Post an ad!

Yrityskaupan rahoitus - tämä sinun tulee tietää

Yhteistyössä Finnveran kanssa. Jos pohdit yrittäjäksi ryhtymistä, on hyvä tutustua myös myytäviin yrityksiin: yrityskauppa on tilastojen valossa paljon riskittömämpi vaihtoehto verrattuna uuden yrityksen perustamiseen. Kolmen vuoden jälkeen 92 prosenttia omistajaa vaihtaneista yrityksistä jatkaa toimintaansa ja vielä viiden vuoden jälkeenkin selviytymisaste on 81,5 prosenttia. Uusista perustetuista yrityksistä puolestaan jopa puolet lopettaa toimintansa tai tekee konkurssin viiden vuoden kuluessa.

Onnistumiseen vaikuttavat ostettavan yritystoiminnan kannattavuuden lisäksi realistinen kauppahinta, terve rahoitusrakenne, markkinatilanne ja ostajan kyvykkyys ottaa liiketoiminta haltuun. Vaihtoehtoiskustannuksena yrityskaupalle voidaan pitää yrityksen perustamiskustannuksia: paljonko esimerkiksi koneet, kalusto ja varasto maksavat, ja paljonko käyttöpääomaa tulee varata sille ajalle, että yritys saavuttaa riittävän asiakaskunnan selvitäkseen menoistaan. Yrityskaupalla saadaan usein valmis asiakaskunta ja kassavirta. 

Löysin hyvän kohteen, mutta mistä rahoitus ja miten sitä haetaan?

Sopivan ostokohteen kohdalla kannattaa tutustua ostettavaan yritykseen tarkasti ja käyttää myös ulkopuolisen asiantuntijan apua. Mikäli tarkemman tutustumisen jälkeen kauppa tuntuu järkevältä vaihtoehdolta, ja hintapyyntö on omassa haitarissa, on selvitettävä mahdollinen ulkopuolinen rahoitus. Lähde on useimmiten pankki, ja pankkilainalle voi hakea takausta Finnveralta

Rahoittaja pyytää luottokelpoisuusarviotaan varten ostettavan yhtiön tilinpäätökset, tiedot kauppahinnasta, tulosennusteen seuraavalle kolmelle vuodelle ja liiketoimintasuunnitelman. Rahoittaja arvioi lisäksi muun muassa yrittäjäkokelaan soveltuvuutta toimialalle ja yrittäjyysvalmiuksia. Lisäksi rahoituspäätöstä varten tarvitaan tiedot esimerkiksi siitä, tehdäänkö kauppa osake- vai liiketoimintakauppana ja mitä kaupan mukana siirtyy. Näiden tietojen pohjalta tehdään analyysi kyvystä selviytyä lainan lyhennyksistä ja muista velvoitteista.

Paljonko yrityskauppaa varten saa lainaa? Pitääkö olla omia säästöjä?

Rahoituksen järjestymisen edellytyksenä on, että hanke on suunniteltu hyvin, ja riskit on huomioitu. Kauppahinnan maksua varten otettu laina tulee kyetä maksamaan pois yrityksen tulevaisuuden kassavirroista – nyrkkisääntönä noin 3–5 vuoden kuluessa. Kauppahinnan lisäksi tulee huomioida, tarvitseeko yritys rahoitusta käyttöpääomaan, korjaus- ja korvausinvestointeihin tai vaikkapa toimitusvakuuksiin. Nämä otetaan huomioon arvioidessa takaisinmaksukykyä, joka  ei saa perustua vain tulevaisuuden kasvun varaan.

Omistajien sitoutuminen ja riittävä omarahoitusosuus ovat usein edellytys hankkeen toteutumiselle. Lainan lisäksi ostajakokelaan kannattaa varautua noin 20–30 prosentin omarahoitusosuuteen kauppahinnasta. Omarahoitusvaade voi olla myös enemmän tai vähemmän, sillä jokainen kauppa on oma yhtälönsä, joten sama kaava ei välttämättä sovi kaikkiin tapauksiin. Joskus todetaan, että liikearvo (goodwill) tulisi rahoittaa omalla pääomalla. Jos taas kassavirtaperusteisesti katsottuna kauppahintaa ei kyetä maksamaan kohtuullisessa ajassa takaisin, tulisi ylimenevä osa olla omarahoitusta. Yksi hyvä mittari on yrityksen omavaraisuusaste, jonka tulisi säilyä hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa.  

Finnveran takauksella rahoitusta kauppahinnan maksuun

Rahoituksessa pullonkauloiksi voivat muodostua pankkilainalle vaadittavat vakuudet ja omarahoitusosuus. Mikäli sinulta puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran takaus voi auttaa rahoituksen järjestymisessä. Finnveralta voidaan hakea myös yrittäjälainaa, mikäli osakkeiden ostajana on henkilö. Mikäli myyjän tahtotila on myydä, ja ostajan ostaa, voidaan yhtiössä tehdä järjestelyitä tarvittavan lainamäärän pienentämiseksi. Joskus myös myyjä voi toimia yrityskaupan rahoittajana. Tärkeintä on olla ajoissa liikenteessä ja ottaa myös yhteys rahoittajiin – me Finnveralla autamme. 

 

 
loder image