JÄTÄ ILMOITUS

Yrityskaupan verotus

Verot myyntivoitosta maksaa se, jonka omaisuus on myyty eli kuka myös saa rahat. Jos yrittäjä myy omistamansa osakkeet tai osuudet, verot maksaa yrittäjä itse. Jos taas yrityksen liiketoiminta myydään, yhtiö saa rahat ja maksaa myös verot.

 

Verot myyntivoitosta maksaa se, jonka omaisuus on myyty eli kuka myös saa rahat. Jos yrittäjä myy omistamansa osakkeet tai osuudet, verot maksaa yrittäjä itse. Jos taas yrityksen liiketoiminta myydään, yhtiö saa rahat ja maksaa myös verot. Toiminimen myynti on aina jälkimmäistä, eli liiketoimintakauppaa.

Jos luonnollinen henkilö myy yli 10 vuotta omistamansa osakkeet tai yhtiöosuudet, vero on enintään 18/20,4 % myyntihinnasta. Omistusajan alittaessa 10 vuotta vero on 24/27,2 %. Prosenteissa on otettu huomioon ns. hankintameno-olettama.

Vero voi olla pienempikin, jos osakkeiden hankintahinta on ollut yli 10 vuoden omistusajan tapauksessa enemmän kuin 40 % myyntihinnasta tai alle 10 vuoden omistuksessa yli 20 % myyntihinnasta. Tällöin myyntituloista vähennetään ensin todellinen hankintahinta, ja lopusta maksetaan veroa 30 %. Siltä osin kuin verovelvollisen pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa (vuodesta 2016 alkaen*), veroprosentti on 34.
(*Vuosina 2014 ja 2015 progressioraja oli 40 000 eurossa.)

Yleensä myyjän on verotuksellisesti mielekkäämpää myydä osakkeet verrattuna siihen, että yritys myy ensin liiketoimintansa, ja yrittäjä sitten kotiuttaa myyntitulot eri tavoin. Näin on varsinkin, jos yrittäjällä on tarve saada rahat omalle tilille nopeasti. Kotiuttamalla varoja yhtiöstä vähitellen tilanne voi olla päinvastainenkin. Vaihtoehtojen verotuksellinen edullisuus riippuu monesta seikasta, kuten yrittäjän vuotuisesta ansiotulojen määrästä, joten yhtä oikeaa vastausta ei ole.

Ostajalle taas on pääsääntöisesti verotuksen, rahoituksen ja riskien minimoinnin kannalta tarkoituksenmukaisempaa ostaa yrityksen liiketoiminta kuin yhtiön osakkeet tai yhtiöosuudet. Esimerkiksi osakkeiden ostohinnasta ei voi tehdä poistoja, toisin kun liiketoimintakaupalla hankitusta yhtiön kalustosta ja liikearvosta. Liiketoimintakauppaostossa kalusto, kuten koneet, ovat myös käyttökelpoista vakuutta rahoittajille. Osakekaupasta ostajalle aiheutuu varainsiirtoveroseuraamus.  Henkilöyhtiön yhtiöosuus ei ole arvopaperi, joten yhtiöosuuden ostosta ei makseta varainsiirtoveroa. Liiketoimintakaupassa ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa siltä osin kuin hankittavaan liiketoimintakokonaisuuteen sisältyy varainsiirtoverolain alaista omaisuutta eli arvopapereita tai kiinteistöjä.

Jos kauppa tehdään muusta kuin käyvästä arvosta, kaupan lahjanluonteisuudesta tai esimerkiksi peitellystä osingonjaosta saattaa aiheutua yllättäviäkin veroseuraamuksia. Yrityskaupan veroseuraamukset on kuitenkin mahdollista selvittää etukäteen asiantuntijan avulla tai yksittäisissä kysymyksissä Verohallinnolle tehtävällä ennakkoratkaisuhakemuksella. Ns. sukupolvenvaihdoskauppoihin sovellettavista verohuojennussäännöksistä löytyy lisätietoa kohdassa sukupolvenvaihdos.

Liiketoimintakaupassa myyntihinnasta saadaan vähentää omaisuuden taseen mukaiset jäännösarvot. Goodwill-arvosta saatu kauppahinta on veronalaista tuloa myyjälle. Kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot ovat verotettavaa pääomatuloa. Taseen toiminta- ja jälleenhankintavaraukset purkautuvat verotettavaksi tuloksi.

Lisätietoa:

Sukupolvenvaihdoksen verotus
Yrityskaupan verotus
Yrityskaupat - kaikki mitä sinun tulee tietää

 

 
loder image