Post an ad!

Yrityksen perustaminen – kaikki, mitä sinun tulee tietää

Haaveiletko omasta yrityksestä, ja pohdit, miten päästä eteenpäin? Yrityksen perustaminen sopii monelle, eikä ole niin vaikeaa kuin monesti luullaan. Ennen kaikkea se vaatii hyvän suunnitelman, oikeanlaista asennetta sekä tietoa muutamista käytännön asioista.

Ennen yrityksen perustamista on hyvä pohtia omia edellytyksiä yrittäjäksi: sietääkö epävarmuutta ja onko riittävästi innostusta, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä sitoutua yrittäjyyteen. Monesti yrittäjät “jäävät koukkuun” yrittäjyyteen, eikä paluu palkkatöihin tunnu enää vaihtoehdolta.

Yritystä perustettaessa hyvä liikeidea on useimmiten avainasemassa. Ilman liikeideaakin voi kuitenkin lähteä liikenteeseen: jo toiminnassa olevan yrityksen voi ostaa “valmiina”, lähteä osakkaana mukaan toimivaan yritykseen tai lähteä franchisingyrittäjäksi ketjuun. Lisäksi kannattaa perehtyä hyvissä ajoin yrityksen perustamiseen liittyviin käytännön toimiin, joista osa on lakisääteisiä. On myös hyvä ottaa selvää yrittäjille suunnatuista palveluista, jotka tukevat matkaa yrittäjyyden tiellä. 

 

Lue:

Liikeidea ja yrityksen nimi

Liiketoimintasuunnitelma

Toiminimi vai osakeyhtiö? Yhtiömuodon valinta 

Luvat, asiakirjat ja rekisteröinti

Uusi yrittäjä - huomioi nämä

Yrityksen rahoitus 

Yrittäjäksi ilman yrityksen perustamista 

Liikeidea ja yrityksen nimi

Kaikki lähtee liikeideasta. Yrittäjällä on idea, johon hän uskoo, ja jolla hän näkee olevan potentiaalia liiketoiminnaksi. Liikeideaa on hyvä jalostaa pitkälle ennen yrityksen perustamista. Taustatutkimus ja kohdemarkkinan tarkastelu kannattaa, samoin kuin idean testaaminen käytännössä potentiaalisilla asiakkailla. Yrittäjän on tärkeää tietää, mikä tekee liikeideasta ainutlaatuisen, ja miten se eroaa muiden yritysten liiketoiminnasta. Myös idean taloudellista kannattavuutta tulee pohtia, jotta voi tietää, että sen toteuttaminen liiketoimintana on järkevää.

Oman liikeidean kanssa voi päästä vauhtiin myös ostamalla liiketoiminnan, joka perustuu tai liittyy jollain tavalla samaan ideaan. Näin toimintaa voi heti alkaa kehittää haluamaansa suuntaan. Liikeideaa ja sen kannattavuutta voi testata matalalla kynnyksellä myös kevytyrittäjyyden muodossa. 

Mikäli liikeidea puuttuu, mutta yrittäjyys kiinnostaa, kannattaa tutustua myytäviin yrityksiin tai franchisingyrittäjyyden mahdollisuuteen, jolloin liikeidea on jo valmiiksi olemassa ja testattu käytännössä. Lisäksi yksi vaihtoehto on osakkuus toimivassa yrityksessä.

Mikä yritykselle nimeksi? Joillekin nimen keksiminen on vaivatonta, toisilta se vaatii pitkää pohdintaa. Yleensä on hyvä, että yrityksen nimi pysyy helposti mielessä, eikä sen lausuminen ole vaikeaa. Usein hyvät yritysten nimet kuvastavat jollain tapaa yrityksen toimintaa ja toimialaa.

Toiminimiyrittäjät muodostavat usein yrityksensä nimen oman nimensä pohjalta, kuten esimerkiksi ”Tmi Matti Meikäläinen”. Muissa yritysmuodoissa tämä on harvinaisempaa, vaikkakin esimerkiksi ”veljekset”-muotoa käytetään toisinaan erityisesti osakeyhtiöissä, kuten esimerkiksi ”Veljekset Laakkonen Oy”.

Nimen valintaa kannattaa pohtia pitkällä tähtäimellä. Yrityksen nimivalinta ja brändi vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten yritys on mahdollista tulevaisuudessa myydä joskus eteenpäin, mikäli kasvua halutaan hakea kansainvälisiltä markkinoilta tai jos edessä on jossain vaiheessa sukupolvenvaihdos. On hyvä miettiä, toimiiko nimi vain Suomessa vai myös kansainvälisesti? Onko se tarvittaessa siirrettävissä uuteen omistukseen vai henkilöityykö se yrittäjään?

Kun olet tehnyt ilmoituksen kaupparekisteriin, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tutkii yrityksen nimen soveltuvuuden ennen sen rekisteröimistä. Nimeä ei siis kannata ottaa käyttöön ennen kuin se on hyväksytty. PRH tutkii muun muassa nimen yksilöivyyttä, erottuvuutta ja sekoitettavuutta. Kun nimi on hyväksytty, yrityksellä on siihen yksinoikeus Suomessa.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (LTS) kiteyttää yrityksen tarkoituksen ja päämäärän, ja siinä määritellään, miten liikeidea toteutetaan ja kuinka yrityksen ansainta tapahtuu. Se toimii yrityksen perustamisen kulmakivenä ja jäsentää toiminnan kannattavuutta. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelm kertoo, mitä yritys tekee, ketkä ovat sen asiakkaita sekä miksi ja miten se toimii. Se selvittää myytävät tuotteet tai palvelut, kohderyhmät ja -markkinat sekä mahdolliset rahoitussuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat. Lisäksi se tuo esille mahdollisten toimitilojen, laitteiden ja muiden hankintojen tarpeen. Se käy myös läpi potentiaaliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisumallit.

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä sitä tarvitaan muun muassa viranomaisten sekä mahdollisten rahoittajien ja liikekumppanien kanssa neuvotteluissa sekä esimerkiksi starttirahan hakemisessa.

Kaipaatko apua liiketoimintasuunnitelman tekemiseen? Katso, ketkä voivat auttaa

Toiminimi vai osakeyhtiö? Yhtiömuodon valinta

Yksi keskeisistä yrityksen perustamisen askeleista on yhtiömuodon valinta. Osakeyhtiö ja toiminimi, eli yksityinen elinkeinoharjoittaja, ovat Suomessa yleisimmät yhtiömuodot. Niiden lisäksi muita yritysmuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta. Yritysmuodot eroavat toisistaan muun muassa perustajien määrän, verotuksen, sekä voiton ja vastuun jakamisen suhteen.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiö on yleisin yritysmuoto Suomessa. Oy:llä on hyvä status ja se merkitseekin monelle uskottavaa yritysmuotoa. Osakeyhtiö on niin sanottu pääomayhtiö, jonka osakkeiden omistajat ovat vastuussa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan osakepääoman määrällä. Nykyään osakeyhtiön perustaminen onnistuu myös kokonaan ilman alkupääomaa.

Osakeyhtiön perustaminen ei ole niin monimutkaista kuin monesti luullaan. Sen voi tehdä joko verkossa tai vanhaan tapaan paperilomakkeilla. Osakeyhtiön perustaminen maksaa (vuonna 2020) kaupparekisterin käsittelymaksun verran, eli joko 380 euroa (paperilomakkeella) tai 275 euroa (verkossa).

Osakeyhtiö on useimmiten paras yhtiömuoto kasvuhaluiselle yritykselle. Siksi muun muassa startup-yritysten kannattaa usein valita yhtiömuodokseen osakeyhtiö, sillä sijoittajien mukaan tuleminen on oy-muodossa ehdottomasti helpointa.

Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai useamman luonnollisen henkilön, eli ihmisen, kanssa. Myös niin sanottu oikeushenkilö, eli esimerkiksi osakeyhtiö, voi perustaa osakeyhtiön. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön toiminnasta ja veloista, ja yhtiön varat ovat erilliset omistajien varoista. On huomionarvoista, että siitä huolimatta osakkeenomistajat ovat rikosoikeudellisessa vastuussa toiminnastaan oy:ssa.

Osakeyhtiön voi toki myös ostaa ”valmiina”, jolloin välttyy perustamismaksuilta ja perustamiseen liittyvältä byrokratialta. Ostettavassa yrityksessä voi olla toimivaa liiketoimintaa tai yhtiö voi olla olemassa, mutta ilman liiketoimintaa tai liiketoiminta on lakannut / siirretty toisaalle. Ostamalla ns. valmiin osakeyhtiön, voi saada uudelle yritykselle historian. Mikäli ostettavassa yrityksessä on liiketoimintaa, tarjoaa se parhaassa tapauksessa monipuolisen pohjan yrittäjyyteen, sillä kassavirtaa ja asiakkaita on tällöin ensimmäisestä päivästä lähtien.

Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen on tavallisesti vaivatonta ja nopeaa. Sen voi tehdä nykyään suoraan verkossa YTJ:n asiointipalvelussa tai Y3-nimisellä paperilomakkeella. Mikäli toiminimen perustaa verkossa, voi ilmoittautua suoraan PRH:n kaupparekisteriin. Sen käsittelymaksu (vuonna 2020) on 60 euroa (sähköinen ilmoitus) tai 115 euroa (paperi-ilmoitus).

Toiminimi ei vaadi muita jäseniä, ja yleensä sen takana toimiikin vain yksi niin sanottu yksityinen elinkeinoharjoittaja. Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti suoraan vastuussa yrityksen toiminnasta ja taloudesta, toisin kuin osakeyhtiössä.

Mikäli haluaa kokeilla siipiään yrittäjänä, ja arvioitu vuosittainen liikevaihto on esimerkiksi muutamia kymmeniä tuhansia euroja, toiminimi on hyvä valinta. Se soveltuu hyvin myös esimerkiksi päätyön tai opiskeluiden ohessa lisätienestien laskuttamiseen.

Luvat, asiakirjat ja rekisteröinti

Suurin osa liiketoiminnasta Suomessa ei edellytä lupaa. Tietyt toimialat kuitenkin ovat luvanvaraisia, kuten esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalipalvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala. Lupa tulee hakea virastolta, jonka toimialaan liiketoiminta kuuluu ennen toiminnan aloittamista. Voit katsoa Suomi.fi-sivustolta, vaatiiko toimialasi lupaa.

Kaikki yhtiömuodot yksityistä elinkeinoharjoittajaa, eli toiminimeä, lukuun ottamatta vaativat perustamisasiakirjat. Avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä perustettaessa tehdään lisäksi yhtiösopimus. Osuuskuntaa perustettaessa tehdään perustamisasiakirjan lisäksi osuuskunnan säännöt sekä tarvittaessa hallituksen kokouspöytäkirja.

Osakeyhtiön perustamisen yhteydessä tehdään perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja tarvittaessa hallituksen pöytäkirja puheenjohtajavalinnasta. Lisäksi osakkaiden kannattaa tehdä osakassopimus, jossa sovitaan luottamuksellisesti yhteisistä pelisäännöistä. Osakassopimusta ei vaadita tai säädellä laissa millään lailla, mutta sen rooli voi olla merkittävä, kun yhtiössä on mukana useampia osakkaita. Osakassopimuksen laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijan apua

Yritykset rekisteröidään PRH:n kaupparekisteriin sekä Verohallinnon rekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverorekisteriin ja tarvittaessa työnantajarekisteriin.

Uusi yrittäjä - huomioi nämä

Uusi yrittäjä kaipaa usein yritysneuvontaa sekä erilaisia palveluita muun muassa vakuutuksiin, myyntiin ja markkinointiin, lakipalveluihin sekä taloushallintoon liittyen. Moni yritys tarvitsee myös toimitilat liiketoimintansa pyörittämistä varten.

Vakuutukset

Yritystä perustettaessa ei kannata keskittyä pelkäämään kaikkia mahdollisia riskejä, mutta niihin kannattaa kuitenkin suhtautua realistisesti. Yrittäjän on hyvä  laatia jonkinlainen riskienhallintasuunnitelma ja pohtia, mitä olisi järkevää vakuuttaa. Tavallisimpia niin sanottuja vapaaehtoisia vakuutuksia ovat vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus.

Ainut pakollinen yleinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL, jota maksetaan yrittäjän ilmoittaman työtulon mukaan. Jotkin toimialat vaativat muitakin vakuutuksia, joten kannattaa ottaa selvää oman toimialan vaatimuksista. Mikäli yrityksellä on työntekijöitä, on lisäksi otettava TyEL, eli työntekijän eläkevakuutus ja tapaturmavakuutus.

Lakineuvonta

Yrittäjän kannattaa tavallisesti pyytää lakiasioiden konsultaatiota jo heti yrityksen perustamisvaiheessa. Vähintään kaikki merkitykselliset sopimukset on hyvä käyttää lakimiehellä ennen toiminnan aloittamista. Lakimiehen palveluita on suositeltavaa hyödyntää ainakin yrityskaupan kauppakirjoissa, osakassopimuksissa, sekä toisinaan yrityksen verotusasioissa.

Verkosta löytyy paljon valmispohjia eri sopimuksille, mutta niitä käytettäessä kannattaa muistaa, että vastuu on viime kädessä aina yrittäjällä itsellään. Pienikin sopimusvirhe voi pahimmillaan aiheuttaa yritykselle isot vahingot.

Mikäli sopimuksessa on kohtia, joita ei ymmärrä, teksti kannattaa käyttää lakimiehellä, jotta ei sovi mitään, mitä ei ymmärrä. Naimisissa olevien yrittäjien kannattaa myös harkita avioehdon laatimista, sillä pahimmillaan yrittäjä voi avioeron sattuessa joutua luopumaan yrityksestään.

Tutustu yrittäjän lakipalveluihin

Taloushallinto

Jokaista suomalaista yritystä sitoo kirjanpitovelvollisuus. Harva yrittäjä osaa tehdä oman kirjanpitonsa ja vielä harvemmalla on aikaa siihen. Siksi heti yrityksen alkumetreillä kannattaa hankkia osaava kirjanpitäjä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että vaikka kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistolle, loppupeleissä yrittäjä on itse vastuussa siitä.

Tutustu yrittäjän taloushallinnon palveluihin

Myynti ja markkinointi

Vaikka yritys tarjoaisi Suomen houkuttelevinta tuotetta tai palvelua, mutta jos kukaan ei tiedä siitä, ei yritys voi menestyä. Jokainen yritys tarvitseekin tuekseen myyntiä ja markkinointia. Myynti ja markkinointi vaativat laaja-alaista osaamista muun muassa digitaalisten kanavien määrän alati kasvaessa ja niiden muuttuessa. Yrittäjän onkin melko mahdotonta pysyä kärryillä siitä, miten ja missä markkinoida. Siksi apuun kannattaa palkata alan asiantuntija.

Tutustu myynnin ja markkinoinnin palveluihin

Toimitilat

Kaipaako yrityksesi toimitilaa? Toimitilaa etsiessä kannattaa miettiä, haluaako tilan ostaa vai vuokrata, ja minkälaista tilaa liiketoiminta vaatii. Lisäksi on hyvä pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä: millä alueella toimitilan tulee sijaita, minkälaiset liikenneyhteydet se vaatii, minkälaisia palveluita pitää olla saatavilla sekä onko tilan yhteydessä mahdollisuutta toiminnan laajentamiseen.

Tutustu vapaana oleviin toimitiloihin

Yritysneuvonta

Harvalla on yrittäjäksi ryhtyessään kaikkea tarvittavaa tietotaitoa, joten asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä matalalla kynnyksellä. Yritysneuvoja voi auttaa yrittäjää yritystoiminnan käynnistämisessä, mutta myös jo olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Tutustu yritysneuvonnan palveluihin

Yrityksen rahoitus

Kun liikeidea alkaa konkretisoitua, on aika pohtia yrityksen alkupääomaa, sekä yritystoiminnan rahoittamista. Yrityksen perustamismenojen, jatkuvien kulujen sekä muiden investointien kartoituksen jälkeen on päätettävä, hakeeko yritystoiminnalleen ulkopuolista rahoitusta.

Yritystukiin kannattaa tutustua jo yrityksen perustamisen suunnitteluvaiheessa, sillä esimerkiksi starttirahaa tulee hakea ennen yrityksen perustamista. Starttiraha on Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämää henkilökohtaista tukea, jonka tarkoitus on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan alkutaipaleella. Se myönnetään 6 kuukauden jaksoissa 1–2 kauden verran, eli maksimissaan starttirahaa voi saada vuoden verran.

Rahoituksen voi hankkia myös yrityslainan muodossa. Sitä voi hakea pankista, Finnveralta tai yksityisiltä sijoittajilta.

Tutustu yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin.

Yrittäjäksi ilman yrityksen perustamista

Kiinnostaako yrittäjyys, mutta liikeidea puuttuu? Yrittäjäksi voi ryhtyä ilman yrityksen perustamista ostamalla jo toiminnassa olevan yrityksen tai ryhtymällä franchisingyrittäjäksi.

Yrityksen ostaminen

Toiminnassa olevan yrityksen ostaminen on usein riskittömämpää kuin uuden yrityksen perustaminen. Olemassa olevalla yrityksellä on jo valmis asiakaskunta sekä sen liikeidea on testattu käytännössä. Sen toimintaa voi ryhtyä kehittämään välittömästi, eikä aikaa tarvitse käyttää yrityksen perustamiseen ja asiakashankintaan. Valmiin yrityksen myötä voi saada kassavirtaa jo ensimmäisestä päivästä lähtien, eikä tarvitse sinnitellä yritystuilla. 

Myytäviä yrityksiä selatessa kannattaa muistaa, että kaikkia yrityksiä voi ja kannattaa kehittää. On siis hyvä pohtia, olisiko toimivasta yrityksestä mahdollista kehittää omaa visiota vastaava yritys? Pääsenkö nopeammin liikkeelle perustamalla yrityksen alusta lähtien vai ostamalla jo olemassa olevaa liiketoimintaa?

Yrityksiä myydään lähes kaikilta toimialoilta. Mikäli kiinnostavaa yritystä ei löydy myynti-ilmoitusten joukosta, voit jättää myös ostoilmoituksen. Lisäksi Yrityspörssiin voi luoda hakuvahdin, joka ilmoittaa sähköpostiisi, kun sinua kiinnostava kohde tulee myyntiin. 

Yksi toimiva väylä yrittäjyyteen on lähteä osakkaaksi toiminnassa olevaan yritykseen. Osakkuudessa voi olla kyse siitä, että yritykseen tarvitaan lisää osaamista ja tekijöitä tai pääomaa kasvun mahdollistamiseksi. Joskus osakkaaksi lähteminen voi olla vaiheittainen tie koko yrityksen omistamiseen. Tällöin yrityksen omistaja myy osan yrityksen pääomasta ensin ja myöhemmin loput siten, että koko yrityksen omistajuus siirtyy mukaan lähteneelle osakkaalle.

Jos olet kiinnostunut ostamaan toiminnassa olevan yrityksen, tutustu myynnissä oleviin yrityksiin!

Franchising

Franchising on hyvä vaihtoehto, jos yrittäjä haluaa valmiin ja markkinoilla testatun konseptin yritystoiminnalleen. Franchisingyrittäjyydessä yrittäjän liiketoiminta ohjautuu ketjussa ennalta sovittujen ohjeiden ja liiketoimintamallin mukaan. Yrittäjä saa käyttöönsä valmiin ja usein tunnetun brändin. Franchising on tavallisesti riskittömämpää yrittämistä ja lisäksi yrittäjä saa sekä ketjun että muiden ketjua edustavien yrittäjien tuen.

Mikäli franchisingyrittäjyys kiinnostaa, tutustu avoimiin yrittäjäpaikkoihin.

 

 
loder image