ja voit saada rahoituksen yrityksesi tilille jopa saman päivän aikana. Päivittäisen toiminnan pyörittämisen lisäksi käyttöpääomaa tarvitaan myös kasvun tueksi. Kun yrityksesi tähtää kasvuun, kasvaa myös käyttöpääoman tarve. Nyt tiedät mistä käyttöpääomaa saa tarvittaessa lisää ja voit päämäärätietoisesti lähteä tavoittelemaan kasvua. Mikäli sinulla on kysyttävää käyttöpääomaan liittyen tai et vielä tiedä mikä olisi juuri sinun yrityksellesi paras rahoitusratkaisu, ota meihin Kasvurahoituksessa yhteyttä! Me autamme mielellämme.